Trenažéry terénních situací simulují autohavárii i místo vraždy

Trénovat budou záchranáři i posluchači Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Jako první svého druhu v republice byly v Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava ve středu 24. 11. zprovozněny trenažéry terénních situací, které jsou určeny pro výuku posluchačů Lékařské fakulty OU, především pro výcvik studentů oborů Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací, Zdravotnický záchranář a Všeobecné lékařství.

„Jde o projekt s názvem Inovace didaktických postupů a podpora distančního vzdělávání ve studijních kurzech akreditovaného oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací, který s podporou financí EU realizovala Fakultní nemocnice Ostrava ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, Policií ČR a Městskou policií v Ostravě," upřesňuje MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., přednosta Ústavu soudního lékařství FNO a zároveň vedoucí katedry Urgentní medicíny a forenzních oborů Lékařské fakulty OU. „Cílem projektu bylo vytvořit modelovou situaci a simulovat mezní okamžiky v terénu, s nimiž se v praxi setkávají pracovníci Integrovaného záchranného systému, policisté a záchranáři. Trenažéry přispějí k zvýšení praktické připravenosti absolventů pro zásahy při vyprošťování zraněných z havarovaných vozů, při ohledání místa činu a při komunikaci s oběťmi a svědky dopravních nehod a trestných činů. Posluchači tak budou mít možnost nacvičit si řadu odborných dovedností v simulovaném terénu. Přímý kontakt s obětmi dopravních nehod nebo pohyb na místě trestného činu je jim totiž jinak ve vztahu k platné legislativě umožněn až po absolvování studia. Před vznikem trenažérů tak neměli reálnou možnost vyzkoušet si, jak mají při praktickém výkonu profese postupovat."

Tři trenažéry terénních situací, které umožňují výuku zhruba dvaceti osob, mimo jiné simulují hromadné neštěstí v dopravě, kde půjde například o vyprošťování osob zaklíněných ve vozidle, záchranáři se mohou pohybovat na místě vraždy, vyzkoušejí si problémovou situaci s agresivním pacientem apod. Modelové situace lze řešit samostatně, pro pokročilejší zájemce však také jako komplikovanou situaci, v níž se všechna tři místa propojují. „Jde o to, aby si tito lidé mohli podobné situace vyzkoušet a seznámit se s určitými mechanismy chodu na místě neštěstí tak, aby nevznikala panika a aby se jeden nepletl do práce druhého. Jde o to, aby spolupráce všech složek zúčastněných na místě neštěstí byla na vysoké profesionální úrovni," pokračuje MUDr. Dvořáček.

Trenažéry jsou doplněny monitorovacím systémem, který umožňuje v navazující výukové místnosti modelovou situaci ještě jednou probrat, poukázat na chyby posluchačů, dát jim patřičná doporučení. Případně může jedna skupina pracovat jako tým v praxi a druhá ji při její činnosti sleduje na monitorech. „Jsme přesvědčeni, že nově zprovozněné středisko přispěje ke kvalitativnímu posunu záchranného systému v Moravskoslezském kraji," zdůrazňuje MUDr. Dvořáček. „Trenažéry jsme už prezentovali na tuzemských i zahraničních odborných konferencích, kde na naši iniciativu pozitivně reagují nejen kolegové z České republiky, ale také z Rakouska, Německa, Slovenska i dalších evropských zemí, kde je legislativa podobná a záchranných prací se nesmí aktivně účastnit člověk, který není k výkonu oprávněn. Mimo jiné se chystáme prezentovat náš projekt na univerzitě v Luganu, kde zvažují jeho využití v praxi."

×
PředchozíDalší
Načítání