02.11.2010

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klokočov, místo, které dává naději

Léčebna poskytuje léčebnou, rehabilitační, ošetřovatelskou a paliativní péči nejen pacientům FNO, ale také pacientům jiných zdravotnických zařízení Moravskoslezského kraje. „Fakultní nemocnice poskytne pacientovi specializovanou léčbu na nejvyšší úrovni. Pokud pacient potřebuje další péči, například léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační, přicházíme na řadu my, abychom navázali na vše, co bylo ve FNO nemocnému poskytnuto,“ vysvětluje návaznost léčebny na specializovaná pracoviště FNO MUDr. Stolička. „K dispozici máme moderní přístroje a jsme vybaveni k poskytování rehabilitačních léčebných procedur lázeňského typu i pro léčbu širokého spektra nemocí. Snažíme se našim pacientům poskytnout maximum v rámci doléčování a rehabilitace.“

Péče je soustředěna především na pacienty vyššího věku, kteří prodělali akutní onemocnění nebo na chronicky nemocné, kteří se potýkají s pohybovými potížemi nebo s neurologickými chorobami. „Průměrný věk našich pacientů se pohybuje kolem 80 let, průměrná délka pobytu je zhruba 47 dnů. Samozřejmě jsou diagnózy, které vyžadují delší rehabilitaci, například u zlomeniny krčku stehenní kosti jsou to až 3 měsíce, více času a péče potřebují i pacienti po mozkových příhodách nebo po amputaci končetin. Těm všem se snažíme poskytnout komplexní péči s důrazem na rehabilitaci, která by zejména pro imobilní pacienty byla v ambulantní formě nedostupná. Léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči nabízíme všem,pro které je v ambulantní nebo lázeňské formě nedostupná. Prvotní snahou pracovníků LDN Klokočov je člověka rehabilitovat, postavit ho takzvaně na vlastní nohy, vrátit jej zpět do jeho vlastního prostředí a umožnit mu žít kvalitní život. „Pokud je stav pacienta chronický, zaměříme se na stabilizaci jeho zdravotního stavu a na vyřešení sociální problematiky daného člověka. Ta je nedílnou součástí naší péče. Ostatně kromě 150 lůžek pro zdravotní péči zde máme také 10 lůžek pro péči sociální. Ta nejsou trvalým řešením, ale jsou určena lidem, v jejichž případě už pominuly zdravotní důvody rehabilitace, ovšem při návratu domů by je čekala nevyhovující sociální situace. Jde například o osamocené jedince, o které se nemá kdo starat a kteří musejí překonat časově omezené období před přijetím do ústavu sociální péče.“

Kromě toho v současné době prochází postupnou rekonstrukcí budova léčebny - v letošním roce by měla být dokončena výměna oken a modernizace výtahů. Před nedávnem bylo také přebudováno pracoviště ergoterapie, rekonstruována tělocvična, nově byla zbudována recepce, jejímž úkolem je zlepšení bezpečnosti zařízení a zdokonalení informačního systému léčebny. V srpnu 2010 byla dokončena digitalizace telefonní ústředny, v celé budově byl zkvalitněn informační a orientační systém.

V Léčebně dlouhodobě nemocných Klokočov, která je se svými 112 pracovníky v regionu Vítkovska druhým největším zaměstnavatelem, na přelomu června a července 2010 proběhl, stejně jako v celé Fakultní nemocnici Ostrava, mezinárodní akreditační audit Joint Commission International (JCI). Poté, co auditoři prověřili kvalitu a bezpečí služeb nemocnice a posoudili soulad nemocničních postupů s požadavky mezinárodních akreditačních standardů JCI, Fakultní nemocnice Ostrava získala jako první fakultní nemocnice v České republice prestižní mezinárodní akreditaci JCI, čímž se zařadila mezi zhruba dvě stovky elitních nemocnic na světě. Úspěšný audit mimo jiné potvrdil i vysokou kvalitu služeb v LDN Klokočov.

 


×
PředchozíDalší
Načítání