Dobrovolníci ve FN Ostrava

Dobrovolník je člověk, který se svobodně rozhodl věnovat svůj volný čas, energii a schopnosti ve prospěch druhého člověka a svou pomoc poskytuje bezplatně. Dobrovolníci přicházejí do nemocnice nabídnout to nejcennější, a tím je lidský kontakt. Věnují  pacientům svou pozornost i úsměv, přinášejí do nemocnice rozptýlení a kontakt se světem mimo nemocniční prostředí. Odměnou jsou pro ně úsměvy, vděk i radost druhých.

Dobrovolníci v nemocnici nenahrazují práci zdravotnického personálu, ale snaží se přispět ke zlepšení kvality života pacienta ochotou naslouchat, promluvit si o obyčejných věcech nebo jen tak pobýt s člověkem, který je plný úzkosti a trápení. Pacient může trávit volný čas s dobrovolníkem u lůžka, anebo (podle zdravotního stavu) ve společenské místnosti, případně na chodbě či ve venkovním areálu nemocnice.

Dobrovolník je pro pacienta společníkem, s pacientem si povídá, čte, hraje společenské hry, nebo se s ním prochází v areálu nemocnice, s dětskými pacienty si hraje a provádí s nimi různé kreativní činnosti. Dobrovolníci ve FN Ostrava dále zajišťují provoz Onkologické kavárny a taktéž pomáhají s přípravou a realizací pravidelných celoročních akcí.


Další dobrovolnická spolupráce

V rámci dobrovolnické činnosti spolupracuje FN Ostrava dlouhodobě také se spolkem HAIMA Ostrava, který se zaměřujeme na komplexní péči o rodiny dětských onkologických a chronických pacientů léčících se na Klinice dětského lékařství FN Ostrava.

Radostné rozptýlení především dětským pacientům Centra dětské traumatologie a chirurgie FN Ostrava přinášejí dobrovolníci z ostravského Divadla loutek.

Do dobrovolnické činnosti ve FN Ostrava jsou zapojeni také architekti a bytoví designéři, kteří pomáhají s návrhy dětských koutků v nemocnici či budoucí podoby nové Onkologické kavárny.

Dobrovolníci se také podílí na celé řadě aktivit, které realizujeme nejen pro pacienty, ale také pro personál naší nemocnice, jako např. Zasaď si svůj muškát, Vyrob si svou vánoční dekoraci, Dětský Mistršéf, Vánoční koncerty apod.

Jak to vidí dobrovolníci?

„Dobrovolnictví je úžasná věc. Čas věnovaný dobrovolnické činnosti mě velmi naplňuje a dodává pocit užitečnosti druhým. Je to kus srdce, který věnuji každou svou návštěvou pacientům. Díky společnému času jim můžu alespoň trochu zpříjemnit dny v nemocnici a přinést jim trochu radosti. Každý dobrovolník je pro pacienty velký dar, neboť to všichni děláme s láskou, srdcem a porozuměním.“

„K dobrovolnictví mě přivedlo poznání, které jsem učinil při své práci v Rehabilitačním ústavu Hrabyně. To poznání spočívalo v tom, že lidé, kterým se ze dne na den změnil život, a u nichž nebyla prognóza na fyzické vyléčení, velmi přivítali duševní podporu ve formě sounáležitosti, vcítění se do jejich problémů a dobré nálady. Stále věřím na to, že fyzické problémy jdou ruku v ruce s duševnem, a proto mě velmi povznáší, když mohu přispět k duševní rovnováze nemocných lidí. Jsem možná naivní, ale věřím, že člověk byl mimo jiné stvořen k tomu, aby pomáhal ostatním. Jsme přece lidstvo, a ne tlupa jednotlivců.“

Jak poznám dobrovolníka ve FN Ostrava?
Každý zájemce o dobrovolnickou činnost v nemocnici prochází školením, je pojištěný a označený vizitkou s logem nemocnice, případně tričkem s označením vysílající organizace. Vysílající organizace zajišťují svým dobrovolníkům supervizi. Koordinátor programu v nemocnici je v kontaktu se zástupci jednotlivých organizací a podle potřeby informuje vedení nemocnice. Bezpečnost dobrovolnického programu pro pacienty zajišťují vysílající organizace ve spolupráci s FN Ostrava.

Nemocnice se řídí Metodickým doporučením pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik a bezpečnosti pacientů.
×
PředchozíDalší
Načítání