STUDIUM VE FNO

 
č. Pracoviště Školitel Student Int/Ext
Chirurgické obory
1. ARK        
2. Centrální přijem        
3. Chirurgická klinika doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. MUDr. Miloš Mazur interní LF MU Brno
    doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. MUDr. Igor Guňka interní LF MU Brno
    doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. MUDr. Petra Guňková interní LF MU Brno
    doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. MUDr. Otakar Kubala interní LF MU Brno
    doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. MUDr. František Jalůvka interní LF MU Brno
    doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. MUDr. Peter Ihnát interní LF UK Bratislava
4. Kardiochirurgické centrum Prof. MUDr. Jan Černý, CSc. MUDr. Tomáš Daněk interní LF MU Brno
5. Neurochirurgická klinika prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. MUDr. Tomáš Hrbáč interní 1.LF UK Praha
    prof. MUDr. Michal Houdek, CSc. MUDr. Michael Mrůzek interní LF UP Olomouc
    prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA MUDr. Tomáš Krčík interní LF MU Brno
    doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc. MUDr. Štefan Reguli interní LF UK Hradec Králové
    prof. MUDr. Eva Syková DrSc. MUDr. Štěpán Fedorko interní 2. LF UK Praha
6. Oční klinika doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc. MUDr. Dalibor Cholevík interní LF MU Brno
    MUDr. Hana Langrová, Ph.D. MUDr. Jan Němčanský interní LF UK v Hradci Králové
7. Operační sály        
8. ORL klinika        
9. Ortopedické odd.        
10. Plastická chirurgie        
11. Popálen. centrum Prof. MUDr. Jan Wechsler, DrSc. MUDr. Zdenka Crkvenjaš interní LF MU Brno
    Doc.MUDr. Milan Adamus, PhD. MUDr. Michal Kadlčík interní LF UP Olomouc
12. Por.-gyn. klinika Doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. MUDr. Ondřej Šimetka interní LF UP Olomouc
    Doc. MUDr. David Stejskal, Ph.D. MUDr. Martin Petzel interní LF UP Olomouc
    Doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. MUDr. Michal Pětroš interní LF UP Olomouc
    Doc. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D. interní LF UP Olomouc
    Doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. MUDr. Igor Michalec interní LF UP Olomouc
    Doc. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. MUDr. Marcel Gärtner interní LF UP Olomouc
13. Transplantační centrum 0 0 0 0
14. Traumatologické centrum        
15. Urologické odd.        
16. Ústní,čelistní a oblič. chir. Doc. MUDr. Roubalíková Lenka Ph.D. MUDr. Štenbírek Jan interní LF MU Brno
Interní obory
17. Dětské lékařství   MUDr. Terezie Šuláková interní 2LF UK Praha
      MUDr. Astrida Šuláková interní LF UK Hradec Králové
      MUDr. Tomáš Pískovský interní LF MU Brno
      MUDr. Dagmar Barnetová interní LF UK Hradec Králové
18. Dětská neurologie        
19. Klinika infekčního lékařství prof. MUDr. Petr Husa, CSc. MUDr. Irena Orságová interní LF MU Brno
    doc. MUDr. Drahomíra Bartošová MUDr. Alena Zjevíková interní LF MU Brno
      MUDr. Petr Širůček interní LF UP Olomouc
20. Interní a kardiologická klinika        
21. Kožní odd.        
22. Klinika pracovního a preventivního lékařství        
23. Klinika léč. rehabilitace Prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. Mgr. Kateřina Macháčková interní Fakulta tělesné kultury, UP Olomouc
    Doc. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Mgr. Anna Gregorková interní Fakulta tělesné kultury, UP Olomouc
24. Neurologická klinika        
25. Psychiatrické odd.        
26. Klinika onkologická        
27. TRN klinika Doc. MUDr. František Salajka, CSc. MUDr.Jitka Bencúrová interní LF UK v Hradci Králové
    Mgr. Bužgová Radka Olga Dunková interní FZS OU
28. Oddělení neonatologie 0 0 0 0
29. LDN Klokočov 0 0 0 0
SVLS obory
30. Krevní centrum 0 0 0 0
31. Lék. genetika        
32. Nukl. medicina        
33. RDG ústav doc. Stanislav Buřval,Ph.D. MUDr. Daniel Czerný interní LF UP OLomouc, Zobrazovací metody
    doc. MUDr. Martin Köcher, Ph.D. MUDr. Miloš Golian interní LF UP OLomouc, Zobrazovací metody
    Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. MUDr. Tomáš Jonszta interní LF UP OLomouc, Zobrazovací metody
34. Ústav kl. biochem. 0 0 0 0
35. Ústav kl. farmak.        
36. Ústav kl. hemat.        
37. Ústav patologie        
38. Ústav soudního lék.        
39. Lékárna        
 
 

×
PředchozíDalší
Načítání