VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

 

Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance
Ing. Tereza Lyčková, MBA
Kontakt: 59 737 3372
Email: JavaScript@@dGVyZXphLmx5Y2tvdmFAZm5vLmN6

Osobní dotazník

Přihláška do výběrového řízení

 

 

 


Při předávání osobních údajů Fakultní nemocnici Ostrava subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení EP a Rady EU 2016/679. Právo subjektů údajů na ochranu a přístup k osobním údajům je zaručeno.

Pokud se subjekt údajů nestane zaměstnancem Fakultní nemocnice Ostrava, pak se předané osobní údaje po půl roce skartují. Další informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na www.fno.cz.

 

 
×
PředchozíDalší
Načítání