Osobám se zdravotním postižením nabízíme

 

Osoby s tělesným postižením

 • prostorová bezbariérovost
 • odborně vyškolený personál
 • polohovací, výškově nastavitelná lůžka
 • možnost hospitalizace s asistenčním psem

 

Osoby s mentálním postižením

 • odborně vyškolený personál
 • možnost užití alternativní komunikace, obrázky, piktogramy
 • možnost hospitalizace s asistenčním psem

 

Osoby se zrakovým postižením

 • užití Braillova písma
 • odborně vyškolený personál
 • možnost hospitalizace s vodícím psem

 

Osoby se sluchovým postižením

 • personál vyškolený pro komunikaci ve znakové řeči
 • možnost hospitalizace se signálním psem
 • možnost využít on-line linku znakového jazyka (Tichá linka)

V jakém případě nás navštívíte?

     

Máte-li jakýkoliv zdravotní problém (teploty, kašel, zvracení, bolesti, atd…) musíte navštívit svého Obvodního, nebo Praktického lékaře, který zhodnotí váš stav a podle potíží vás pošle s doporučením do nemocnice na vyšetření v ambulanci zaměřené na vaše zdravotní problémy.

Pokud je při návštěvě u lékaře zjištěno že je nutné důkladněji vás vyšetřit, budete podle naléhavosti hospitalizováni, nebo k hospitalizaci objednáni.

 

Nemáte-li Obvodního, nebo Praktického lékaře nahlásíte se u triážního centra – třídícího centra (je u hlavního vstupu do nemocnice), kde vás pošlou na vyšetření v ambulanci zaměřené podle potíží které máte. 

 

×
PředchozíDalší
Načítání