Lidé FNO v médiích (2020)

 
9.12.2020

Psychologická pomoc zdravotníkům. Česká televize se této problematice věnovala v ranním Studiu6, jehož hostem byla náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči PhDr. Andrea Polanská, MBA, která zároveň vede ve FN Ostrava tým peer poradců. Reportáž najdete na tomto odkazu

8.12.2020

Web ze Zdravotnictví otiskl informaci o tom, že zástupce přednosty Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO, je jako první autor podepsán pod studií, která se zaměřuje na léčbu mozkového infarktu. Článek najdete na tomto odkazu

8.12.2020

Do posilování vědy na fakultě se zapojila také Fakultní nemocnice Ostrava a vznikl společný projekt vědeckých start-upů. Reportáž najdete na tomto odkazu

8.12.2020

Rok po tragédii ve FN Ostrava. Co se změnilo? Web Moravskoslezského deníku přináší rozhovor s ředitelem FN Ostrava MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA. Článek najdete na tomto odkazu

25.11.2020

V článku o účincích léku Remdesivir je citován také doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D., zástupce přednosty KARIM. Reportáž najdete na tomto odkazu

25.11.2020

Web Zdravé zprávy informuje o úspěšném akreditačním procesu, kterým prošlo několik laboratorních pracovišť FN Ostrava. Článek najdete na této adrese

25.11.2020

Památník, který bude připomínat tragickou událost z prosince loňského roku je na svém místě. Události se věnovala obrazová i tištěná média. ČT, CNN PRIMA NEWS, TV POLAR, OSTRAVIN, IDNESSEZNAMZPRAVY.CZ, PATRIOTMAGAZIN.

23.11.2020

O genetice ze všech úhlů pohledu hovořila v živě vysílaném pořadu Lékárna Českého rozhlasu Ostrava MUDr. Andrea Gřegořová, primářka Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava. Záznam pořadu najdete na tomto odkazu

16.11.2020

Reportáž TV Polar z Krevního centra FN Ostrava vyzývá k dárcovství rekonvalescentní plazmy a také krve. O využití rekonvalescentní plazmy a podmínkách dárcovství hovoří MUDr. Martin Kořístka, zástupce primářky KC a Bc. Naděžda Kalužová, manažerka KC. Reportáž TV Polar najdete na tomto odkazu

16.11.2020

Otázky, které aktuálně řeší v souvislosti s koronavirem těhotné ženy i maminky čerstvě po porodu, byly tématem živého rozhovoru na ČT 24 s přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava doc. MUDr. Ondřejem Šimetkou, Ph.D., MBA. Reportáž ČT najdete na tomto odkazu

13.11.2020

Pravidelný magazín, zaměřený na novinky ve zdravotnictví, byl tentokrát věnován Oční klinice FN Ostrava. Jeho hostem byl přednosta kliniky MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA. V rozhovoru mimo jiné hovořil o výrazném rozvoji přístrojové techniky v tomto oboru. Reportáž najdete zde

12.11.2020

V reportáži pořadu Události v regionech hovoří také MUDr. Viktória Hránková. Čerstvá absolventka medicíny nastoupila do FN Ostrava na Kliniku ORL a chirurgie hlavy a krku, ale aktuálně vypomáhá na stanici Covid 1. Reportáž ČT najdete na tomto odkazu

12.11.2020

MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D., primářka Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava hovoří v reportáži hlavní zpravodajské relace České televize Události o tom, zda už jsme v koronavirové epidemii za bodem zlomu. Reportáž najdete na tomto odkazu

11.11.2020

Server iDNES přinesl rozhovor s doc. MUDr. Ondřejem Šimetkou, Ph.D., MBA na téma umělé přerušení těhotenství. Článek najdete na tomto odkazu

9.11.2020

MUDr. Radovan Jursa pracuje přes dvacet let jako kardiochirurg ve Fakultní nemocnici Ostrava, zároveň je ale i ceněným básníkem. „Nevidím rozdíl mezi vzlétnutím helikoptéry a anděla,“ přemítá v jedné básni. Aktuálně dál operuje pacienty v ohrožení života, mrzí ho však, že pandemie omezuje plánované operace i transplantace, kterými se rovněž zabývá. Článek najdete na tomto odkazu

9.11.2020

Reportér Matěj Skalický natáčel na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FNO. O atmosféře na klinice hovořil se sestrami a také s vrchní sestrou PhDr. Renátou Zoubkovou, Ph.D. Reportáž najdete na tomto odkazu

