Věde a výzkum

 

Mimo léčebné a vzdělávací péče se psychiatrické oddělení věnuje rovněž výzkumné činnosti, přičemž využívá rovněž přirozeného profesního propojení s ostatními obory FN Ostrava a lékařské fakulty.

Mezi hlavní oblasti výzkumného zájmu patří:

 • klinické uplatnění stanovování hladin psychofarmak v léčbě duševních onemocnění (ve spolupráci s Oddělením klinické farmakologie FN Ostrava)
 • uplatnění transkraniální ultrasonografie v psychiatrii (ve spolupráci s Neurologickou klinikou FN Ostrava)
 • využití repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) v psychiatrii (ve spolupráci s Neurologickou klinikou FN Ostrava)
 • výzkum indikačních kritérií a úspěšnosti skupinové psychoterapie
 • metabolické účinky psychofarmak (ve spolupráci s Ústavem fyziologie a patofyziologie LF OU)
 • vliv duševních onemocnění a jejichléčby na močové funkce (ve spolupráci s Urologickou klinikou FN Ostrava a LF OU)

Aktuálně řešené výzkumné projekty 

Publikace

 1. Michalec J, Bezdicek O, Nikolai T, Harsa P, Jech R, Silhan P, Hyza M, Ruzicka E, Shallice T. A comparative study of Tower of London Scoring Systems and Normative Data. Arch Clin Neuropsychol (2017) 32(3): 328-338.
 2. Sušilová L., Češková E., Hampel D., Sušil A., Šimůnek J.: Changes in BMI in hospitalized patients during treatment with antipsychotics, depending on gender and other factors. International Journal of Psychiatry in Clinical Prctice, 2017, 21, 2, 112-117. ISSN 1365-1501.
 3. Šilhán P, Hýža M, Hosák L, Perničková D, Vantuch J, Jelínková M, Školoudík D. Relationship between rapheal echogenicity and personality as possible markers of a disposition to develop depressive and anxiety disorders. Psychiatry Res. 2017 May 30;263:70-75.
 4. Šilhán P, Školoudík D, Jelínková M, Hýža M, Valečková J, Perničková D, Hosák L. Možnosti transkraniální sonografie na neuropsychiatrickém pomezí. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(6): 649–654. IF (2015) 0,209
 5. Sistik P, Urinovska R, Brozmanova H, Kacirova I, Silhan P, Lemr K. Fast simultaneous LC/MS/MS determination of 10 active compounds in human serum for therapeutic drug monitoring in psychiatric medication. Biomed Chromatogr. 2016; 30(2): 217-24. doi: 10.1002/bmc.3538. IF (2015) 1,723
 6. Češková E.: Current pharmacotherapy of depression – focused on multimodal/multifunctional antidepressants. Expert Opinion on Pharmacotherapy, 2016,17, 1835-7. IF = 3,543.
 7. Havelka D., Přikrylová Kučerová H., Přikryl R., Češková E.: Cognitive impairment and cortisol levels in first-episode schizophrenia patients. Stress. The International Journal on the Biology of Stress. 2016, 19, 383-9. ISSN 1607-8888. IF=2,383.
 8. Kacirova I, Grundmann M, Silhan P, Brozmanova H. A Case Report of Clonazepam Dependence: Utilization of Therapeutic Drug Monitoring During Withdrawal Period. Medicine (Baltimore) 2016; 95(9): e2881. IF 5,723
 9. Šilhán P, Jelínková M, Walter U, Pavlov Praško J, Herzig R, Langová K, Školoudík D. Transcranial sonography of brainstem structures in panic disorder. Psychiatry Res. 2015; 234(1): 137-43. doi: 10.1016/j.pscychresns.2015.09.010. PMID: 26371456. IF (2014) 2,467
 10. Češková E., Přikryl R., Libiger J., Švancara J., Jarkovský J. : Gender differences in the treatment of first-episode schizophrenia: Results from the European First Episode Schizophrenia Trial. Schizophrenia Research 2015; 169 (1–3): 303-307. doi: 10.1016/j.schres.2015.10.013. (epub ahead of print). IF (2014) 3,923
 11. Šilhán P, Hýža M, Kamarádová D, Látalová K, Praško J. Neurologické hypotézy u panické poruchy. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(3): 314-319.
 12. Diveky T, Prasko J, Kamaradova D, Grambal A, Latalova K, Silhan P, Obereigneru R, Salinger J, Opavsky J, Tonhajzerova I. Comparison of Heart Rate Variability in Patients with Panic Disorder during Cognitive Behavioral Therapy Program. Psychiatr Danub. 2013 Mar;25(1):62-7.
 13. Masopust, J., Malý, R., Andrýs, C., Vališ, M., Bažant, J., Hosák, L.: The dynamics of haemostatic parameters in acute psychotic patients: A one-year prospective study. Psychiatria Danubina, 2013, vol. 25, no. 2, s. 142 – 148.
 14. Hosák, L.: New findings in the genetics of schizophrenia. World Journal of Psychiatry, 2013, vol. 3, no. 3, s. 57 – 61.
 15. Diveky, T., Prasko, J., Latalova, K., Grambal, A., Kamaradova, D., Silhan, P., Obereigneru, R., Salinger, J., Opavsky, J., Tonhajzerova, I.: Heart rate variability spectral analysis in patients with panic disorder compared with healthy controls. Neuro Endocrinol Lett, 2012, vol. 33, no. 2, p. 156 - 166.
 16. Hosák, L., Šilhán, P., Hosáková, J.: Genomic copy number variations: A breakthrough in our knowledge on schizophrenia etiology? Neuroendocrinology Letters, 2012, vol. 33, no. 2, s. 183 – 190. ISSN 0172 – 780X. IF 1,621.
 17. Uřinovská, R., Brozmanová, H., Sištík, P., Šilhán, P., Kacířová, I., Lemr, K., Grundmann, M.: Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for determination of five antidepressants and four atypical antipsychotics and their main metabolites in human serum. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci, 2012, vol. 907, p. 101 - 107.
 18. Prasko, J., Latalova, K., Diveky, T., Grambal, A., Kamaradova, D., Velartova, H., Salinger, J., Opavsky, J., Silhan, P.: Panic disorder, autonomic nervous system and dissociation - changes during therapy. Neuro Endocrinol Lett, 2011, vol. 32, no. 5, p. 641 - 651.

