Ambulance
  Vyhledejte ambulanci. Začněte psát do pole a našeptávač vám poradí. Stačí zadat část názvu ambulance.
  Nebo můžete prohledat celý seznam.

 • Andrologická poradna

   

  Poradna se zabývá komplexním andrologickým vyšetřením a poradenstvím v otázkách mužské neplodnosti

 • (Kožní - Komplexní léčba otoků)

  Všeobecná kožní ambulance – Komplexní léčba otoků

   

  Kromě běžné dermatologické péče v celém rozsahu včetně vyšetření a léčby pohlavních nemocí poskytuje ambulance konziliární vyšetření v diferenciální diagnostice otoků dolních končetin, se zaměřením na lymfologickou problematiku. Pacientům s lymfedémem je pak nabídnuta komplexní terapie: manuální a přístrojová lymfodrenáž, s nedílnou edukací kompresivní terapie pod vedením lékaře lymfologa a specializované lymfologické sestry. V návaznosti na ambulantní péči je možnost dermatochirurgických zákroků preventivních i léčebných. Dále v této ambulanci probíhá péče o dětské pacienty s kožními chorobami.

 • Melanomová poradna

  čt:8,00 – 10,00
  Registrace nových pacientů

  Od 11 hod.  Melanomová komise

  Tato poradna nemá objednací systém, vzhledem k tomu, že slouží jako konziliární pracoviště pro pacienty se zhoubnými kožními nádory a rizikovými pigmentovými projevy lékařům všech odborností pro celý region severní Moravy. Další nejbližší pracoviště stejného charakteru je ve FN Olomouc.

  Tato multidisciplinární ambulance poskytuje již více než 25 let služby pro celý region severní Moravy a Slezska, zajišťuje diagnostiku pigmentových lézí a navrhuje další léčebný postup.

  Na činnosti této specializované ambulance se kromě onkodermatologa podílí celý tým odborníků – plastický chirurg, chirurg, klinický onkolog, radioterapeut, lékař kliniky nukleární medicíny a patolog.

 • (Kožní - Odborná kožní ambulance)

  Dermatoonkologie - Odborná kožní ambulance

  po:7,30 - 13,00
  út:8,00 - 15,00
  st:7,30 - 12,00
  čt:Melanomová poradna
  pá:7,30 - 15,00

   

  Kromě běžné dermatologické péče v celém rozsahu včetně vyšetření a léčby pohlavních nemocí poskytuje ambulance v úzké spolupráci s poradnou pro kožní nádory a pigmentové névy a melanomovou poradnou dispenzární péči pacientům s diagnózou melanomu a rizikovými kožními nemelanomovými zhoubnými nádory.

  V návaznosti na ambulantní péči je možnost dermatochirurgických preventivních a léčebných zákroků.

 • (Kožní - Korektivní dermatologie)

  Korektivní dermatologie - Odborná kožní ambulance

  po,st,pá:7,30 -15,00
  út,čt:Dermatochirurgický sálek

   

  Ambulance poskytuje dermatologickou péči v celém rozsahu včetně vyšetření a léčby pohlavních nemocí. Ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ostravě je zajišťována diagnostika, léčba, depistáž a dispenzarizace nemocných s pohlavními chorobami. V návaznosti na ambulantní péči je možnost dermatochirurgických zákroků preventivních i léčebných. V rámci superkonziliárních služeb ambulantním dermatologům poskytujeme konzultace týkající se problematických onemocnění keratinizovaných adnex.

  Ambulance poskytuje konziliární činnost pro AIDS centrum Kliniky infekčního lékařství FNO.

 • (Kožní - Dermatologická alergologie)

  Všeobecná kožní ambulance - Dermatologická alergologie a profesionální dermatózy

  po:12,30 -15,00
  st:7,30 -12,00
  čt:7,30 -15,00

   

  Kromě běžné dermatologické péče v celém rozsahu včetně vyšetření a léčby pohlavních nemocí poskytuje ambulance v úzké spolupráci s Oddělením pracovního a preventivního lékařství diagnostiku, léčbu a hlášení kožních chorob z povolání včetně posudkové činnosti. V ambulanci jsou dále diagnostikovány a léčeny ostatní onemocnění ze skupiny alergodermií. V návaznosti na ambulantní péči je možnost dermatochirurgických zákroků preventivních i léčebných.

 • (Kožní - Léčba otoků)

  Dermatoonkologie II - Všeobecná kožní ambulance

  po: Dermatochirurgický sálek
  út-pá: 7,00-15,00
 • (Kožní - Léčba chronických ran)

  Léčba chronických ran - Všeobecná kožní ambulance

   

  Kromě běžné dermatologické péče v celém rozsahu včetně vyšetření a léčby pohlavních nemocí jsou v této ambulanci léčeni a dispenzarizováni nemocní s chronickými bércovými vředy nejrůznější etiologie. V léčbě jsou uplatňovány jak klasické terapeutické postupy, tak nejmodernější metody léčby bércových ulcerací.

  Od roku 2008 je tato ambulance držitelem certifikátu „Garance kvality" komplexní péče o klienty s chronickými a komplikovanými ránami, který získala od České společnosti pro léčbu rány

 • (Kožní - Kožní nádory a pigmentové névy)

  Ambulance pro pigmentové névy a kožní nádory - Odborná kožní ambulance

  po,st,: 8,00-15,00
  út, pá:11,00-15,00
  čt: Melanomová poradna

   

  Ambulance zajišťuje komplexní péči o pacienty s kožními nádory, zejména o pacienty s melanomem a rizikovými nemelanomovými kožními nádory, jako jsou rizikové typy kožních karcinomů, kožní lymfomy, sarkomy a další. Pacienti podstupují radikální chirurgickou léčbu, u melanomu a některých dalších rizikových nádorů včetně vyšetření sentinelové uzliny, a po operaci jsou dále sledováni nebo léčeni imunoterapií nebo biologickou léčbou. Léčba metastazujícího melanomu je realizována většinou v rámci klinických studií nejmodernějšími současnými léky.

  Dále zde probíhá diagnostika, léčba a dlouhodobé sledování pacientů, kteří mají závažná, chronická onemocnění kůže s nutností celkové dlouhodobé léčby cytostatiky, imunosupresivy, retinoidy, fotochemoterapií .

  Ambulance zajišťuje také péči o pacienty s těžkou formou psoriázy, u nichž je indikována biologická léčba. Tato vysoce specializovaná léčba je možná v současné době pouze v určených centrech v České republice.

 • po - st: 6,30 - 15,30
  čt: 6,30 - 18,00
  pá: 6,30 - 12,00
 • (Dětská dermatologie)

  Ambulance dětské dermatologie

   

  Poskytuje diagnostickou a léčebnou péči dětským pacientům se závažnými dermatózami, které vyžadují dlouhodobou léčbu a sledování. Poskytuje rovněž konziliární činnost v rámci FNO i regionu.

×
PředchozíDalší
Načítání