V Léčebně pro dlouhodobě nemocné Klokočov dělají maximum pro ochranu pacientů

V Léčebně pro dlouhodobě nemocné Klokočov (LDN) zavedli mimořádná režimová a organizační opatření tak, aby byla maximálně zajištěna ochrana této nejohroženější skupiny obyvatel. Jedná se především o prevenci zavlečení koronavirové nákazy a dodržování potřebných hygienicko-epidemiologických opatření.

Všem pacientům je dvakrát denně bezkontaktně měřena teplota a sleduje se, zda nemají příznaky respiračního onemocnění. „Pokud se u někoho virus objeví v době jeho pobytu v léčebně, a jeho zdravotní stav nebude tak vážný, aby vyžadoval převoz do FN Ostrava, bude umístěn na vyčleněnou část oddělení. Určení zaměstnanci budou pečovat výhradně jen o tyto pacienty,“ popsala přijatá opatření vedoucí Úseku hygienika FN Ostrava Mgr. Zuzana Sněhotová.

Aby se pacienti neshlukovali v jídelně, jídlo je jim nošeno na pokoje. Protože je nyní uzavřena i tělocvična, rehabilitace se provádějí přímo na pokojích. Pacienti musí mít roušku kdykoliv opustí pokoj.

LDN2

Přísná režimová opatření se samozřejmě týkají i personálu. „Všem zaměstnancům je před příchodem do práce měřena teplota, jsou dotazováni na rizikové kontakty a příznaky onemocnění. Pokud by někdo z nich měl teplotu 37,0 °C a vyšší, případně by vykazoval příznaky nemoci, nebude do práce vpuštěn,“ vysvětlil primář LDN MUDr. Milan Stolička, Ph.D. Zaměstnanci jsou rozděleni po patrech a pracují výlučně na své stanici, aby se zamezilo jejich křížovému kontaktu. Všichni zaměstnanci používají předepsané ochranné prostředky.

Podle nařízení vedení FN Ostrava je každý nový pacient testován ještě před přijetím do léčebny ve fakultní nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení, odkud přichází, a v případě pozitivního testu nebude nový klient do LDN přijat.

Tým zaměstnanců je připraven a dělá maximum, aby se nákaza nedostala k pacientům LDN. Děkujeme všem, kdo pomáháte a posíláte ručně šité roušky. Zároveň prosíme příbuzné pacientů, aby byli trpěliví a nevyžadovali po personálu návštěvu jejich blízkých,“ uzavřel primář Stolička.

LDN1

LDN Klokočov má celkovou kapacitu 140 zdravotních lůžek a 20 sociálních. V tuto chvíli je obsazeno 118 zdravotních a 19 sociálních lůžek.

×
PředchozíDalší
Načítání