ECMO centrum FN Ostrava

 

ECMO telefonní linka – konzultace 24/7: 703 433 383
Tato linka slouží výhradně ke konzultaci mezi odborníky/zdravotníky, nikoli pro volání laické veřejnosti.

ECMO centrum Fakultní nemocnice Ostrava je společným projektem Kardiochirurgického centra, Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Kardiovaskulárního oddělení Interní a kardiologické kliniky. Cílem je poskytovat komplexní péči o pacienty se selháním životních funkcí pomocí mimotělních metod ECLS (Extracorporeal Life Support) a ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), které dokážou tyto životní funkce nahradit nebo podpořit. Ročně je tato podpora použita zhruba u 50-90 pacientů.

Tyto metody zahrnují napojení pacienta na mimotělní krevní oběh, který umožňuje u nemocného pacienta plně zajistit jak funkci srdce, tak i funkci plic. Po napojení pacienta pomocí speciálních kanyl na přístroj je krev z jeho těla nasávána speciální pumpou a vedena do oxygenátoru, což je v podstatě umělá plíce. V něm se krev okysličuje a následně ji pumpa vrací zpět do krevního oběhu pacienta. Jedná se o velmi invazivní, nákladnou a sofistikovanou orgánovou podporu, která je určena pro nejzávažnější případy orgánového selhávání kriticky nemocných pacientů. Podpora metodou ECMO často přináší poslední možnost jak pacientovi pomoci v situaci, kdy by bez této podpory zemřel. Technicky je nutné terapii poskytovat jen na jednotkách intenzivní péče nejvyšší kategorie se zkušeným personálem. Vždy je nutné brát v úvahu, že je metoda provázena rizikem vzniku řady komplikací, a péče o tyto pacienty je velmi náročná.

ECMO se v Kardiochirurgickém centru FN Ostrava používá jako mechanická srdeční podpora od roku 2002. Indikací bylo nejprve pooperační srdeční selhání, v následujících letech se spektrum indikací rozšířilo o akutní infarkt myokardu, poinfarktový defekt septa komor, srdeční selhání na podkladě chlopenní vady či dekompenzace chronického srdečního selhání. Kromě těchto nejběžnějších indikací však používáme ECMO například u těžce podchlazených pacientů či pacientů s intoxikacemi léky. V těchto méně častých indikacích zaznamenalo Kardiochirurgické centrum FN Ostrava výrazný úspěch například u pacienta s akcidentální hypotermií s centrální teplotou 17 °C, kterého se podařilo úspěšně a bez trvalých následků zachránit. Jednalo se do té doby celosvětově o druhou nejhlubší úspěšně zvládnutou hypotermii publikovanou v literatuře. 

Na Kardiovaskulárním oddělení Interní a kardiologické kliniky mohou být na ECMO napojeni pacienti již na angiolince během koronární intervence. Na místě je připraven jak přístroj k ECMO podpoře tak veškeré vybavení pro urgentní napojení pacientů s kardiogenním šoku.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) FN Ostrava poskytuje péči pomocí metody ECMO přibližně od roku 2010. K ECMO podpoře jsou na KARIM indikováni pacienti v resuscitační péči jak se srdečním selháním, tak se selháním plic, kterým už plíce selhávají natolik, že nemohou pracovat ani s podporou běžně využívaného přístroje pro umělou plicní ventilaci.

První pacienti s  podporou plic byli na KARIM hospitalizováni během chřipkové epidemie v roce 2010. Metoda ECMO se velmi významně prosadila i během epidemie chřipky v roce 2016 v celé Evropě i ostatních vyspělých státech. Díky ní bylo na světě zachráněno velké množství kriticky nemocných pacientů s chřipkou a ECMO získalo velmi pevné místo v moderní intenzivní péči a orgánové podpoře. Došlo ke změně paradigmatu, kdy se ukázalo, že těžké selhání plic je někdy pro pacienta efektivnější neřešit konvenční umělou plicní ventilací, ale že je vhodné částečně funkci plic zajistit mimotělním oběhem a plíce nechat “odpočinout“.

V roce 2016 bylo na KARIM hospitalizováno 8 pacientů s chřipkou typu A (H1N1), kteří by bez ECMO podpory zemřeli. Většina pacientů kritický stav přežila a byla z nemocnice propuštěna k následné rehabilitaci a do ambulantní péče.

Po epidemii v roce 2016 bylo zřízeno konzultační číslo na ECMO centrum FN Ostrava a s projektem přímých konzultací pacientů v režimu 24/7 byly seznámeny lékařské týmy jednotlivých zdravotnických zařízení Moravskoslezského kraje, ale i s nemocnicemi v kraji Zlínském.

Do ECMO programu FN Ostrava se promítla také pandemie COVID-19 . ECMO se stalo nepostradatelnou možností léčby u pacientů s těžkým průběhem tohoto onemocnění. ECMO konzultační telefon byl rozšířen i o konzultace a management pacientů s onemocněním COVID-19 nejen z celého Moravskoslezského kraje, ale i ze stovky kilometrů vzdálených nemocnic dle jejich potřeby.

