PRÁVNÍ A FORENZNÍ OTÁZKY V MEDICÍNĚ

Pořádá

 • Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava

Seminář se koná pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA

Datum a místo konání

 • 7.–8. 11. 2008
 • Ostravice, Rekreační centrum Sepetná

Odborný program

 • P. Komínek
  ORL klinika FN Ostrava
  Zdravotnictví a právo - úvod
 • O. Dostál
  Centrum pro zdravotnické právo 3. LF UK Praha
  Advokátní kancelář Holubová, Praha
  Právní odpovědnost zdravotníka
 • I. Dvořáček
  Ústav soudního lékařství, FN Ostrava
  Fungování znaleckých komisí
 • O. Dostál
  Centrum pro zdravotnické právo 3. LF UK Praha
  Advokátní kancelář Holubová, Praha
  Právo na přístup k péči, informovaný souhlas
 • I. Dvořáček
  Ústav soudního lékařství, FN Ostrava
  Sexuálně motivovaná agrese
 • O. Dostál
  Centrum pro zdravotnické právo 3. LF UK Praha
  Advokátní kancelář Holubová, Praha
  Právo a reformy zdravotnictví

Kontakt
Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. MBA
Přednosta kliniky
Otorinolaryngologická klinika
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
Tel.: 59 737 58 01
Tel.: 59 737 58 12
E-mail:

×
PředchozíDalší
Načítání