Popáleninové centrum FNO využívá, jako jediné v ČR, s úspěchem při léčbě krevní destičky vyseparované přímo z krve pacienta

Podzimní pálení listí může vést k i tragédiím

„Na zahradě jsem pálil listí, hrabal jsem. A nevšimnul jsem si, že se oheň šíří a že mi začaly hořet montérky v oblasti lýtka. Byly z umělého vlákna, které se začalo škvařit. Hned jsem si sedl do trávy a uhasil jsem to, ale montérky už byly přilepené na kůži. Tak jsem je strhl i s kůži a šel jsem domů si to trošku ošetřit, zchladit a zavázat. No a nešel jsem k doktorovi, nezdálo se mi to nijak závažné,“ vypráví svůj příběh z letošního jara pětasedmdesátiletý Gabriel Volný z Petřvaldu u Karviné. „Stalo se to v pátek odpoledne, v sobotu to začalo štípat, v neděli už to bolelo hodně. Tak jsem v pondělí šel k naší doktorce a ta mě okamžitě poslala do nemocnice v Orlové. Tam se na to podívali a hned mě poslali do Popáleninového centra ve Fakultní nemocnici Ostrava. Prý kdybych přišel o jeden den později, už by bojovali o mou nohu…“

Pan Volný je jedním z pacientů, k jejichž léčbě byl využit trombocytární koncentrát, jenž je separován přímo z pacientovy krve. „Jde o krevní destičky a jejich růstové faktory, které po přiložení na transplantovanou plochu urychlí připojení transplantátu a přispějí k snížení jizevnatosti postiženého místa,“ vysvětluje MUDr. Zdenka Crkvenjaš, primářka Popáleninového centra FNO. „Tato metoda je součástí výzkumu financovaného z grantových prostředků Moravskoslezského kraje. Projekt „Léčba hlubokého popálení kombinací dermoepidermální autotransplantace a lokální transplantace koncentrátů autologních trombocytů“ otevírá zcela nové možnosti nejen nám, ale samozřejmě i ostatním odborníkům popáleninových center nejen v České republice. V rámci projektu, na který jsme získali grant v celkové hodnotě zhruba 2 miliony korun, již bylo úspěšně léčeno 16 z celkového počtu třiceti pacientů. V rámci zmíněného projektu spolupracujeme s Oddělením pro vědu a výzkum FNO, s Ústavem klinické hematologie FNO a s Ústavem patologie FNO.“

Také zdravotní stav pana Volného se výrazně zlepšil. „Odvedli tady skvělou práci,“ říká vyléčený muž. „Jsou zde vynikající doktoři, šikovné sestřičky, profesionální úroveň.“ Stejně úspěšní s použitím trombocytárního koncentrátu byli lékaři i v případě jednaosmdesátileté pacientky, které kvůli drobné nepozornosti začal při vaření hořet šátek na hlavě. „Po převozu k nám byla pacientka ihned umístěna na jednotku intenzivní péče. Vzhledem k hlubokým popáleninám na krku a obličeji i s přihlédnutím k pokročilému věku a přidruženým onemocněním totiž byla pacientka ohrožena na životě,“ vrací se k dalšímu případu MUDr. Hana Klosová z Popáleninového centra FNO. „Po aplikaci krevních destiček byl pooperační průběh nekomplikovaný, ohněm zasažená oblast je zcela funkční a kosmetický výsledek naprosto perfektní. Přestože šlo o rizikovou lokalizaci v oblasti krku, jsou jizvy bez jakýchkoli známek jizevnaté patologie.“

Krevní destičky totiž obsahují růstové faktory, které se po aplikaci na popálenou plochu uvolní. A protože destičky mají i protizánětlivé účinky, je menší riziko infekce, čímž se mimo jiné zkracuje zánětlivá fáze hojení, které pak probíhá ve vyšší kvalitě. „Pacienti, kteří dostali destičky v operační léčbě, mají také menší riziko výskytu hypertrofických jizev, jež jsou u popálenin poměrně vážným problémem. Tyto jizvy jsou totiž tuhé, vyvýšené a v oblasti ohybů omezují hybnost. To vede k trvalým funkčním následkům, které pak mnohdy musíme řešit rekonstrukčními plastickými operacemi,“ dodává MUDr. Klosová s tím, že úspěšnost používání vyseparovaných krevních destiček je dána také faktem, že jde materiál vlastní tělu pacienta, protože je připraven z jeho vlastní žilní krve. „A tento vlastní materiál aplikujeme na vlastní příjmovou oblast pacienta.“

Díky použití trombocytárního koncentrátu tedy pacienty čeká méně rekonstrukčních výkonů, jsou hospitalizováni kratší dobu a dříve se vrátí zpět do normálního života, několikanásobně lepší je i funkční a kosmetický výsledek. Přínosem, který by mohl zaujmout i zdravotní pojišťovny, je také snížení finanční náročnosti léčby popálených pacientů.

„Zatímco v jiných medicínských oborech, například ve stomatochirurgii, ortopedii a traumatologii, jsou krevní destičky využívány téměř 20 let, my jsme jedním z prvních popáleninových center na světě, která se tímto způsobem léčby začala zabývat přímo v praxi,“ pokračuje MUDr. Klosová. „Naše výsledky vzbudily příznivé reakce také u kolegů na mezinárodních kongresech, kde jsme naši práci prezentovali. Velký zájmem projevili například odborníci z Číny a dalších asijských zemí. Jejich zájem nás potěšil i proto, že v této oblasti má popáleninová medicína dlouhou tradici a Asie je díky svým velkým zkušenostem na špici tohoto oboru.“

Po ukončení tohoto projektu chtějí odborníci Popáleninového centra FNO prokázat efektivitu a bezpečnost používání krevních destiček a dosáhnout možnosti této léčby také u dětí. „Zamezili bychom tím rozvíjení hypertrofických jizev, které nestíhají růstové tempo dětského organismu a děti pak čekají četné rekonstrukční operace,“ nastiňuje pozitivní možnosti této metody MUDr. Klosová.

Popáleninové centrum Fakultní nemocnice Ostrava, které má k dispozici 24 standardních a 6 JIP lůžek, se věnuje léčbě popálených pacientů i chronických defektů. Jde především o pacienty, kteří vyžadují intenzivní péči a operační léčbu, zatransplantováním zranění počínaje a zákroky zasahujícími do plasticko-chirurgického spektra a rekonstrukčními operacemi konče. Ročně je v Popáleninovém centru FNO hospitalizováno zhruba 400 až 500 pacientů, zhruba pětinu z toho tvoří rekonstrukční výkony, ambulantních pacientů je přes 4000 ročně.

 

×
PředchozíDalší
Načítání