Speciální programy

 

Kontakt:
597 374 235

Umístění:

Budova Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí, přízemí - lůžková část

Detoxifikace dětí a mladistvých při hospitalizaci

Detoxifikace při zneužívání ilegálních drog a alkoholu, léčba se souhlasem rodičů.

 

 

 

Kontakt:
597 373 209

Umístění:

Budova polikliniky, 4. patro- ambulance pro léčbu návykových nemocí

Program substituční léčby metadonem nebo buprenorfinem

Substituční léčba lékem nahrazujícím ilegální drogu u pacientů, kteří již absolvovali neúspěšnou léčbu vedenou k abstinenci.

 

Kontakt:
597 373 209

Umístění:

Budova polikliniky, 4. patro - sexuologická ambulance

Psychiatrická pomoc HIV pozitivním a nemocným AIDS

 

Kontakt:
597 373 280- každé úterý


Umístění:

Budova polikliniky, 4. patro – ambulance dětské a dorostové psychiatrie

Pracovní skupina pro léčbu poruch příjmu potravy u dětí a mladistvých

Diagnostika a ambulantní léčba poruch příjmu potravy s mezioborovou spoluprácí.

 

Primář
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Telefon+420 597 373 802
Emailpetr.silhan@fno.cz
Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 806
Emailpetr.dostalek@fno.cz
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 805
Emailmartin.hyza@fno.cz
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 804
Emaileva.ceskova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Radim Němec
Telefon+420 597 373 801
Emailradim.nemec@fno.cz
Sekretariát
Kamila Slezáková
Telefon+420 597 373 802
Emailkamila.slezakova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání