Mezinárodní den sester

Oslavte Mezinárodní den sester s Fakultní nemocnicí Ostrava

 

Změřit krevní tlak a glykémii a seznámit se s bazální stimulací, polohováním pacientů, manuálními lymfodrenážemi a dalšími možnostmi ošetřovatelské péče mohou v neděli 13. května návštěvníci Avion Shopping Parku v Ostravě, a to v době od 10 do 16 hodin.

Fakultní nemocnice Ostrava do tohoto obchodního centra letos poprvé přesunula podstatnou část oslav Mezinárodního dne sester, které zde vyvrcholí rozsáhlou prezentací jejich práce. „Cílem je oslovit nejen veřejnost, jež kvůli zdravotním potížím navštěvuje nemocnici, a alespoň zhruba ví, čím vším se sestry zabývají, ale i jedince, kteří o tom, co všechno musejí sestry zvládat a o čem jejich práce vlastně je, nemají jasnou představu," vysvětluje přesun do obchodního centra MUDr. Evžen Machytka, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Ostrava. PhDr. Andrea Vilímková, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči, dodává, že společně s panem ředitelem zahájí oslavy Mezinárodního dne sester už v pátek 11. května předáním květin sestrám na pracovištích a poděkováním za jejich náročnou práci. „Poděkování nestačí," akcentuje MUDr. Machytka, který se řešením nedostatku sester v ostravské fakultní nemocnici zabývá už od svého únorového nástupu do funkce. Výsledkem jsou bezmála tři desítky nových sester v průběhu necelého čtvrt roku. A jeho aktivity zaměřené tímto směrem nadále pokračují. „Fakultní nemocnice Ostrava je renomované pracoviště. Chceme, aby to tak vnímalo nejen okolí, ale i lidé, kteří zde pracují. Být zaměstnancem této nemocnice je prestižní záležitost, vrchol toho, čeho lze v oboru nejen v rámci regionu, ale i republiky dosáhnout. Stojí za to tady pracovat a dál se rozvíjet," dodává.

Podle PhDr. Andrey Vilímkové prochází zdravotnictví rychlým vývojem, jenž přináší neustálé změny. Sestry musejí nepřetržitě sledovat vývoj v oboru, získávat nové znalosti a dovednosti, jsou nuceny vyvinout nemalé úsilí, aby nové trendy aplikovaly do praxe. O tom, jak je práce sester náročná, ale zároveň rozmanitá a naplňující, by měl vyprávět i dokument, který v dubnu na několika pracovištích Fakultní nemocnice Ostrava natáčela regionální televize Fabex. „Prostřednictvím vstupů sester z interní kliniky, operačních sálů, urgentního příjmu, neonatologie, kožní ambulance a dalších pracovišť dokument představí nejen široké spektrum léčebné a ošetřovatelské péče, kterou nemocnice poskytuje, ale hlavně sestry, jež zde působí," zmiňuje se o této další prezentaci spojené s Mezinárodním dnem sester Mgr. Lenka Krupová, MBA, vrchní sestra kožního oddělení, jež se na organizaci oslav v ostravském Avionu podílí společně s dalšími kolegyněmi z různých klinik a oddělení nemocnice. V obchodním centru jim v tom v neděli 13. května budou pomáhat i studentky oboru ošetřovatelství z Lékařské fakulty Ostravské univerzity a studentky z Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě. PhDr. Zdeňka Šináglová z úseku ošetřovatelské péče ve fakultní nemocnici vnímá tuto akci jako příležitost, jak přimět veřejnost, aby se zajímala o své zdraví, a možnost, jak nabídnout rady týkající se zdravého životního stylu či prevence různých onemocnění.

 

Mezinárodní den sester je oslavován na celém světě 12. května při příležitosti výročí narození Florence Nightingalové (12. 5. 1820, Florencie, – 13. 8. 1910, Londýn), zakladatelky moderního ošetřovatelství a nejvýznamnější sestry v historii světového ošetřovatelství. Už během dospívání navštěvovala nemocnice a domovy nemocných a zajímala se, jak je o pacienty pečováno. Známá je její pomoc zraněným vojákům v Krymské válce, kde organizovala a vedla skupinu sester pečujících o raněné přímo v poli. Po válce se věnovala reformě ošetřovatelství v civilních nemocnicích, založila ošetřovatelskou školu, stala se průkopnicí komunitní péče a organizovanou opatrovnickou činnost změnila na profesní činnost ošetřovatelskou. Vytvořila systém soudobého ošetřovatelství, psala knihy, komentáře a články, v nichž se snažila blíže objasnit základní principy profesionálního ošetřovatelství, a snažila se dosáhnout toho, aby bylo váženou a uznávanou profesí, stejně hodnotnou jako je práce lékaře. Zastávala názor, že ošetřovatelství je – stejně jako lékařství – profesí, kterou je nutné studovat celý život. Florence Nightingalová, jež se už během svého života stala legendou, ovlivnila zdravotní péči 19. a 20. stolení na celém světě.

Leták

×
PředchozíDalší
Načítání