Modernizace NIS z hlediska zvýšení kvality poskytované péče a snížení bezpečnostních rizik

Ve FN Ostrava se v současné době realizuje několik projektů ze strukturálních fondů EU. Jedním z nich je projekt „FN Ostrava - Modernizace NIS z hlediska zvýšení kvality poskytované péče a snížení bezpečnostních rizik“ v  rámci výzvy č. 3 vyhlášené MZ z integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.2.c – Služby v oblasti veřejného zdraví.

V rámci projetu bude realizováno několik aktivit, jejímž cílem je sběr a poskytování co nejpřesnějších informací o zdravotnické péči a také zajištění plné podpory informačních technologií. Bude provedena modernizace nemocničního informačního systému tak, aby mohly být údaje o poskytované zdravotní péči evidovány a vyhodnocovány na úrovni odpovídající možnostem dnešních informačních technologií. Zejména se to týká ošetřovatelské dokumentace, dokumentace JIP, záznamů o podání léků a dalších. Samostatnou aktivitou je zavedení objednávacího a vyvolávacího systému pro pacienty na ambulancích. Cílem je zvýšit kvalitu ambulantní péče v oblasti komfortu a rychlosti ošetření. Pro zajištění tohoto cíle, schopnosti měření a hodnocení kvality v této oblasti bude zaveden systém umožňující elektronické objednávání a vyvolávání pacientů do ambulancí. Projekt přinese cílové skupině pacientů zkvalitnění poskytované zdravotní péče.

Celková hodnota projektu, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu, je 30 mil. Kč.

×
PředchozíDalší
Načítání