Ve Fakultní nemocnici Ostrava hořelo! Cvičně….

V pátek 25. 6. 2010 v 10.18 hod. byl na dispečinku FN Ostrava nahlášen požár v lůžkové stanici Anesteziologicko-resuscitační kliniky. Jednalo se o cvičení požární prevence ve spolupráci s HZS MS kraje. Ihned byla zahájena evakuace pacientů a další kroky vedoucí ke zdarnému zvládnutí situace. Do pěti minut od nahlášení požáru na CTV dorazily do FN Ostrava 2 hasičské vozy a jednotka okamžitě zahájila hašení.

Celá akce byla ukončena v 10.50 hod. Cvičný poplach, přestože o jeho konání nebyl informován nikdo ze zaměstnanců, proběhl hladce a dle stanovených pravidel.

Tento nácvik je jednou z každoročně prováděných akcí požární prevence. Zaměstnanci nemocnice jsou těmito cvičnými poplachy připravováni na zvládnutí případných náročných a nečekaných situací, které musí umět zvládat i v tak náročném provozu, jakým je nemocnice.

 

×
PředchozíDalší
Načítání