Oddělení centrální sterilizace

 

Oddělení centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje komplexní služby v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna zdravotnická pracoviště FNO. Svými úkoly a zaměřením se řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a představuje i jeden ze základních aspektů komplexní zdravotní péče. Všechny způsoby sterilizace jsou prováděny v moderních přístrojích s hlídanými parametry, písemným záznamem o průběhu sterilizačního procesu a za přísného monitorování chemickými a biologickými indikátory. Výsledkem jsou sterilní zdravotnické prostředky. Vedení oddělení spolupracuje s vedoucími zaměstnanci operačních sálů, lůžkových a ambulantních složek v rámci plynulého zásobování sterilním materiálem.

Poskytované služby jsou prováděny v nepřetržitém režimu.

 

Základní odborné zaměření služeb:

Předmětem činnosti Oddělení centrální sterilizace jsou:

 • odborné hygienické výkony v rámci komplexní předsterilizační přípravy
 • sterilizace vysokoteplotní – parní sterilizace
 • sterilizace chemická nízkoteplotní - plazmová a ethylenoxidová sterilizace.

 

Ambulance, pracoviště:

  • Úsek chemické sterilizace a předsterilizační přípravy – ÚCHSPP

   Pracovní doba – 5:45 – 21:30h

   Telefon klapka:  2404

   Umístění: 1.podzemní podlaží centrálního komplementu

  • Úsek kompletování operačního instrumentária – ÚKOI

   Pracovní doba – nepřetržitý provoz

   Telefon klapka: 2403, 703 171 589

   Umístění: 1.podzemní podlaží centrálního komplementu

  • Úsek obslužných činností – ÚOČ

   Pracovní doba – 6:00 – 22:00h

   Telefon klapka: 2403, 704 682 588

   Umístění: 1.podzemní podlaží centrálního komplementu

 


Vrchní sestra oddělení OCS
Mgr. Andrea Vylíčilová, MBA
Telefon+420 597 372 400
Emailandrea.vylicilova@fno.cz
Úseková sestra
Jana Šafránková
Telefon+420 597 372 428
Emailjana.safrankova@fno.cz
Dokumentační pracovnice
Ivana Voznicová
Telefon+420 597 372 433
Emailivana.voznicova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání