Lůžková část

 

Kontakt:
597 374 235


Umístění:
Budova T
Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, 3.patro

Vyhledat na mapě

Lůžková jednotka akutní psychiatrické péče s 20 lůžky.

Přednostně jsou přijímáni nemocní s odvykacími stavy při užívání ilegálních drog, alkoholu a návykových léků. Dále je možné hospitalizovat pacienty s celým spektrem duševních poruch, jejichž léčebné ovlivnění je možné v 3-4 týdenním pobytu. Přijetí doporučuje ošetřující psychiatr, který vystaví doporučení k léčbě a pacienta telefonicky objedná. U léčby závislostí je důležitým předpokladem motivace k léčbě.

Naše jednotka přijímá k detoxifikaci děti a mladistvé od 13 let se souhlasem rodičů.

Neposkytujeme péči v oblasti gerontopsychiatrie.

Pacienti s akutní intoxikací drogou či alkoholem nejsou záchrannou službou převáženi na naši jednotku, každá intoxikace vyžaduje komplexní vyšetření na centrálním nebo interním příjmu příslušné nemocnice. Zvládání prosté opilosti neprobíhá na lůžkové jednotce Psychiatrického oddělení FN, nýbrž na protialkoholních a protitoxikomanických záchytných stanicích v Ostravě a regionu.

 
 
 
 

Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 283

EmailJavaScript@@cGV0ci5kb3N0YWxla0Bmbm8uY3o%3D
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 209

EmailJavaScript@@bWFydGluLmh5emFAZm5vLmN6
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 320

EmailJavaScript@@ZXZhLmNlc2tvdmFAZm5vLmN6
×
PředchozíDalší
Načítání