10.07.2024

Klinika hematoonkologie zaznamenala během jediného měsíce řadu úspěchů

Klinika hematoonkologie FNO a LF OU prezentovala v červnu na největším onkologickém kongresu ASCO 2024 v americkém Chicagu výsledky dvou zásadních klinických studií fáze III u mnohočetného myelomu (studie IMROZ a studie DREAMM7). Zároveň byly obě studie, kterých je klinika spoluautorem, publikovány i v červnovém čísle prestižního časopisu The New England Journal of Medicine 2024 (IF 96).  

Ve stejném měsíci byly na největší hematologické akci EHA 2024 ve španělském Madridu prezentovány předběžné výsledky akademické studie České myelomové skupiny, ve které je Klinika hematoonkologie hlavním řešitelem a MUDr. Tereza Popková prvním autorem.

Dále bylo zveřejněno několik dalších odborných sdělení, včetně článku doc. MUDr. Tomáše Jelínka, Ph.D., publikovaného v prestižním časopise Leukemia. Jeho obsahem byly  vlastní výzkumné výsledky u extramedulárního myelomu, dosažené ve spolupráci s několika pracovišti FN Ostrava. 

A nakonec přišla v červnu zpráva, že Klinika hematoonkologie konečně získala po několika letech příprav významnou akreditaci JACIE společnosti EBMT, pokrývající celé spektrum transplantací a buněčné terapie pomocí CAR-T. Poděkování patří všem, kteří klinice pomáhali a na práci se podíleli.

Vedení KHO FNO a LF OU


×
PředchozíDalší
Načítání