9.11.2020

Proč se rána nehojí? Tuto otázku si často pokládají lidé, které dlouhodobě trápí nezacelený defekt na kůži. Příčiny jsou různé. Špatný krevní oběh i nedostatečná výživa. Hojením chronických ran se ve FNO zabývají speciálně vyškolení zdravotníci. Hosty Evy Panošové byly v živě vysílaném pořadu Mgr. Lenka Krupová, MBA a Mgr. Hana Horelová. Reportáž najdete na tomto odkazu

5.11.2020

Děláme už ne vše možné, ale dokonce nemožné, říká koordinátor špitálů v MS kraji. Pod tímto titulkem je otištěn rozhovor s krajským koordinátorem pro pacienty hospitalizované s onemocněním covid-19, staničním lékařem z KARIM MUDr. Peterem Sklienkou, Ph.D. Článek najdete na tomto odkazu

4.11.2020

V reportáži hlavní zpravodajské relace České televize Události je zpráva i o tom, že Fakultní nemocnice Ostrava přijala covid pozitivní pacienty ze Zlínského kraje. Během včerejšího dne jich sanitky přivezli 5. Reportáž najdete na tomto odkazu

4.11.2020

Lékaři z Centra pro děti s vadami zraku začali vyšetřovat předčasně narozené děti digitální kamerou. Odhalí nejen veškeré změny na sítnici, ale také vrozené nebo získané oční vady. Článek najdete na tomto odkazu

3.11.2020

Zpravodajský pořad České televize Události v regionech ukázal v úvodní reportáži změny, které FN Ostrava provedla na svých lůžkových odděleních, aby navýšila kapacitu covidových lůžek. Reportáž najdete na tomto odkazu

2.11.2020

Téměř tři roky pracoval mezinárodní lékařský tým na klinickém výzkumu, který byl zaměřen na rozbor krevních sraženin (trombů), získaných z mozkových tepen pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Jména lékařů FNO najdete mimo jiné v článku, který otiskl Hospitalin. Článek najdete na tomto odkazu

2.11.2020

V reportáži hlavní zpravodajské relace České televize Události hovoří i přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNO doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA. Reportáž najdete na tomto odkazu

30.10.2020

Další díl magazínu Televize Polar je věnován aktuální situaci ve FN Ostrava. V reportáži je ukázána práce dobrovolníků i zaměstnanců, kteří šli pomáhat na oddělení, kde je to právě potřeba. A o rekonvalescentní plazmě hovoří zástupce primářky Krevního centra FNO MUDr. Martin Kořístka. Reportáž najdete na tomto odkazu

26.10.2020

Jak pomáhá gravitace při léčbě těžkých případů covid-19? Odpovídal přednosta kliniky KARIM FNO Prof. MUDr. Pavel Ševčík v pořadu Experiment Českého rozhlasu Radiožrnál. Reportáž najdete na tomto odkazu

26.10.2020

Reportáž v hlavní zpravodajské relaci Události ČT ukázala důležitost odbornosti u nelékařského personálu. V reportáží hovoří mimo jiné náměstkyně ředitele FNO PhDr. ANdrea Polanská, MBA, vrchní sestra Kliniky KARIM PhDr. Renata Zoubková, PhD a další lékaři i sestry FNO. Reportáž najdete na tomto odkazu

26.10.2020

Reportáž ve zpravodajském pořadu České televize Události v regionech přibližuje změny, které probíhají ve FNO, aby byla dostatečně zajištěna péče o covid pozitivní pacienty. Reportáž najdete na tomto odkazu

23.10.2020

Článek připomíná, že toto velmi bolestivé onemocnění s úspěchem léčí na Gynekologicko-porodnické klinice FNO. Na tuto diagnózu se specializuje MUDr.Jan Kümmel. Článek najdete na tomto odkazu

23.10.2020

Magazín Televize Polar TV medicína se tentokrát zaměřil na změny, kterými prochází FNO, aby mohla přijmout co nejvíce nemocných s diagnózou covid-19. Hostem je ředitel nemocnice MUDr. Jiří Havrlant, MHA. Reportáž najdete na tomto odkazu

22.10.2020

Virus je na nás zatím hodný, představte si, že by umíraly děti. Říká k současné situaci mimo jiné doktorka Petroušová v rozhovoru magazínu Patriot. Rozhovor najdete na tomto odkazu

22.10.2020

Lékaři FNO zachránili chlapce napadeného vzácným stafyylokokem. Téma zaujalo například weby 24zpravy.com, Idnes.cz, Ostravain.cz.

