Kongresy a semináře 2019

 
23.1.2019

Edukační den porodní asistence

17.1.2019

Trombocyty a POCT

18.-22.2.2019

Specifická péče o pacienta s roztroušenou sklerózou

(praktická část)
4.3.2019

Moderní přístupy v léčbě deprese

7.-8.3.2019

Konference XXV. Pařízkovy dny

V rámci této konference bude 7.března 2019 probíhat sesterská sekce. Hlavními tématy jsou Péče o pacienta před, během a po transplantaci kostní dřeně, Péče o pacienta versus péče o personál, Cévní týmy.

 Součástí budou také workshopy Péče o cévní vstupy a workshop Paliativní péče. Je otevřena Posterová sekce.

Registrace probíhá na www.hanzo.cz.

Máme také facebook Pařízkovy dny.

20.-22.3.2019

Slezské dny preventivní medicíny

Více informací na sdpm.cz.

8.-9.4.2019

Chirurgie nosu, vedlejších dutin nosních, chirurgie slzných cest, „live surgery“

11.4.2019
 

XXI.OSTRAVSKÝ INTERNISTICKÝ DEN


Novinky ve vnitřním lékařství pro klinickou praxi
Konferenční sál Domova sester FN Ostrava
29.4.2019

SPIS VE FNO

27.-28.5.2019

Společná konference v rámci projektu INTERREG V-A Česká republika – Polsko Přeshraniční spolupráce mezi Fakultní nemocnicí v Ostravě a Vojvodským Špitálem Speciálním Nr 2 v Jastřebie Zdroju Z.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001085

28.5.2019

VII. SESTERSKÉ NEUROLOGICKÉ SYMPOZIUM V OSTRAVĚ

6.-7.6.2019

VIII. KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ POD ZÁŠTITOU FN OSTRAVA

12.6.2019

Letní seminář Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

3.9.2019

OPERAČNÍ LÉČBA STRIKTUR URETRY

6.9.2019

4. Ostravské likvorové sympozium

18.9.2019

KARDIOLOGICKÝ DEN

18.9.2019

XIII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER V OSTRAVĚ

19.-21.9.2019

8. Česko-slovenská konference klinické farmakologie

25.-27.9.2019

7. TrilaTerální Sympozium

2.10.2019

Seminář Chirurgické kliniky pro praktické lékaře

3.10.2019

APLIKACE KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE DO OŠETŘOVATELSKÉHO PROCESU IV

15.10.2019

ODPOLEDNE S ODDĚLENÍM LÉKAŘSKÉ GENETIKY

16.10.2019

KONFERENCE KONZULTANTEK HOJENÍ RAN

17.10.2019

Konference Řízená kvalita ve zdravotnictví (Ošetřovatelská dokumentace – rok po novele)

17.10.2019

Multidisciplinární spolupráce NLZP mezi Klinikou ORLCHHK, Neurologickou klinikou a Kardiochirurgickým centrem ve FN Ostrava

21.-25.10.2019

Kurz kojenecké a vývojové neurologie 2019

31.10.2019

3. OSTRAVSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ DEN

6.11.2019

X. Ostravský transfuzní den

11.11.2019

Duševní poruchy ve světle životního stylu

13.11.2019

Odborný seminář Kliniky nukleární medicíny

21.11.2019

Výroční konference Regionální onkologické skupiny MS kraje na téma Organizace onkologické péče MS kraje

27.11.2019

3. ROČNÍK MULTIOBOROVÉHO SETKÁNÍ - DĚTSKÉ POLYTRAUMA

27.11.2019

Ostravský NEFROLOGICKÝ DEN

5.12.2019

59. Otologický den

×
PředchozíDalší
Načítání