Ambulance  Vyhledejte ambulanci. Začněte psát do pole a našeptávač vám poradí. Stačí zadat část názvu ambulance.
  Nebo můžete prohledat celý seznam.

 • Recepce ozařoven:Telefon+420 597 374 375
  Ozařovna TrueBeam 1:Telefon+420 597 374 361
  Ozařovna TrueBeam 2:Telefon+420 597 374 378
  Terapeutický RTG:Telefon+420 597 374 363
  Ozařovna CyberKnife:Telefon+420 597 372 122
  Objednání k nenádor. radioterapii
  (patní ostruhy aj.)https://pacient.fno.cz/

  Vedoucí lékař:
  MUDr. Eva Skácelíková, Ph.D.

   

  Na ozařovnách probíhá radioterapie neboli léčba zářením. Jedná se o léčbu zaměřenou na oblast nádoru a jeho bezprostřední okolí. Radioterapie může být podávána samostatně, může se ale v určitých případech kombinovat i s jinými léčebnými modalitami, jako např. chemoterapií nebo hormonální léčbou. Ozařování lze ve většině případů absolvovat ambulantně, pokud to vyžaduje zdravotní stav nebo je léčba pro pacienta náročnější, může probíhat i za hospitalizace.

  Celková podaná dávka ozáření bývá rozdělená do jednotlivých menších částí, tzv. frakcí, jejich počet může být v řádu jednotek (1-5 frakcí) v případě brachyterapie nebo stereotaktické radioterapie CyberKnife, může ale také trvat po dobu až několika týdnů u zevní radioterapie (až do počtu 30-35 frakcí), u některých diagnóz může být ozařování i 2x denně. Záleží na typu onemocnění, jeho rozsahu, stavu pacienta apod. O přesném typu ozáření, potřebných dávkách a celkové době léčby rozhoduje ošetřující lékař.

  Naše oddělení je vybaveno nejmodernější ozařovací technikou, která je dostupná pro všechny pacienty. Provádíme radioterapii solidních nádorů a maligních lymfomů v celém rozsahu oboru u dospělých pacientů, od 2. poloviny roku 2010 včetně stereotaktické radioterapie, resp. radiochirurgie.

   

  Zevní radioterapie

  K léčbě našich pacientů slouží dva lineární urychlovače s vysokoenergetickými fotony a urychlenými elektrony – jedná se o lineární urychlovače americké firmy Varian - přístroje s označením TrueBeam 1 a TrueBeam 2, oba instalovány v roce 2015. Umožňují takzvanou rotační radioterapii s modulovanou intenzitou (IMAT), řízenou obrazem (IGRT). Oba přístroje jsou na špičce současných možností radioterapie – léčba je bezbolestná, rychlá a přesná. Na oddělení dále máme v provozu hloubkový rentgen pro ozařování kožních nádorů a nenádorovou radioterapii (tj. např. ozařování patních ostruh, osteomyelitid, artrotických změn kloubů).

   

  Stereotaktická radioterapie - CyberKnife

  Naše oddělení disponuje od roku 2010 také přístrojem CyberKnife, který představuje špičkovou technologii v radiační onkologii. Na tomto přístroji provádíme tzv. stereotaktickou radioterapii, jejíž pomocí ozařujeme malá ložiska v oblasti hlavy i celého těla s vysokou přesností. Díky této přesnosti můžeme dodat vysoké dávky do požadované oblasti a současně šetřit zdravé tkáně v blízkosti ozařovaného ložiska. Léčba probíhá v pouhých několika frakcích – cca 1-5 frakcí, které trvají řádově několik desítek minut.

  CyberKnife je pomocí robotického ramene schopen vysílat svazek velmi tenkých paprsků z téměř každé pozice a ozařované místo i robotické rameno jsou nepřetržitě monitorovány a kontrolovány počítačem. Systém umí sledovat pozici nádoru během ozařování, takže reaguje na sebemenší pacientovy pohyby tak, aby nedošlo k poškození zdravé tkáně a záření bylo zacíleno pouze na nádor. Jeho sofistikovaný software sleduje pohyblivý cíl nádoru například v plících nebo játrech a dokáže směr ozařování tomuto pohybu přizpůsobit s přesností na 2 mm. Právě díky této extrémní přesnosti podstatně rozšíří možnosti v oblasti léčby malých nádorů v blízkosti životně důležitých struktur.

   

  Brachyterapie

  Důležitou součástí oddělení je pracoviště brachyterapie, kde se provádí radioterapie formou zavádění zářičů do dutin (léčba gynekologických malignit, nádorů ORL oblasti, plic, jícnu, žlučových cest apod.), kontaktní ozařování kožních nádorů tzv. mulážemi, nebo aplikace jehel se zářičem přímo do postiženého orgánu (karcinom prsu). Používáme tzv. radioterapii s vysokým dávkovým příkonem (HDR), která je pro pacienty výhodná vzhledem ke krátkým ozařovacím časům. Systém umožňuje trojrozměrné plánování k minimalizaci nežádoucích účinků léčby.