16.10.2020

Zajištění kapacit je teď hlavní výzvou pro nemocnice. ČT oslovila šéfy těch páteřních – fakultních. V minulých dnech jednali na toto téma s ministrem zdravotnictví. Vyjádřil se i ředitel FNO MUDr. JIří Havrlant, MHA. Reportáž najdete na tomto odkazu

15.10.2020

Hostem pořadu Události komentáře byl i MUDr. Jiří Sagan, staniční lékař JIP jednotky Kliniky infekčního lékařství. Reportáž najdete na tomto odkazu

15.10.2020

V úvodní reportáži Událostí, hlavní zpravodajské relace ČT je ukázáno, jak se na nárůst covid pozitivních pacientů připravuje konkrétně Neurologická klinika FNO a její zaměstnanci. V reportáži hovoří nejen ředitel FNO, ale také staniční sestra oddělení Karolína Stuchlíková. Reportáž najdete na tomto odkazu

14.10.2020

LDN v Klokočově, která je nedílnou součástí FNO prošla rekonstrukcí venkovních prostor. Téma zaujalo i některá tištěná média. Téma zaujalo Moravskoslezský deník, Hospitalin.

13.10.2020

Ředitel FNO odpovídal v živém vstupu vysílání ČT24 o dalších krocích, která bude FNO podnikat v nejbližších dnech a nastínil i možné přesuny zdravotníků na Covid oddělení. Reportáž najdete na tomto odkazu

13.10.2020

Pohled na práci lékařů a sester z oddělení JIP KIL v reportáži pořadu České televize 168 hodin. Reportáž najdete na tomto odkazu

13.10.2020

Mluvčí nemocnice Ing. Petra Petlachová přiblížila víkendovou situaci v Covid centru a primář Chirurgické kliniky MUDr. Aleš Foltys, PhD. popsal situaci na oddělení. Rozhovor najdete na této adrese.

6.10.2020

Čich nejen v souvislosti s nemocí covid 19. Jaká onemocnění nosu znepříjemňují život a mohou způsobit i vážné onemocnění? Jsou vhodné proplachy nosu ? Odpověd nejen na tyto otázky najdete v odkazu na pořad.

4.10.2020

Ředitel FNO MUDr. Jiří Havrlant, MHA v živém rozhovoru pořadu Studio ČT24 odpovídal na vše, co se týká péče o pacienty s nemocí Covid-19. Rozhovor najdete na tomto odkazu. Začátek rozhovoru začíná v 1:16:45.

2.10.2020

Lékaři a sestry z Interní kliniky a Krevního centra radili lidem na tradičním Dnu zdraví v Ostravě - Porubě. Polední zářijový den oblíbenou preventivní akci zpestřila i kapela TRAUMABAND, složená z lékařů Kliniky úrazové chirurgie FNO. Celý článek najdete na tomto odkazu

2.10.2020

Pacienti, kteří nemohli kvůli svému zdravotnímu stavu do volební místnosti, měli možnost volit přímo na oddělení, kde jsou hospitalizováni. Volební komise s urnou za nimi přišla až k lůžku. Reportáž najdete na tomo odkazu.

2.10.2020

K volební urně doprovodila Sestru roku Mgr. Veroniku Petrášovou z Oddělení neonatologie FNO nejen dcera, ale také kamera České televize. Paní Petrášová byla jednou ze dvou hlavních respondentek reportáže, která přiblížila, jak volí zdravotníci. Reportáž najdete na tomto odkazu.

1.10.2020

Již podvacáté byly oceněny nejlepší zdravotní sestry roku. Hned ve dvou kategoriích zvítězila staniční sestra z Jednotky intenzivní a resuscitační péče (JIRP) pro novorozence Oddělení neonatologie Mgr. Veronika Petrášová. Ocenění získala v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči a dostala i nejvíce hlasů v on-line anketě Sestra mého srdce! Celý článek najdete na tomto odkazu.

30.9.2020

Podobně jako rizikové skupiny obyvatel se teď i zdravotníci začínají nechávat očkovat proti chřipce. K tématu v Událostech na ČT1 se vyjádřil i ředitel nemocnice MUDr. Jiří Havrlant, MHA a vrchní sestra Oddělení pracovního a preventivního lékařství Mgr. Šárka Baarová. V reportáži jsou také využity záběry z FNO (KIL, OPPL, triáž). Reportáž najdete na odkazu.

30.9.2020

Kvůli rostoucímu počtu hospitalizovaných pacientů chce vláda vyčlenit nová lůžka pro nakažené. V reportáži v Událostech na ČT1, kde jsou použity i záběry z KARIM, hovořil o případném nouzovém stavu také ředitel FNO MUDr. Jiří Havrlant, MHA. Záznam rozhovorů najdete na odkazu.

