12.07.2021

Fakultní nemocnice Ostrava má multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty

Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava nově poskytuje dětem a jejich rodinám kromě komplexních zdravotních služeb také služby sociální a pedagogické, které souvisejí se zajištěním a stabilizací duševního zdraví dětí a adolescentů. Cílem tohoto multidisciplinárního týmu je společné hledání způsobů, jak děti i jejich blízké podpořit ve vyrovnání se s jejich psychickou zátěží. Výsledná doporučení ve smyslu vhodného přístupu k dítěti a jeho specifickým potřebám mohou členové týmu konzultovat s širší rodinou dítěte, s pedagogy škol, do které dítě dochází, a s dalšími institucemi.

Hlavním posláním multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a adolescenty s duševním onemocněním je poskytovat jim a jejich rodinám multidisciplinární, komplexní a včasnou podporu po nezbytně nutnou dobu v jeho přirozeném prostředí.

V případě potřeby přijetí dítěte do multidisciplinárního týmu duševního zdraví se může zákonný zástupce obrátit na pracovníky FN Ostrava na telefonním čísle 704 682 529 nebo na e-mailové adrese: MDTprodeti@fno.cz. „Pokud rozhodneme, že zájemce o tuto službu do péče týmu skutečně patří, pozveme dítě k psychiatrickému vyšetření, přidělíme mu klíčového pracovníka a sestavíme mini tým kolem dítěte,“ přiblížil obvyklý postup péče dětský psychiatr MUDr. Jan Uhlíř, vedoucí multidisciplinárního týmu péče o duševní zdraví pro děti a adolescenty, a dodal, proč je nutné přistupovat k pacientům multidisciplinární formou péče: „Velmi často se v praxi ukazuje, že pomoc potřebuje nejen dítě samotné, ale také jeho nejbližší okolí, které si neví rady s tím, jak se s novou situací vypořádat. A proto jsme tady my, členové multidisciplinárního týmu různých odborností, kteří dítě i jeho rodinu nelehkou situací provedeme a pomůžeme přenastavit jejich fungování tak, aby byly co nejlépe zabezpečeny zdravotní, sociální i vzdělávací potřeby dítěte, a aby se všichni zainteresovaní cítili co nejbezpečněji.

mutidisp

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty tvoří lékaři, psychologové, zdravotní sestry, sociální pracovníci, speciální pedagogové a rodinná terapeutka. Projekt je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217, Operační program Zaměstnanost, prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou, a je pilotně nastaven jen pro děti a rodiny z ORP Ostrava.

Další informace o činnosti multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a adolescenty ve FN Ostrava naleznete na webových stránkách www.fno.cz v sekci zdravotnických pracovišť, psychiatrické oddělení.

logaeuspol


×
PředchozíDalší
Načítání