III. SESTERSKÝ KONGRES VYŠETŘOVACÍCH METOD V KARDIOLOGII S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Pořádá Oddělení Invazivní kardiologie Interní kliniky FN Ostrava

Ve spolupráci s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu

Pod záštitou
ředitele FN Ostrava MUDr. S. Němečka, MBA
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Ostrava Bc. M. Dobešové

Datum a místo konání

 • 9. 10. 2009
 • Ostrava, hotel Atom

Odborný garant konference

 • MUDr. Leoš Pleva
 • MUDr. Miroslav Homza

Odborný program kongresu

Úvodní slovo

 • Mgr. L.Klemsová
 • Ředitel FN Ostrava MUDr. S. Němeček, MBA
 • Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. M. Dobešová

Předsedající: Bc. M. Dobešová, Mgr. L. Klemsová , MUDr. L. Pleva, MUDr. M. Homza
9.00-10.45 hod.

 • Ošetřovatelství v kardiologii, role sestry - MUDr. J.Leso, předseda pracovní skupiny Ošetřovatelství v kardiologii ČKS
 • STEMI intervence, Stent for life - přehledné sdělení - Mgr. L.Klemsová
 • Kazuistika - E. Zvolánková
 • Radiální přístup - Městská nemocnice Ostrava
 • Pacient s dg.NSTEMI v klinické studii - J. Zarembová
 • Export - aspirace trombů, MUDr. Pleva

10.45-11.15 hod. - přestávka

Předsedající: Mgr. B. Břegová, Bc. R. Bohovičová, A. Tomčíková, MUDr. L. Pleva
11.15-12.40 hod.

 • Prezentace pracoviště Martin - A. Tomčíková
 • Prezentace pracoviště Nitra - R. Bohovičová
 • Výzkum v režii sester Nitra - R. Bohovičová
 • Program mimotělní podpory oběhu a plic ve FN Ostrava - MUDr.T. Daněk
 • CT koronarografie - K. Křivánková
 • LUCAS - srdeční masáž - firemní sdělení - Medtronic A. Bernát

12.40-14.00 hod. - oběd

Předsedající: Mgr. L. Klemsová, MUDr. L. Pleva, Bc. M. Vajdová
14-15.30 hod.

 • King of Heart , synkopální stavy - Z. Hrabovská
 • Arytmologie - izolace plícních žil - L. Nedělová, M. Ličková , L. Pšenicová
 • Péče o pacienta po direktní PCI, se zaměřením na ošetřovatelské problémy - Š. Paličková , P. Holá
 • Vagová reakce po vytažení sheathu /ošetřovatelský proces/ - M. Zvoníková
 • Ošetřovatelské problémy u pacientů s dočasnou srdeční stimulací - S. Voštináková
 • Dá se žít s ICD? - H. Tiefenbachová

15.30-16.30 hod. - diskuse k posterům

Závěr kongresu

Instrukce pro přihlášení na kongres

 • Přihlášení účasti na e-mail: , tel.: 596 920 115.
 • Kongresový poplatek 200 Kč (přímo na místě při registraci).
 • Společenský večer s programem v rámci kongresu (vstup zdarma).
 • Přihlášení na kongres je možné do 30. 9. 2009.
 • Je možno zajistit i ubytování, toto si účastník hradí sám.
×
PředchozíDalší
Načítání