FN Ostrava získala prostředky na modernizaci Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Fakultní nemocnice Ostrava získala z Národního plánu obnovy Ministerstva zdravotnictví dotaci téměř 50 mil. korun na obnovu stávajících nebo nákup nových zdravotnických prostředků, přístrojového vybavení a technologií pro rehabilitaci pacientů po kritických stavech. Robotická neurorehabilitace nebo virtuální realita umožní intenzivnější rehabilitaci pacientů s poruchami centrální nervové soustavy a s posttraumatickými stavy pohybového aparátu či pacientů po ortopedických operacích nebo amputacích.

Mezi nově zakoupenými přístroji tak nebude chybět ani nejmodernější přístroj pro roboticky vedenou pohybovou terapii chůze v odlehčení. „Jeden z požadovaných systémů umožní pacientům samostatný a bezpečný pohyb po místnosti s možností nácviku různých variant chůze a také jiných pohybů, a to v reálném prostředí. Pacientovi lze nastavit míru dopomoci při zvedání či směr pohybu nebo naopak cvičení ztížit a dodat odpor při vedení pohybů. Pokročilé vybavení pomůže k intenzivnější a cílenější rehabilitaci. Předpokládáme, že tak urychlí proces zotavení a zlepší dlouhodobé výsledky pro naše pacienty,“ vysvětluje Mgr. Zdeněk Guřan, MBAce, vedoucí fyzioterapeut Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FNO a LF OU.

Velkou novinkou má být doplnění vybavení ke stávajícímu přístroji Lokomat Pro Free D®. Jedná se o dětské motorizované ortézy a exoskeleton pro roboticky asistovaný nácvik chůze. Další přístroj pro nácvik balance zase pomůže s rovnovážnými funkcemi u dětí s neurologickou diagnózou.

Zajímavým rozšířením v diagnostice i terapii budou nové možnosti pro rehabilitaci ruky a horní končetiny a také rehabilitace s využitím virtuální reality. Pomocí těchto prvků dokáží odborníci lépe motivovat pacienty a stimulovat jejich mozek, čímž podpoří správné provedení pohybu a obnovu ztracených funkcí. Cílená rehabilitace napomůže k podstatnému zvýšení kvality života pacientů, zlepší jejich schopnosti vykonávat každodenní činnosti tak, aby byli soběstační, aktivní a vrátili se co nejdříve ke svým běžným činnostem.

Nové, díky dotaci pořízené, přístrojové vybavení přispěje ke zvýšení kvality nemocniční péče a zároveň i k navýšení počtu rehabilitací pacientů po kritických stavech. Lékaři, fyzioterapeuti a ergoterapeuti tak budou moci lépe přizpůsobit léčebné plány individuálním potřebám pacientů.

Projekt „Vybavení jednotek následné rehabilitační péče KRTL-FNO“ je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

×
PředchozíDalší
Načítání