KVALITA VE FN OSTRAVA

 

Mezi základní hodnoty Fakultní nemocnice Ostrava patří vysoká kvalita a profesionalita poskytované péče, která zajišťuje komplexní péči o pacienta a jeho spokojenost. Pro naplnění těchto cílů zvolila nemocnice cestu budování ověřených systémů kvality, založených na snižování možných rizik péče a zvyšování bezpečí pacientů, návštěvníků i zaměstnanců.

 

V první etapě budování systému kvality byla dle normy ISO 9001 certifikována pracoviště Krevního centra (2002) a Lékárny (2004). Následně byly připravovány obslužné procesy k certifikaci dle normy ISO 9001. V roce 2006 se však vedení nemocnice rozhodlo začít připravovat systém managementu kvality k akreditaci dle standardů Spojené akreditační komise, o.p.s. (dále jen SAK, o.p.s.) určených přímo pro oblast zdravotnictví. V roce 2007 pak FNO získalo jako první nemocnice fakultního typu v České republice akreditaci SAK, o.p.s. Další výzvou bylo okamžité zahájení příprav k prestižní mezinárodní akreditaci Joint Commission International, kterou FNO získala v roce 2010. Tato akreditace je mezinárodně uznávanou a nezpochybnitelnou zárukou pravidelného dohledu a systematického prověřování všech procesů a činností, zásadních pro bezpečné a kvalitní poskytování péče. Reakreditace JCI proběhly úspěšně v letech 2013 a 2016.

 

FNO jako jediná fakultní nemocnice v ČR splňovala v období 6/2010 až 6/2019 požadavky mezinárodní akreditace JCI. Tato prestižní akreditace byla ve FNO postavena na základech systému kvality nastaveného dle standardů SAK,o.p.s.. Reakreditace SAK, o.p.s. proběhly úspěšně v letech 2010, 2013, 2016 a 2019.

 

Fakultní nemocnice Ostrava dosáhla v oblasti kvality těchto významných milníků (řazeno chronologicky):

 • první fakultní nemocnice v ČR, která získala v roce 2007 akreditaci SAK, o.p.s.,
 • první místo v celostátní soutěži „Bezpečná nemocnice“ vyhlášené Krajem Vysočina v roce 2009,
 • první fakultní nemocnice v ČR, která získala v roce 2010 mezinárodní akreditaci Joint Commission International,
 • první fakultní nemocnice v ČR (13. na světě), která získala v roce 2013 rozšířenou mezinárodní akreditaci Joint Commission International pro univerzitní centra zahrnující oblast vzdělávání lékařů a oblast vědecko-výzkumné činnosti,
 • první místo v celostátní soutěži „O cenu Antonína Vejtasy“ vyhlášené SAK, o.p.s. v roce 2018,
 • v roce 2018 obdržela FNO evropské ocenění “European Award for Best Practices 2018” za dlouhodobou strategii a výsledky v oblasti rozvoje systémů kvality od European Society for Quality Research (ESQR),
 • FNO je jedinou fakultní nemocnicí v ČR, která získala prestižní mezinárodní akreditaci JCI (akreditace byla udržována v období 6/2010-6/2019)

 

JCI

(Osvědčení JCI byly platné od 3.6.2010 do 4.6.2019)

 • Click to enlarge 01-osvedceni_o_akreditaci_jci_2010_az_2013_fno_a4.jpg
 • Click to enlarge 02-osvedceni_o_akreditaci_jci_amc_2013_az_2016_fno.jpg
 • Click to enlarge 03-osvedceni_o_akreditaci_jci_amc_2016_az_2019_fno.jpg

SAK

 • Click to enlarge 01-certifikat_o_akreditaci_sak_2007_az_2010.jpg
 • Click to enlarge 02-certifikat_o_akreditaci_sak_2010_az_2013.jpg
 • Click to enlarge 03-certifikat_o_akreditaci_sak_2013_az_2016.jpg
 • Click to enlarge 04-certifikat_o_akreditaci_sak_2016_az_2019.jpg
 • Click to enlarge 05-certifikat_o_akreditaci_sak_2019_az_2022.jpg

Krevní centrum bylo pilotním pracovištěm při zavádění systémů managementu kvality ve FNO a držitelem certifikátu kvality dle normy ISO9001 je již od roku 2002.

 • Click to enlarge certifikat_iso9001_kc_od_22102014_do_22102017.jpg

Všechna laboratorní pracoviště FNO jsou od roku 2012 akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA, o.p.s.) dle normy ISO 15 189 (od roku 2006 bylo dle této normy akreditováno pouze Oddělení klinické biochemie, které je dnes součástí Ústavu laboratorní medicíny a v sobě dále zahrnuje také Oddělení klinické hematologie a Oddělení klinické farmakologie).

