Rekonstrukce prostor hlavních laboratorních provozů ve Fakultní nemocnici Ostrava výrazně přispívá k procesu konsolidace klinických laboratoří FNO

 

Všechny výsledky z jediného odběru krve!

 V úterý 22. června bude v budově Diagnostického komplementu Fakultní nemocnice Ostrava slavnostně otevřeno Centrum laboratorní diagnostiky (CLD) FNO. Vzniká tak organizační struktura, která integruje laboratorní činnosti čtyř pracovišť FNO: ústavů klinické biochemie, klinické hematologie, klinické farmakologie a laboratoře nukleární medicíny. Základním cílem je zavedení konsolidovaného multidisciplinárního laboratorního provozu pro rutinně prováděné biochemické, hematologické a imunoanalytické laboratorní analýzy s 24 hodinovým režimem práce, se společným pracovištěm centrálního příjmu biologického materiálu bezprostředně navazujícím na Odběrové centrum.

Centralizace výrazně přispěje k podstatně většímu komfortu pro uživatele laboratorních služeb i pro pacienty. Z jediného odběru krve je získáno maximum údajů potřebných pro diagnostiku a případně pro monitorování další léčby pacienta,“ zdůrazňuje Doc. RNDr. Kristián Šafarčík, Ph.D., vedoucí CLD. RNDr. Ludmila Nováčková, přednosta Ústavu klinické biochemie, se usmívá: „Předávání informací mezi lidmi funguje výborně, takže už jsme zjistili, že si pacienti naše centrum vzájemně doporučují. Myslím, že i to svědčí o tom, že myšlenka sjednocení laboratoří je správná a smysluplná!“

RNDr. Nováčková, upozorňuje také na neustále rostoucí počet vyšetření: „Z části je to dáno i tím, že Fakultní nemocnice Ostrava zastřešuje rozsáhlou spádovou oblast v mnoha oborech, včetně laboratorní diagnostiky. Díky technickému vybavení a zkušeným odborníkům dokážeme provádět i ty nejnáročnější analýzy. Dokončená etapa rekonstrukce vytvořila odpovídající zázemí pro naše moderní technologie, které patří ke špičkám na trhu. K dispozici máme 25 typů analyzátorů, z nichž 16 je v provozu 24 hodin denně. Jsme schopni poskytnout klinickým pracovníkům výsledky potřebných analýz do 60 minut, přičemž denně se v našich laboratořích provádí 8 až 10 tisíc různých laboratorních testů.“

Podle docenta Šafarčíka, je úzká mezioborová spolupráce jednotlivých odborností výhodná také pro výzkumnou a výukovou činnost, postgraduální vzdělávání lékařů i vysokoškolských nelékařských laboratorních oborů nebo pro organizaci klinických studií. Špičkové technologické zázemí (včetně nově rekonstruované posluchárny v bezprostřední blízkosti centra) bude využito také v rámci výuky studentů Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity. RNDr. Nováčková k tomu dodává: „Potěšující je, že naši absolventi studia laboratorních oborů se i díky kvalitě svého vzdělání a poznatkům získaným přímo ve FNO velmi dobře uplatňují na trhu práce. V tomto ohledu zaujímáme jedno z předních míst v republice. Současně se připravujeme i na výuku budoucích lékařů – studentů nově vzniklé Lékařské fakulty OU.“

Samozřejmostí je i zaměření na vyšší produktivitu práce zaměstnanců a snižování ekonomických nákladů. „Integrace, která přispěla k větší operativnosti, zvýšení kvality odběru i rychlosti zpracování, bude pokračovat dál,“ konstatuje docent Šafarčík s tím, že „však rozhodně nedojde ke zrušení jednotlivých ústavů, jejichž součástí jednotlivé laboratoře jsou. Jejich význam a působnost totiž výrazně přesahují rámec laboratoří.“

Konsolidace laboratorních provozů započala v první polovině roku 2008, byla rozdělena do 3 etap a celkové náklady na vybudování tohoto pracoviště činily více než 55 mil. Kč.

 

 

×
PředchozíDalší
Načítání