V Ostravě vrcholí největší kongres miniinvazivní chirurgie v ČR

Dnes pokračuje 14. ročník dvoudenního Kongresu miniinvazivní chirurgie Ostrava, největšího kongresu zaměřeného na miniinvazivitu operačních přístupů v ČR, jehož hlavní organizátorem je FN Ostrava. Pozvání předsedy organizačního výboru doc. et. doc. MUDr. Petra Vávry, Ph.D., přednosty Chirurgické kliniky FN Ostrava, přijalo téměř 250 lékařů, sester a zdravotnických pracovníků z celé České republiky i ze Slovenska.

Kongres je rozdělen na lékařskou a sesterskou sekci. Lékařskou sekci tvoří téměř 40 přednášek lékařů z českých i slovenských nemocnic. „Jsem moc rád, že se nám tradiční podzimní akci nakonec podařilo zorganizovat a mohli jsme se s kolegy po dlouhé době setkat osobně. Mohu potvrdit, že přijeli všichni, které jsme oslovili,“ uvedl krátce před zahájením kongresu v Clarion Congress hotelu Ostrava docent Vávra a dodal, že nedílnou součástí kongresu je i představení nejmodernějších chirurgických nástrojů. „Jedna ze sekcí je zaměřena i na robotickou chirurgii, protože Fakultní nemocnice Ostrava má zájem pořídit operačního robota a je to jedna z možností, jak se s touto technikou blíže seznámit.“ Na slavnostním zahájení byl přítomen také ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA, který potvrdil, že miniinvazivita se všemi novými technologiemi má ve fakultní nemocnici zelenou.

IMG_0263

Sesterská sekce obsahovala 16 přednášek a byla rozdělena do tří bloků. „První dva se věnovaly výzkumu v ošetřovatelství a ošetřovatelské péči u pacientů s TaTME a u dalších chirurgických diagnóz. Poslední blok byl zaměřený na komunikaci s pacientem, která je velmi důležitou součástí léčby,“ uvedla Mgr. Hana Horelová, vrchní sestra Chirurgické kliniky FNO.

IMG_0278

První miniinvazivní operaci jsme ve fakultní nemocnici provedli 2. listopadu 1991 a velmi se tato metoda ujala. Brzy jsme touto cestou provedli řadu výkonů i na jiných orgánech. Mnohé z nich jako první v republice. A proto jsme se v roce 2004 rozhodli, že uděláme kongres,“ připomněl jeho zakladatel, emeritní přednosta Chirurgické kliniky FN Ostrava, doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.

Atmosféru kongresu přibližuje zajímavá videoreportáž: 

yt

 


×
PředchozíDalší
Načítání