 • Click to enlarge 01-osvedceni_o_akraditaci_cia_do_8_2019_uld_verze_20151127.jpg
 • Click to enlarge 02-osvedceni_o_akreditaci_cia_08_2020_08_2025_up_26082020.jpg
 • Click to enlarge 03-osvedceni_o_akreditaci_CIA_9_2020_9_2025_USL_20200907.png
 • Click to enlarge 04-osvedceni_o_akreditaci_cia_11_2015_11_2020_kc.jpg

DUQuE – výzkumný projekt

V letech 2011 až 2012 se FNO zapojila do evropského projektu „Deepening our Understanding of Quality Improvement in Europe" (dále jen DUQuE), do kterého bylo zařazeno 30 nemocnic z každé z osmi zúčastněných zemí (Anglie, Česká republika, Francie, Německo, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Turecko). Projekt probíhal souběžně ve 240 nemocnicích a bylo do něj zahrnuto 11520 pacientů. Fakultní nemocnice Ostrava byla zapojena do tzv. „rozšířené fáze" projektu, které se účastnilo vždy 12 z 30 nemocnic v dané zemi. „Rozšířená fáze" projektu obsahovala i analýzu na úrovni pacienta, a to jak prostřednictvím auditu zdravotnické dokumentace, tak průzkumu spokojenosti pacientů. „Rozšířená fáze" byla zaměřena na 4 diagnózy – infarkt myokardu, iktus, zlomenina krčku stehenního a porod. Ve většině sledovaných parametrů byla Fakultní nemocnice Ostrava nad průměrem všech zúčastněných nemocnic z ČR i Evropy.

 • Click to enlarge duque_osvedceni.jpg

Soutěž „O cenu Antonína Vejtasy“

Ředitel Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK) vyhlásil v roce 2018 celostátní soutěž o Cenu Antonína Vejtasy, na počest bývalého dlouholetého spolupracovníka SAK a neúnavného propagátora a nestora řízení kvality a bezpečí nezdravotnických procesů, které jsou nedílnou součástí poskytování zdravotních služeb.

Hodnotící komise, která posoudila přihlášené projekty do 1. ročníku, vyhodnotila projekt předložený Fakultní nemocnicí Ostrava: „Sjednocení, elektronizace a mapa pokrytí vybavením ke KPR v areálu FNO za účelem snížení rizika z prodlení při poskytování kardiopulmonální resuscitace“ jako nejlepší!

1. místo v této soutěži je velkým oceněním celého zpracovatelského týmu – všech zaměstnanců Oddělení řízení kvality, kteří se společně podíleli na realizaci tohoto projektu.

Oficiální předání ocenění proběhlo na X. výroční odborné konferenci SAK, o.p.s. 25.9.2018 v Hotelu International Praha za účasti zástupců MZ ČR, ÚZIS, zdravotních pojišťoven a vedení SAK, o.p.s.

 • Click to enlarge 01.jpg
 • Click to enlarge 02.jpg
 • Click to enlarge 03.jpg

Mezinárodní ocenění „European Award for Best Practices 2018"

Ve Fakultní nemocnici Ostrava je od roku 2000 úspěšně rozvíjen projekt řízení kvality poskytované péče a zvyšování bezpečí pacientů a zaměstnanců. Při jeho formulaci a realizaci jsou používány mezinárodně uznávané nástroje. Oblast systémů kvality je ve FNO vystavěna dle několika přístupů. Každý z prvního pohledu samostatný systém kvality se ve finále sdružuje do centralizovaného systému řízení kvality FNO. Správnost této cesty byla oceněna v květnu 2018 cenou “European Award for Best Practices 2018” za dlouhodobou strategii a výsledky v oblasti rozvoje systémů kvality od European Society for Quality Research (ESQR).

 

01

02

 • Click to enlarge 01.jpg
 • Click to enlarge 02.jpg
 • Click to enlarge 03.jpg
 • Click to enlarge 04.jpg
 • Click to enlarge 05.jpg

Video z oficiálního předávání cen 12. května 2018 v Hotelu Plaza v Bruselu.

 

Soutěž „Bezpečná nemocnice"

Správnost nastoupené cesty ke kvalitě potvrzuje i 1. místo v 1. ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“, vyhlášené krajem Vysočina v roce 2008. Fakultní nemocnice Ostrava zvítězila s projektem "Zvyšování bezpečnosti zdravotnického zařízení na základě systémového řízení rizik". Slavnostní převzetí ocenění proběhlo 25. ledna 2009 v Horáckém divadle v Jihlavě.

 • Click to enlarge 01_bezpecna_nemocnice_diplom.jpg
 • Click to enlarge 02_bezpecna_nemocnice_cena.jpg

V rámci 9. ročníku soutěže „Bezpečná nemocnice“ získala Fakultní nemocnice Ostrava za rok 2016 v této soutěži 4. místo s projektem „Fotodokumentace nehojících se ran ve FN Ostrava. Slavnostní převzetí ocenění proběhlo 19. ledna 2017 v Horáckém divadle v Jihlavě.

 • Click to enlarge 01_bezpecna_nemocnice_cena_hejtmana_2016.jpg
 • Click to enlarge 02_20190220_090117_orez.jpg

V rámci 11. ročníku soutěže „Bezpečná nemocnice“ získala Fakultní nemocnice Ostrava za rok 2018 v této soutěži 6. místo s projektem „Interaktivní mapa pokrytí standardizovaným vybavením ke KPR ve FNO. Slavnostní převzetí ocenění proběhlo 7. února 2019 v Horáckém divadle v Jihlavě.

 • Click to enlarge bezpecna_nemocnice_cena_hejtmana_2018.jpg

Zástupce vedoucího Oddělení řízení kvality
Mgr. Renáta Lančová, MBA
Telefon+420 597 374 011
Emailrenata.lancova@fno.cz
Všeobecná sestra Oddělení řízení kvality
Mgr. Olga Dunková
Telefon+420 597 373 326
Emailolga.dunkova@fno.cz
Referent Oddělení řízení kvality, whistleblowing officer
Tomáš Kurka
Telefon+420 597 372 282
Emailtomas.kurka@fno.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Renáta Lančová, MBA
Telefon+420 597 374 011
Emailrenata.lancova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání