Popáleninové centrum

Popáleninové centrum FNO se jako jediné pracoviště v ČR zabývá výzkumem zaměřeným na použití trombocytárních koncentrátů u popálených pacientů

Popáleninové centrum Fakultní nemocnice Ostrava je v současnosti jediným pracovištěm v České republice, které se zabývá výzkumnou činností zaměřenou na použití trombocytárních koncentrátů u popálených pacientů.

„Trombocytární koncentráty jsou separovány přímo z pacientovy krve. Jde o krevní destičky a jejich růstové faktory, které po přiložení na transplantovanou plochu urychlí připojení transplantátu a přispějí ke snížení jizevnatosti postiženého místa,“ říká MUDr. Zdenka Crkvenjaš, primářka Popáleninového centra FNO. „Pro pacienta je pozitivní, že ho díky tomu čeká méně rekonstrukčních výkonů, bude hospitalizován kratší dobu a dříve se vrátí zpět do normálního života. Přínosem je také snížení finanční náročnosti léčby popálených pacientů.“

V současné době odborníci Popáleninového centra FNO pracují s přístrojem laser Doppler, který měří prokrvení v popálené oblasti. „Díky němu jsme už během třetího dne hospitalizace u ran původně druhého stupně schopni rozpoznat, zda pacient bude potřebovat operační výkon, nebo jestli se rána bude hojit spontánně. Pacienta tak můžeme dříve operovat a tím mimo jiné zkrátit dobu jeho hospitalizace,“ doplňuje primářka centra.

Výzkum je financován z grantových prostředků Moravskoslezského kraje - projekt Léčba hlubokého popálení kombinací dermoepidermální autotransplantace a lokální transplantace koncentrátů autologních trombocytů.

Prováděný výzkum otevírá odborníkům popáleninových center zcela nové možnosti. Popáleninové centrum Fakultní nemocnice Ostrava, které v současné době zajišťuje komplexní péči o popálené pacienty z Moravskoslezského regionu, části Zlínského a Olomouckého kraje, a dle potřeby i z ostatních částí republiky, se díky němu stává špičkou ve svém oboru.

„Péče o popálené pacienty by rozhodně měla být soustředěna do specializovaných center, která mají k dispozici jak zkušené odborníky, tak technologické zázemí. Bohužel se mnohdy stává, že popálený pacient k nám přijde pozdě a až ve chvíli, kdy nastaly komplikace. A my mu přes veškerou naši snahu už nemůžeme pomoci tak, jako by to bylo možné bezprostředně po úrazu,“ říká MUDr. Crkvenjaš. „Bohužel se stává, a to především u dětí, že k nám přijdou až po delší době, kdy se defekt ani přes nasazenou léčbu nehojí, a na nás je, abychom řešili vzniklé komplikace. Měli jsme tady například holčičku po úrazu elektrickým proudem. Zranění, které bylo léčeno, původně vypadalo banálně, ale ve finále vyústilo v zánět kosti a my jsme s maximálním nasazením bojovali, aby dítě nepřišlo o prst.“

Popáleninové centrum Fakultní nemocnice Ostrava, které má k dispozici 24 standardních a 6 JIP lůžek, se věnuje léčbě popálených pacientů i chronických defektů. Jde především o pacienty, kteří vyžadují intenzivní péči a operační léčbu, zatransplantováním zranění počínaje a zákroky zasahujícími do plasticko-chirurgického spektra a rekonstrukčními operacemi konče. Ročně je v Popáleninovém centru FNO hospitalizováno zhruba 400 až 500 pacientů, zhruba pětinu z toho tvoří rekonstrukční výkony, ambulantních pacientů je přes 4000 ročně.

Dispenzarizace je důležitá hlavně u popálených dětí, které je zapotřebí sledovat po celé období růstu. „V případě, že u popáleného dítěte, hovoříme především o popáleninách třetího stupně, dojde například ke skokovému růstu, je nutné přistoupit k operačnímu řešení,“ pokračuje MUDr. Crkvenjaš. „Dlouhodobá péče přinejmenším v podobě pravidelných kontrol je však nezbytná také u dospělých.“

×
PředchozíDalší
Načítání