Modernizace EIS s cílem racionálního využití finančních prostředků veřejného zdraví

Ve FN Ostrava se v současné době realizuje několik projektů ze strukturálních fondů EU. Jedním z nich je projekt „FN Ostrava - Modernizace EIS s cílem racionálního využití finančních prostředků veřejného zdraví“ v rámci výzvy č. 3 vyhlášené MZ z integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.2.c – Služby v oblasti veřejného zdraví.

Cílem projektu je zavedení funkčního nástroje pro finanční a manažerské řízení a s jeho pomocí nastavení řídících a kontrolních procesů, které zásadně ovlivňují nákladovost a kvalitu poskytované zdravotní péče. Význam projektu lze charakterizovat jako sjednocení a provázání systému řízení financí, správy majetku, evidence zásob, nákupu a prodeje materiálů, výkaznictví, rozpočtů a kontroly a podpory manažerského rozhodování nemocnice. V rámci této dodávky bude instalováno kromě nového software i nové technické vybavení.

Tento projekt v celkové výši 15 mil. Kč je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu.

×
PředchozíDalší
Načítání