Jako první fakultní nemocnice v republice získala FN Ostrava mezinárodní akreditaci Joint Commission International!

Vydali jsme se cestou světové extratřídy! 

Na přelomu června a července proběhl ve Fakultní nemocnici Ostrava akreditační audit Joint Commission International (JCI), který prověřil kvalitu a bezpečí služeb nemocnice a posoudil soulad nemocničních postupů s požadavky mezinárodních akreditačních standardů JCI.

Joint Commission International je mezinárodní neziskovou společností, která se zabývá metodikou a hodnocením kvality poskytované péče a bezpečím pacientů. Je pobočkou The Joint Commission (USA), která se může pochlubit již více jak 75 letou historií. Organizace vybírá své inspektory z řad vysoce erudovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi s řízením nemocnic na celém světě.

Tým akreditačních inspektorů, který po pět dnů prověřoval připravenost FN Ostrava, byl složen ze zástupců z USA, Brazílie, Velké Británie, Kypru a Itálie. Hlavními oblastmi jejich zájmu byly především procesy s vysokou mírou potenciální rizikovosti (mezioborová spolupráce a návaznost péče a zdravotnických informací, prevence záměny, nakládání s rizikovými léky, nemocniční a profesionální nákazy a jejich prevence, chirurgická a anesteziologická péče, kompetence a kvalifikace zaměstnanců apod.) . Fakultní nemocnice Ostrava prošla touto náročnou zkouškou úspěšně. Jako první nemocnici fakultního typu s tak širokým spektrem poskytovaných služeb se jí podařilo mezinárodní certifikát kvality získat!

„Zhodnotilo se tak intenzivní úsilí, které jsme více než dva roky přípravě k získání akreditace JCI věnovali, a zároveň tento úspěch výrazně posílil prestiž naší nemocnice nejen v České republice, ale i v zahraničí. Mezinárodní certifikát dává našim pacientům jistotu, že přicházejí do zdravotnického zařízení, které usiluje v maximální míře o bezpečnost péče a jejich bezpečí a také v neposlední řadě umožňuje

zahájit ekonomicky velmi zajímavý projekt poskytování péče zahraničním pacientům,“ říká MUDr. Svatopluk Němeček, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava, a dodává, že mezinárodní akreditace jsou celosvětovým trendem, kterému se dříve či později budou muset přizpůsobit všechny ostatní nemocnice. „A my máme náskok,“ usmívá se.

„Jde opravdu o významný úspěch, protože mezinárodní akreditace je nejvyšším standardem v oblasti uznávání kvality poskytované péče a bezpečí ve zdravotnictví,“ konstatuje ředitel Němeček. „Držitelem tohoto mezinárodního certifikátu je v současné době jen něco málo přes 200 nemocnic na celém světě (mimo USA), z čehož zhruba jen 80 nemocnic se nachází na území Evropské unie. Z těchto statistických údajů je jasné, o jak prestižní certifikát jde i jak náročné je jeho získání. Mezinárodní akreditace zahrnuje přibližně 320 standardů a cca 1500 indikátorů, které musí nemocnice přísně nastavit a splnit a rovněž je povinna řídit se určenou mezinárodní legislativou, která je často mnohem přísnější než česká. Nedílnou součástí akreditace je rovněž naplnění šesti mezinárodních bezpečnostních cílů, které definují prevenci nezávajnějších rizik, která se mohou ve zdravotnickém zařízení vyskytnout. Jedná se o prevenci záměny pacienta, léků, výkonu, operované strany apod. Mezi další patří např. prevence pochybení při telefonickém předávání informací, klíčových pro další plánování péče (např. hlášení laboratorních výsledků atd.), prevence šíření přenosných nemocí či prevence pádu. Definování Mezinárodních bezpečnostních cílů provádí periodicky Světová zdravotnická organizace WHO na základě podrobných světových studií mimořádných událostí a potenciálních rizik, které se vyskytly v souvislosti s poskytováním péče. V rámci akreditace stačí nesplnění jednoho z těchto šesti cílů, a zdravotnické zařízení akreditaci nedostane.

Audit je prováděn velmi sofistikovaným systémem „STOPAŘ“, který prověřuje křížově a do velké hloubky každý klíčový proces. Inspektoři se nezaměřují jen na kvalitu péče na daném konkrétním zdravotnickém pracovišti, nýbrž „stopují“ průchod pacienta celou nemocnicí od příjmu, přes jeho překlad až po propuštění a zajímají se o vše co do procesu péče o tohoto konkrétního pacienta vstupuje a mohlo by být potenciálně rizikové. Jedná se například o funkčnost a připravenost zdravotnické techniky, dostupnost léků a pomůcek pro kardiopulmonální resuscitaci, včasnost a bezpečnost předávání zdravotnické dokumentace, postupy pro případ nutnosti evakuace, ale i o adekvátnost kvalifikace zdravotníků, kteří o pacienta pečují.

V rámci přípravy byl ve Fakultní nemocnici Ostrava podle požadavků mezinárodních standardů JCI přepracován systém řízení kvality dle SAK ČR, byly vydány či aktualizovány stovky vnitřních řídicích aktů a byly realizovány desítky interních auditů. „Díky tomu jsme v rámci přípravy výrazně zlepšili mnohé naše vnitřní systémy či významně omezili i některá právní rizika spojená s poskytováním zdravotní péče,“ doplňuje MUDr. Němeček.

 

×
PředchozíDalší
Načítání