Opatření Gynekologicko - porodnické kliniky FN Ostrava v souvislosti s epidemií nového koronaviru ke dni 13.3.2020 a v reakci na uzavření porodnice ve Frýdku Místku

Opatření Gynekologicko - porodnické kliniky FN Ostrava v souvislosti s epidemií nového koronaviru ke dni 13.3.2020 a v reakci na uzavření porodnice ve Frýdku Místku

Žádáme všechny pacientky, které potřebují urgentní gynekologické nebo porodnické vyšetření, aby v případě předcházejícího pobytu v rizikové oblasti s lokálním přenosem nového koronaviru COVID-19 a akutní respirační infekce (náhle vzniklý alespoň jeden z příznaků horečka, kašel, dušnost) nebo akutním respiračním selháním, bez plného objasnění příčiny, primárně kontaktovaly linku 112, která zajistí další postup.

Žádáme rodičky, které pojedou k porodu a zároveň jsou v karanténě, aby se do nemocnice dostavily osobním dopravním prostředkem a aby před příjezdem nejprve kontaktovaly linku 112 a přímo porodnici FN Ostrava na čísle 597 371 810. Rovněž žádáme rodičky, aby opětovně kontaktovaly personál kliniky po vstupu na území nemocnice, tak aby se jim personál kliniky mohl bez prodlení věnovat podle správných epidemiologických opatření hned po příjezdu. Při vstupu do budovy je vhodné, aby rodičky měly jakoukoliv vlastní roušku. Je pro ně zřízena izolační místnost, ve které obdrží další pokyny od zdravotnického personálu.

Zdravé rodičky, které nebyly v kontaktu s koronavirem, anebo se na ně nevztahují epidemiologická opatření, rovněž žádáme o telefonické uvědomění personálu porodnice před příjezdem do FNO. 597 371 818

Důrazně také žádáme doprovod rodiček, návštěvy a ostatní, aby v případě jakýchkoliv respiračních příznaků GPK FNO vůbec nenavštívili.

Za způsobené komplikace se velice omlouváme, toto opatření však chrání jak Vás a ostatní pacienty, tak i zdravotnický personál FNO.

 

Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
vedoucí perinatologického centra
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky

×
PředchozíDalší
Načítání