EDUKAČNÍ DEN PORODNÍ ASISTENCE

Registrace byla ukončena

Registrační poplatek: 400 Kč
Číslo účtu: 66332761/0710 (ČNB)
IBAN: CZ59 0710 0000 0000 6633 2761
BIC/SWIFT CODE: CNBACZPP
Variabilní symbol: 219902
Poplatek uhradit: do 18.10.2023
Zpráva pro příjemce: jméno + příjmení

Registrační poplatek v den konání konference: 450,- Kč.
Hotovostní platba, nebo platební terminál v den koference proběhne na pokladně FN Ostrava v přízemí Domova sester.
Organizační zajištění akce: Gynekologicko - porodnická klinika LF OU a FNOstrava.
×
PředchozíDalší
Načítání