Již příští rok bude mít nemocnice jedno z nejmodernějších center akutní traumatologické péče!

S prvními stavebními pracemi v souvislosti s rekonstrukcí traumatologického centra akutní péče se začalo na podzim loňského roku. Ukončení stavby je naplánováno zhruba na polovinu roku 2011. Jak stavba pokračuje a co vše je již hotovo? „Ještě před zahájením rekonstrukce traumatologického centra jsme provedli v polovině roku 2008 rekonstrukci heliportu. Dalším důležitým krokem byla rekonstrukce centrální sterilizace, na kterou bezprostředně navazovala první etapa rekonstrukce traumatologického centra. Obě tyto stavby spolu totiž stavebně i technologicky souvisí. První a druhá část rekonstrukce traumacentra bude kompletně ukončena do konce letošního roku. V rámci druhé etapy, s níž jsme začali v srpnu letošního roku, bude opravena a zmodernizována hala urgentního příjmu a přiléhající prostory. Poslední etapu rekonstrukce, která začne počátkem příštího roku, chceme ukončit nejpozději v červnu 2011,“ popisuje postup zatím největší rekonstrukce v této nemocnici, která probíhá za provozu, MUDr. Svatopluk Němeček, ředitel FN Ostrava.

„Vzhledem k tomu, že jsme jedinou nemocnicí v Moravskoslezském kraji s urgentním příjmem, nemohli jsme provoz traumatologie zastavit. O to je celá stavba náročnější a o to více musíme dbát na dodržování všech limitů prašnosti, hlučnosti i vibrací. Provoz jsme sice částečně omezili, přestěhovali jsme některé ordinace do jiných částí nemocnice a v současné době je přestěhován i centrální příjem pacientů, ale stále se zde naplno pracuje – sanitky i vrtulníky přivážejí pacienty v běžném režimu,“ konstatuje MUDr. Němeček, který dodává, že už po dokončení druhé etapy bude centrum traumatologie velmi moderním pracovištěm, vybaveným špičkovými přístroji, jež budou neustále při ruce, jako je např. CT, digitální rentgeny a další. V závěru rekonstrukce urgentního příjmu zde přibude také šest expektačních lůžek pro prvotní akutní infuzní terapii, dále šest lůžek ARO a šest lůžek JIP, které budou částečně i přístrojově vybaveny přístroji, pořízenými v rámci Integrovaného operačního programu. A proč se vlastně s rekonstrukcí Urgentního příjmu začalo? Vzhledem k tomu, že nemocnice má jedno z mála republikových komplexních traumatologických center, centrální příjem již nesplňoval požadované parametry, zejména při řešení hromadných traumat a to jak prostorově svým uspořádáním, tak i kapacitně,“ vysvětluje Svatopluk Němeček.

 

A jak konkrétně se 1. etapa rekonstrukce Oddělení centrálního příjmu dotkla jednotlivých ambulancí?

 

Urgentní příjem

Toto pracoviště je v současné době vybaveno pouze dvěma lůžky. Z toho důvodu jsou zde dočasně přijímáni pouze pacienti s jednoznačným selháním vitálních funkcí, jejich pobyt je omezen na nejkratší možnou dobu. Zároveň musí být v případě příjmu okamžitě dostupní konziliární lékaři, aby vše probíhalo co nejrychleji. Překlady pacientů z jiných zdravotnických pracovišť jsou pak směřovány přímo na cílová oddělení JIP, ARK. Stejný postup je i u překladů pacientů k akutním operačním výkonům a diagnostickým vyšetřením. Jednotlivá cílová pracoviště (kliniky) si musí domlouvat přesné časy se složkami přednemocniční péče (záchrannou službou apod.) a musí mít ve stanovený čas připraveno volné lůžko.

 

Traumatologická a chirurgická ambulance

Zde nyní probíhá pouze akutní ošetření pacientů a řeší se i plánované příjmy s operačním zákrokem následující den. Předpříjmy pacientů jsou dočasně v režii Chirurgické a Traumatologické kliniky, stejně tak kontroly pacientů jsou prováděny v ambulancích daných klinik.

 

Interní a neurologická ambulance

Provozu této ambulance se rekonstrukce zatím takřka nedotkla. Vše se probíhá beze změn. Ambulance zvládá akutní ošetření pacientů i akutní příjem pacientů k hospitalizaci.

 

Oční ambulance a oční sálek

Sál i ambulance byly v rámci Centrálního příjmu zcela zrušeny a přemístěny do nových prostor Oční kliniky .

 

×
PředchozíDalší
Načítání