28.9.2020

Rozhovor s přednostou Kliniky nukleární medicíny FN Ostrava doc. MUDr. Otakarem Kraftem v pořadu Lékárna Českého rozhlasu Ostrava na téma Nukleární medicína a léčba štítné žlázy nebo kloubů najdete na tomto odkazu.

28.9.2020

MUDr. Jiří Havrlant, MHA živě vstoupil do vysílání ČT24 a popsal, jak je nemocnice připravena na případný nápor vážně nemocných pacientů s covid pozitivitou. Reportáž najdete na odkazu.

28.9.2020

Endometrióza je onemocnění, kterým trpí v Česku až každá desátá žena. Nejčastěji se při něm jedná o bolestivou menstruaci, problémy s vyprazdňováním, bolesti v podbřišku nebo o neschopnost otěhotnět. Specialisté na Gynekologicko-porodincké klinice dokáží toto oenmocnění s úspěchem léčit. Celý článek najdete na této adrese.

25.9.2020

V reportáži o připravenosti nemocnic v kraji na další vlnu pandemie a o aktuální situaci ve FN Ostrava hovořili v pátečních Událostech v regionech na ČT1 MUDr. Peter Sklienka z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FNO a doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA, náměstkyně ředitele FNO pro léčebnou péči. Reportáž najdete na tomto odkazu.

24.9.2020

Klinika léčebné rehabilitace má bohaté robotické vybavení, pečuje o děti předčasně narozené i pro nemocné na klinice KARIM a její zaměstnanci připravili v ambulantní části den otevřených dveří. Podrobnosti k tématům v pořadu TV medicína. Reportáž najdete na odkazu

23.9.2020

Vítězství v marathonu v kategorii žen do 40 let, 20 smíšených štafet, zastoupení v charitativním běhu. To je stručný popis účasti zaměstnanců FNO v letošním běžeckém závodu centrem Ostravy. Celý članek najdete na odkazu.

22.9.2020

Odborník na tuto nemoc MUDr. Petr Kümmel je přesvědčený, že díky různým metodám léčby je možné zmírnit bolesti, chirurgicky odstranit endometriózní ložiska, zabránit návratu příznaků a rovněž zachovat plodnost. Celý článek najdete na tomto odkazu.

22.9.2020

Výzkumníci z Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně na základě dlouhodobého výzkumu nabízejí metody, kterými je implantát v maximální možné míře vyroben na míru každému pacientovi, kloub si navíc zachovává přirozenou pružnost.

Celý článek najdete na tomto odkazu

21.9.2020

FNO zorganizovala týdenní intenzivní kurz miniinvazivní chirurgie jako první v republice. Zájem ze strany českých a slovenských lékařů byl výrazně vyšší, než mohli organizátoři přijmout. Organizátoři by rádi stejný kurz zorganizovali i za rok. Celý článek najdete na odkazu.

18.9.2020

Dobrovolníci zareagovali na výzvu Nadačního fondu křídla dětem a vyzdobili stěny obrázky, které dětem zpříjemní pobyt v nemocnici. Celý článek naleznete na tomto odkazu.

18.9.2020

O nové službě pro rodiny vážně nemocných anebo zraněných dětí informovalo několik médií - Novinykraje.cz, ČR Ostrava, Moravskoslezský deník, Hospitalin.cz, Seznam zprávy.

18.9.2020

Výjimečné černobílé fotografie Miroslava Pawelky , které postupně vznikaly na Oddělení neonatologie, jsou k vidění v Mánesově síni v Karviné. Reportáž natočila TV Polar. Záznam pořadu najdete na odkazu.

18.9.2020

Historii i budoucnost stále jediného kybernetického nože v česku takto zpracovala redaktorka Českého rozhlasu Iva Havlíčková. Reportáž najdete na odkazu.
Téma zaujalo i weby Hospitalin.cz a Mednews.cz.

9.9.2020

Aktuální dokument České televize s názvem Přežili se věnuje problému posttraumatického syndromu. Vrací se ke střelbě v ostravské fakultní nemocnici 10. prosince 2019 a také k podobné události, která se v roce 2015 odehrála v Uherském Brodě. Režie E. Tomanová. Dokument najdete na odkazu.

30.7.2020

Zahájení testování v laboratořích Ústavu laboratorní diagnostiky. Celý článek na webu Českého rozhlasu Ostrava.

29.7.2020

Jen pár hodin po uvedení do provozu testovacího přístroje na přítomnost koronaviru navštívil laboratoř štáb České televize. V reportáži přiblížil, na jakém principu zařízení funguje a kolik odebraných vzorků je Fakultní nemocnice Ostrava schopná zpracovat. Záznam pořadu.