   

  Nenádorová radioterapie

  Nenádorová radioterapie je určená především pro léčbu degenerativních a zánětlivých onemocnění pohybového aparátu. Typicky se jedná o patní ostruhy, tenisové lokty, artrózy kolenních kloubů. Pro tyto případy je naše pracoviště vybaveno RTG terapeutickým ozařovacím přístrojem. Léčba zářením u těchto onemocnění má zejména analgetický efekt, tzn. cílem je úleva od obtíží. Informace uvedené dále platí především pro léčbu patních ostruh, se kterými se u nás setkáváme nejčastěji. V případě jiného typu nenádorového onemocnění se průběh léčby může mírně lišit.

   

  OBJEDNÁNÍ

  Ke vstupnímu vyšetření je nutné se nejprve objednat přes registrační formulář, který najdete na adrese https://pacient.fno.cz/. Pokud budete mít problém s elektronickým objednáním, můžete se objednat telefonicky na 597 378 801. Ještě před tímto objednáním se ujistěte, že máte následující dokumenty:

  • doporučení praktického lékaře, případně ortopeda, či jiného odborného lékaře, kde bude přesně specifikován požadavek (tzn. PRAVÁ či LEVÁ patní ostruha, případně obě, atd.)
  • popis RTG snímku, kde bude opět zřetelně napsáno, o jakou lokalitu se jedná (pokud přicházíte k opakování ozáření, popis RTG snímku již není nutný, postačí pouze potvrzení o předchozím ozáření, které od nás obdržíte na konci léčby)
  • výpis již dříve absolvované léčby (např. obstřiky, rázové vlny, rehabilitace, apod.), ze které bude zřejmé, v jaké době tato léčba probíhala (datum počátku a ukončení)

   

  Bez těchto informací není možné léčbu zahájit. Upozorňujeme, že při Vaší první návštěvě budete vyšetřeni naším lékařem a objednáni k samotné léčbě (pokud doložíte výše zmíněné doklady). Tento proces může trvat zhruba 60 – 90 minut. Samotná léčba bude zahájena zhruba do 14 dnů od vstupního vyšetření v závislosti na kapacitě pracoviště.

   

  KONTRAINDIKACE

  Léčba nenádorových onemocnění probíhá pomocí záření, proto jsou zde jistá omezení, která neumožňují přijmout všechny pacienty. Jedná se zejména o:

  • těhotenství
  • věk do 40 let, pokud nebyly vyčerpány jiné možnosti léčby – obstřiky, rázová vlna, rehabilitace, atd. (mladší ročníky přijímáme jen po selhání těchto léčebných modalit, o tomto musí mít pacient potvrzení od praktického, či jiného odborného lékaře)
  • akutní kožní změny v ozařovaném poli (např. alergická reakce, poranění, atd.)
  • ozařování imobilních pacientů v místech rizika vzniku dekubitů
  • jiná předchozí léčba (např. obstřiky, rázová vlna, rehabilitace, atd.), která byla ukončena před méně než 4 týdny

   

  Prosíme Vás, ať si dobře zkontrolujete doklady potřebné k léčbě a zvážíte všechna výše popsaná omezení před Vaší první návštěvou. Vyhnete se tak zbytečnému čekání a následnému odmítnutí léčby.

   

  PRŮBĚH LÉČBY

  Ozařování patních ostruh (jiné diagnózy mohou mít mírně odlišný průběh) probíhá standardně při 4 návštěvách. Celková doba jedné návštěvy je zhruba 15 – 20 minut v závislosti na aktuálním vytížení pracoviště. Samotné ozáření trvá 1 – 2 minuty. Mezi jednotlivými návštěvami musí být minimálně jeden den pauza a nelze provést více než 2 návštěvy za týden. Nástup účinku (úleva od bolesti) je velmi individuální, rozhodně jej neočekávejte ihned po zahájení léčby. Někdy naopak dochází po prvních ozářeních ke krátkodobému zhoršení stavu. Standardně se udává úleva od bolesti do 2 měsíců, nicméně v některých případech je nutné léčbu opakovat a výjimkou nejsou ani situace, kdy nepomůže ani opakovaná léčba zářením.

   

  OPAKOVÁNÍ LÉČBY

  Léčbu zářením je možné opakovat nejdříve po 3 měsících od ukončení první série. Na jejím konci dostanete potvrzení o absolvované léčbě, a pokud nenastane úleva, po 3 měsících je možné se objednat na druhou sérii. K objednání je nutné si opět zarezervovat termín na https://pacient.fno.cz/. K opakované léčbě již nepotřebujete novou žádanku ani RTG snímek, postačí pouze potvrzení o absolvování předchozí série ozáření, které od nás obdržíte. Pokud nezabere ani druhá série, je možno absolvovat třetí sérii, nejdříve 6 měsíců po ukončení druhé. Opět je nutné se nejdříve objednat na https://pacient.fno.cz/

 • RTG – Monoblok – Pracoviště RTG chirurgie

  více informací...
 • po:7.00-15.30 hod
  út:7.00-15.30 hod
  st:7.00-15.30 hod
  čt:7.00-15.30 hod
  pá:7.00-15.30 hod
  více informací...
 • Pracoviště RTG chirurgie

 • Pracoviště RTG Interní a kardiologická klinika

 • Pracoviště RTG dětská klinika

  více informací...
×
PředchozíDalší
Načítání