"Zateplení kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Fakultní nemocnice Ostrava", "Přístavba výtahu a nadstavba únikových cest" a "Strojní část evakuačního výtahu"

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 27.2.2012, Lhůta podání nabídek: 11.4.2012

ev. č. FNO: OŘP-03/11, ev. č. ISVZUS: 7202010008333

Doporučení dodavatelům

Je zde zveřejněna pouze zadávací dokumentace bez 3 části - projektové dokumentace, výkazu výměr, doporučujeme dodavatelům, aby na základě žádosti si vyžádáli 3. část zadávací dokumentace prostřednictvím níže uvedeného kontaktního místa, na kterém lze získat zadávací dokumentaci a další dokumenty:

Adresa: Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4;

K rukám: Ing. Ladislav Kocian, Ing. Jindřiška Moudrá, tel.: +420 241021034, fax: +420 241021046;

E-mail: verejne.zakazky@allowance.cz

Internetová adresa (URL): https://vz.allowance.cz

 

 

 

 

Další informace

Nabídky musí být podány ve výše uvedené lhůtě a to do 8:00 hod.

Na základě 3. dodatečných informací k zadávacím podmínkám byla prodloužena lhůta pro podání nabídek a zároveň zadavatel vydává opravenou 1. část zadávací dokumentaci.

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání