Oddělení marketingu

Oddělení marketingu zajišťuje prezentaci služeb a produktů Fakultní nemocnice Ostrava pro širokou veřejnost i zaměstnance nemocnice. K tomu účelu vytváří ve spolupráci s klinikami, odděleními, ústavy a pracovišti edukační a prezentační materiály, spravuje obsah na propagačních plochách v nemocnici. Zodpovídá za vnitřní navigační systém v areálu i v budovách, který by měl být pro pacienty jednoduchý a intuitivní.

Pro širokou veřejnost pořádá osvětové preventivní akce a dny otevřených dveří, díky kterým přibližuje fungování jednotlivých pracovišť pacientům a poukazuje na důležitost prevence. Ve spolupráci s klinikami organizuje každý rok několik desítek odborných seminářů a kongresů. Mimo akce zdravotnického charakteru pro odbornou veřejnost zajišťuje také organizaci kulturních, sportovních a společenských událostí pro zaměstnance fakultní nemocnice.

V rámci zkvalitňování služeb pravidelně provádí Oddělení marketingu průzkumy, analýzy a zabezpečuje vyhodnocování spokojenosti pacientů.


Vedoucí Oddělení marketingu
Ing. Hana Maiwaelderová
Telefon+420 597 372 210
Emailhana.maiwaelderova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání