19.05.2020

Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity proběhla první úspěšná obhajoba doktorské práce. Šlo o lékaře z Chirurgické kliniky FN Ostrava

Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity obhájil dizertační práci historicky první absolvent doktorského studijního programu. Čerstvým držitelem titulu Ph.D. je MUDr. Petr Ostruszka z Chirurgické kliniky FN Ostrava. Ve své práci půl roku sledoval 124 obézních pacientů, kterým byla chirurgicky odstraněna část žaludku. Výsledky jeho práce potvrdily, že tzv. tubulizace žaludku je bezpečnou operací.

Do Fakultní nemocnice Ostrava jsem nastoupil hned po promoci v roce 2008. Obézním pacientům a operacím, které by pomohly zlepšit jejich zdravotního stav, se věnuji posledních asi osm let. Ve své dizertační práci jsem došel k závěru, že tzv. tubulizace žaludku je bezpečná bariatrická  operace i z hlediska poruch vyprazdňování, kterými tito pacienti často trpí,“ přiblížil obsah historicky první obhájené dizertace na Lékařské fakultě Ostravské univerzity doktor Ostruszka.

prvni_absolvent_PhD

Předseda Oborové rady doktorského studijního programu Chirurgické obory prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, zdůraznil, že práce doktora Ostruszky splnila všechny požadavky kladené na studenty doktorských oborů a samotná obhajoba byla naprosto srovnatelná s obhajobami na jiných lékařských fakultách. „Tento názor potvrdili i zástupci sedmičlenné komise pro obhajobu, ve které byli i zástupci lékařských fakult z Olomouce a Brna,“ dodal profesor Komínek, který je zároveň i přednostou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava.

Dizertační prací však zájem doktora Ostruszky o problematiku obezity rozhodně nekončí. V kontaktu je stále i s většinou pacientů, které intenzivně sledoval v rámci přípravy na obhajobu.


×
PředchozíDalší
Načítání