28.7.2020

Na nařízení vlády navýšit kapacitu testovacích míst na koronavirus zareagovala i FNO . Laboratoře vybaví přístroji, které budou schopny do hodiny oznámit výsledek testu.. Záznam pořadu.

22.7.2020

Pacienty před plánovanou hospitalizací testujeme na covid na odběrném místě. U akutních neplánovaných hospitalizací testujeme pacienta při příjmu do nemocnice, řekl ve vysílání Studia 6 na ČT24 ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA. Záznam rozhovoru začíná v 2:12:00.

3.7.2020

Kyberbezpečnost vyžaduje pravidelný přísun financí, shodli se účastníci kulatého stolu Zdravotnického deníku ke kybernetické bezpečnosti českých nemocnic. V návaznosti na zkušenosti s útoky z posledních měsíců se navíc začalo uvažovat o tom, že by se rozšířila působnost zákona o kybernetické bezpečnosti i na menší nemocnice. Podle jednoho z účastníků kulatého stolu, náměstka ředitele FN Ostrava pro IT Bc. Petra Foltýna, by se i menší zařízení měla pod nějaký dohled NÚKIBu dostat. Jde totiž především o to, aby si nemocnice mohly vzájemně bezpečně vyměňovat informace. „A jak si chcete vyměňovat data, když jejich zabezpečení nebude řešeno celoplošně?“ ptá se Foltýn. Zdravotnický deník. 

25.06.2020

Neurochirurgie by v budoucnu mohla těžit z toho, jak se během pandemie naučila využívat elektronické nástroje. Telekonzultace mezi lékaři navzájem i lékaři a pacienty by totiž mohla péči zrychlit, zefektivnit a také zlevnit. Problematice se věnovali odborníci na Kuncově memoriálu 2020, který 18. června uspořádala v Praze Neurochirurgická a neuroonkologická klinika ÚVN a 1. LF UK. Své zkušenosti přednesl i přednosta Neurochirurgické kliniky FN Ostrava doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D. Zdravotnický deník. 

18.06.2020

V dalším vydání magazínu TV speciál vám ukážeme, že Centrum plastické chirurgie v případě FN Ostrava rozhodně neznamená estetická chirurgie. Uvidíte příběh muže, kterému primář Martin Paciorek postupně vrací obličej, zničený zhoubnými nádory a taky přiblíží, jak se dá lýtková kost využít při rekonstrukci obličeje. Záznam pořadu.

15.05.2020

Hostem pátečního Sama doma na ČT1 byl i přednosta Gynekologicko – porodnické kliniky FNO doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA. Pokud jste nestihli premiéru a rádi byste se se dozvěděli něco více o nemoci, která se jmenuje preeklampsie, stačí si pustit pořad v odkazu na vysílání České televize .

30.04.2020

Krevní centrum FN Ostrava vyzvalo dárce, aby přišli doplnit zásoby. Téma pro rozhovor s doc. MUDr. Zuzanou Čermákovou, Ph.D., primářkou Krevního centra FNO . Živý rozhovor na ČT24 vznikl přímo v prostorách centra. Záznam pořadu.

18.04.2020

V sobotní hlavní zpravodajské relaci České televize byla FN Ostrava zmíněna hned ve dvou reportážích. První z nich se týkala postupnému rozvolnění v nemocnicích, ve které hovoří ředitel MUDr.Jiří Havrlant, MHA a ve druhém odkazu je reportáž o kybernetických útocích na nemocnice. Svůj názor k této problematice vyslovil i náměstek ředitele pro IT Bc.Petr Foltýn.

16.10.2019

mikroskop-nchk

Řada onemocnění našeho těla má psychické pozadí. O psychosomatice mluvil MUDr. Petr Šilhán, Ph.D., primář Psychiatrického oddělení , v Dobrém ránu na ČT2.

Záznam pořadu.

11.10.2019

mikroskop-nchk

Hostem pořadu Sama doma byl na ČT1 MUDr. Marian Branny, Ph.D., Primář Kardiovaskulárního oddělení FNO. Hovořil o metodě TAVI.

Záznam pořadu.

22.08.2019

mikroskop-nchk

Mnohočetný myelom - diagnóza, která možná není mizi lidmi příliš známá. Ve skutečnosti je to druhé nejčastější onkologické onemocnění krve. O možnostech léčby mluvil v živě vysílaném pravidelném magazínu o zdraví Lékárna Českého rozhlasu Ostrava přednosta Kliniky hematoonkologie Prof. MUDr. Roman Hájek, CsC. Záznam pořadu​.

×
PředchozíDalší
Načítání