V roce 2020 bylo na ECMO podpoře celkem 53 pacientů a v roce 2021 přes 90 pacientů. Několik pacientů s infekcí na podkladě virové pneumonie způsobené virem SARS-COV19 muselo být na ECMO podpoře i několik měsíců, než se jejich plíce upravily natolik, že bylo možné podporu vysadit. Nejdelší ECMO podporu ve FNO měla žena, která na ECMO strávila 127 dní. 

ECMO centrum FNO nabízí kromě základních modalit ECMO podpory (tzv. VV a VA ECMO) i podpory pomocí bezpumpových systémů PECLA. Je vybaveno dostatečným množstvím přístrojů, které jsou umístěny nejen na resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče, ale i na Urgentním příjmu nebo na koronární angiolince. ECMO tým FNO je schopen i mezinemocničních transportů pacientů na ECMO podpoře. Pacienti, kteří pro svůj těžký stav nejsou transportu schopni, mohou být na ECMO napojení mobilním ECMO týmem již v periferní nemocnici a na ECMO podpoře do FNO transportováni. Zde je nepostradatelná spolupráce se ZZS MSK, která poskytuje potřebné technické vybavení pro takto komplikované transporty. V roce 2021 bylo 18 pacientů takto na ECMO do FNO již přivezena. ECMO centrum nabízí i sekundární transporty pacientů napojených na ECMO, kdy jsou tito nemocní s nezvratným poškozením srdce a běžící mechanickou srdeční podporou transportování do transplantačních center (CKTCH Brno nebo IKEM Praha) k provedení transplantace srdce. Několik pacientů bylo již i na čekací listině k transplantaci plic, tyto se ale nakonec podařilo konvenčně z ECMO podpory odpojit.

Dále do programu ECMO centra FNO patří i tzv. ECMO CPR (eCPR), tedy ECMO podpora pacientů se srdeční zástavou a pokračující resuscitací. Tito pacienti jsou z terénu konzultováni lékařem ZZS přímo s lékařem ECMO centra a pokud je ECMO indikováno jsou vezeni na UP, kde jsou urgentně na ECMO napojeni. Další diagnostika a výkony jsou prováděny již na krevním oběhu zajištěném přístrojem ECMO. I pro tyto účely slouží konzultační telefon, který  je pro lékaře dostupný v režimu 24/7.

ECMO program ve FN Ostrava se neustále rozvíjí nejen v péči o dospělé, ale také o dětské pacienty.

ECMO centrum FN Ostrava úzce spolupracuje s ostatními pracovišti fakultní nemocnice, pokud to stav pacienta vyžaduje. Pro dobrý výsledek pacienta na ECMO podpoře je nezbytná mezioborová spolupráce lékařů, sester a perfuzionistů, což jsou vysoce kvalifikovaní technici mimotělního oběhu, starající se o přístroje ECMO v celé nemocnici. Dále je velmi náročná a důležitá odborná sesterská péče i spolupráce s fyzioterapeuty. Pouze zajištění komplexního managementu, který zahrnuje terapii základního onemocnění, správnou indikaci a načasování ECMO podpory, úspěšný průběh ECMO fáze, zakončené odpojením přístroje, a následné poskytnutí podpůrné terapie, je základní podmínkou toho, aby se pacient vrátil zpět do běžného života s žádným nebo jen malým omezením. Od roku 2020 je ECMO centrum FN Ostrava součásti prestižní skupiny ELSO, které sdružuje ECMO centra z celého světa. Nejde jen o sdílení jednotné databáze pacientů, ale i další možnosti výuky nebo zahraničních stáží a kurzů.  

 

  • Click to enlarge ecmo-centrum-000c.jpg
  • Click to enlarge ecmo-centrum-001c.jpg
  • Click to enlarge ecmo-centrum-002.jpg
  • Click to enlarge ecmo-centrum-003.jpg
  • Click to enlarge ecmo-centrum-004.jpg
  • Click to enlarge 20210311_115602.jpg
  • Click to enlarge 20210915_100238.jpg
  • Click to enlarge IMG_20191025_110911.jpg

 

Za ECMO centrum FN Ostrava:

MUDr. Filip Burša, Ph.D., staniční lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny tel.: +420 777 80 64 60, filip.bursa@fno.cz

doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA, primář Kardiochirurgického centra

MUDr. Marian Branny, Ph.D., primář Kardiovaskulárního oddělení Interní a kardiologické kliniky

 

ECMO telefonní linka – konzultace 24/7: 703 433 383
Tato linka slouží výhradně ke konzultaci mezi odborníky/zdravotníky, nikoli pro volání laické veřejnosti.


ECMO koordinátor za Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM)
MUDr. Filip Burša, Ph.D.
Telefon+420 703 433 383
ECMO koordinátor za Kardiochirurgické centrum
doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA
Telefon+420 703 433 383
EmailJavaScript@@cmFkaW0uYnJhdEBmbm8uY3o%3D
ECMO koordinátor za Kardiovaskulární oddělení Interní a kardiologické kliniky
MUDr. Marian Branny, Ph.D.
Telefon+420 703 433 383
×
PředchozíDalší
Načítání