Klinika dětské neurologie FNO

Klinika dětské neurologie FNO má díky Nadačnímu fondu Evraz nový sonograf. Komplexní péče o dětské pacienty z celého Moravskoslezského kraje

Ve středu 5. května 2010 převzala Klinika dětské neurologie Fakultní nemocnice Ostrava nový špičkový sonografický přístroj, dar Nadačního fondu Evraz v hodnotě 1,5 mil. Kč. Na klinice, která je jediným zařízením svého druhu v kraji, je ročně hospitalizováno 1200 dětských pacientů, ambulantních vyšetření je v průběhu roku provedeno zhruba 15 500. Sonograf přispěje k zvýšení komfortu vyšetření mnoha neurologicky diagnostikovaných dětí.

„Velmi si tohoto daru, který je úzce spjat s projektem Komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou, vážíme,“ říká MUDr. Marie Kunčíková, přednostka kliniky. „Umožňuje poskytnout malým pacientům v rámci kliniky komplexní a především velmi šetrnou diagnostickou péči. Během ní například může mít rodič kojence v náruči, což vyšetřovaným dětem navodí během prováděné sonografie pocit bezpečí. Pomocí sonografu vyšetříme zhruba 300 dětí ročně, přičemž půjde nejen o nové pacienty, ale také o děti, které jsou již v naší péči dlouhodobě. Na kliniku dětské neurologie jsou přiváženy děti z celého Moravskoslezského kraje, jež vyžadují neurologickou diagnostiku pro ohrožení různými riziky, u nichž by mohlo dojít ke komplikacím centrálního nervového systému. Těm může v mnoha případech zabránit právě včasná a kvalitní diagnostika pomocí sonografu, který nám umožňuje provést multimodální kombinované vyšetření.“

Sonografická vyšetření patří k moderním, kvalitním a neinvazivním zobrazovacím metodám, které přispívají ke špičkové práci nejen dětských neurologů a maximálně vycházejí vstříc pacientům. „Přístroj můžeme bez problémů dopravit až k lůžku hospitalizovaného dítěte a vyšetřit je přímo na pokoji. Tento šetrný přístup vítají i rodiče, kteří jsou zde spolu se svými ratolestmi,“ doplňuje zástupkyně přednostky MUDr. Hana Medřická, která absolvovala všechna potřebná školení a bude se sonografem pracovat. „Sonograf například umožňuje zachytit strukturální změny mozku spojené se syndromem dětské mozkové obrny, různé cévní abnormity, vrozené malformace, monitoraci průtoků cévním řečištěm mozku apod.“

Vyšetření prováděná novým sonografickým přístrojem se budou týkat například dětí z rizikových těhotenství, dětí předčasně narozených a s nízkou porodní hmotností, které jsou v nejranějších údobích života ohroženy různými komplikacemi zdravotního stavu, které mohou mít nepříznivý vliv na vývoj dětského mozku. „Novorozence a kojence vyšetřujeme cestou velké fontanely. Po jejím uzavření zhruba v roce věku dítěte vyšetřujeme malého pacienta transkraniálně, tedy přes kost lebeční,“ pokračuje paní přednostka. „Tak zjistíme stav a strukturu mozku, případně abnormity, které se s vývojem dítěte mění. Opakovaná sonografická vyšetření umožňují prověřit dynamiku probíhajících změn a přizpůsobit jim terapeutický algoritmus. Vzhledem k tomu, že může dojít ke krvácení do mozku nebo u hydrocefalu k výraznému zvětšení obsahu mozkomíšního moku na úkor mozkové tkáně, úzce spolupracujeme s neurochirurgy, kteří v případě nutnosti radikálně řeší akutní stav.

Součástí přístrojového vybavení je také abdominální sonda, která umožňuje vyšetření nitrobřišních poměrů a detekovat případnou komplikaci shuntových (drenážních) operací.

U všech narozených nezralých dětí je sledována tzv. pozdní morbidita. Jedním ze sledovaných kriterií je také syndrom dětské mozkové obrny. Pozdní morbidita je sledována celorepublikově, je každoročně vykazována perinatologickými centry v úzké spolupráci s dětskými neurology. Proto tyto děti neurologicky pravidelně sledujeme, ve dvou letech je prováděno komplexní zhodnocení zdravotního stavu. Stanovené parametry jsou vyhodnocovány a slouží ke sledování trendu jejich výskytu a k hodnocení poskytované péče nejen v rámci ČR.“

×
PředchozíDalší
Načítání