29.01.2010

Rekonstrukce Onkologické kliniky

Rekonstrukce Onkologické kliniky FNO je úspěšně za námi!

Onkologický pavilon prošel v loňském roce plánovanou rekonstrukcí. Jednalo se o první ze dvou plánovaných etap. V první byla rekonstruována Onkologická klinika, v druhé Klinika nukleární medicíny. Zmiňovaná druhá etapa právě probíhá. „Chtěli jsme nejen výrazně modernizovat budovu, ale také přeorganizovat systém péče,“ říká ředitel FN Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček. „Onkologická klinika se soustředí především na léčbu zhoubných nádorů s důrazem na radiační onkologii, kde patříme ke špičkám v oboru. Rekonstrukce Onkologické kliniky stála zhruba 221 mil. Kč, z toho vlastní zdroje nemocnice byly vyčísleny na více než 11 mil. Kč. Zbytek tvořily dotační prostředky státu,“ dodal Němeček.

„Zásadní modernizace FN Ostrava jsme si stanovili jako jednu z priorit Ministerstva zdravotnictví ČR v létech 2007 – 2010. Rekonstrukce Onkologické kliniky patří mezi tyto kroky,“ uvedl Marek Šnajdr, 1. náměstek ministryně zdravotnictví.

Rekonstrukce byla zahájena v listopadu roku 2008 a probíhala za provozu, který probíhal v provizorních prostorách plicní a infekční pavilonu. „K dispozici jsou nyní větší čekárny, větší aplikační místnosti pro chemoterapii, v ambulancích je zaveden elektronický systém pořadníku pacientů,“ říká MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA přednosta Onkologické kliniky. „Vznikly zde velké výukové prostory a posluchárna pro 50 studentů, přičemž stavebně a logisticky je oddělen trakt pro ambulantní pacienty, trakt pro nemocniční pacienty a studenty. Ti by se tak neměli potkávat, pokud sami nebudou chtít, což je nesmírně důležité jak z hlediska hygieny a plynulosti provozu, tak i z hlediska etiky.“

„Ostravská onkologie dnes patří mezi špičku ve střední Evropě a může garantovat pacientům širokého okolí nejmodernější léčbu dle světových standardů, zabezpečovanou skvělými odborníky a špičkovou technikou,“ dodal Marek Šnajdr.

Velmi podstatnou součástí rekonstrukce je rozšíření Onkologické kliniky FN Ostrava o novou ozařovnu, která bude vytvářet zázemí pro provoz unikátního ozařovacího přístroje s názvem Cyberknife. „Jde o špičkový robotický ozařovač, první svého druhu na území střední a východní Evropy, který podstatně rozšíří léčebné možnosti našeho pracoviště,“ konstatuje přednosta Onkologické kliniky FNO. Přístroj nejenže dokáže s maximální přesností podpořit naše schopnosti a možnosti v oblasti neurochirurgie, ale se stejnou precizností dokáže pracovat i mimo oblast mozkové tkáně. To znamená, že podstatně rozšíří naše možnosti v oblasti léčby malých plicních nádorů, karcinomu prostaty, umožní ozařovat oblast míchy i recidivujících nádorů. Prostě bude obrovským přínosem pro pacienty z celé republiky i z okolních zemí, které podobný přístroj zatím nemají k dispozici,“ upozorňuje Svatopluk Němeček. V současnosti ještě stále probíhají stavební práce. „Předpokládáme, že do poloviny letošního roku by měl být přístroj v provozu a měl by začít sloužit onkologickým pacientům. Rozvoj onkologické péče patří k základním strategickým cílům FN Ostrava. Celkové investice do rozvoje onkologické péče v loňském a letošním roce činí celkem více než 600 mil. Kč,“ doplnil ředitel Svatopluk Němeček.


×
PředchozíDalší
Načítání