 

 1. Šilhán P, Hýža M, Valečková J, Hosák L, Schwarzová J, Jelínková M, Michalec J, Školoudík D. Transkraniální sonografické nálezy při hledání diagnostických markerů afektivních a neurotických poruch. Čes a slov Psychiatr 2017;113(1): 19-25.
 2. Češková E.: Současné a budoucí trendy ve farmakoterapii rezistentní deprese. Česká a slovenská psychiatrie, 2017, 113, 5, od s. 227-232, 6 stran. ISSN 1212-0383.
 3. Češková E. Farmakorezistentní deprese - jak dál? Medicína pro praxi. Roč. 14, č. 5 (2017), s. 248-250,252
 4. Hýža M. Pregabalin v léčbě generalizované úzkostné porucha – kazuistika. Psychiatr. praxi 2017; 18(2): 78-80.
 5. Češková E., Sušilová L., Ustohal L.: Volba farmakoterapie u nemocných se schizofrenií a abúzem návykových látek. Psychiatrie pro praxi, 2017, 18, 1, od s. 26-28, 3 str. ISSN 1213-0508.
 6. Češková E.: Aripiprazol v klinické praxi. Corpus et Psyché – suppl. Farmakoterapie, 2017, 8, 1, od s. 12-15, 4 str. ISSN 1804-4921
 7. Češková E., Ustohal L.: Využití biomarkerů v psychiatrické farmakoterapii. Česká a slovenská psychiatrie, 2017, 113, 3, od s. 123-127. ISSN 1212-0383.
 8. Češková E.: Léčba deprese s kognitivní dysfunkcí. Psychiatrie pro praxi, 2017, 18, 2, od s. 60-63. ISSN 1213-0508.
 9. Šilhán P, Kacířová I, Hýža M, Uřinovská R, Češková E, Grundmann M. Terapeutické monitorování hladin léčiv v psychiatrii – možnosti a využití v praxi. Psychiatrie pro praxi 2016; 17(1): 10-14.
 10. Češková E.: Některé aspekty účinnosti a snášenlivosti antidepresiv podstatné pro běžnou klinickou praxi. Psychiatrie pro praxi, 2016, 17, 2, s. 48-52. ISSN 1213-0508.
 11. Češková E.: Psychiatrie v realitě všedního dne. Časopis lékařů českých, 2016, 155, 4, od s. 40-42, 3 str. ISSN 0008-7335.
 12. Češková E.: Komentář ke studii: Trazodon s prodlouženým uvolňováním při léčbě velké deprese v klinické praxi. Farmakoterapie, 2016, 3. Od s. 398-399, 2 s. ISSN 1801-1209.
 13. Češková E.: Farmakorezistentní deprese – jak dál? Psychiatrie pro praxi, 2016, 17, 3, od s. 92-95, 4 strany. ISSN 1213-0508
 14. Mayerová M., Turjap M., Ustohal L., Pivnička J., Češková E.: Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací olanzapinu a klozapinu. Česká a slovenská psychiatrie, 2016, 112, 4, s. 177-187. ISSN 1212-0383
 15. Češková E.: Účinnost trazodonu v léčbě deprese a poruch spánku. Farmakoterapie 2016, 12, s. 807-810. ISSN 1801-1209.
 16. Kamarádová D, Praško J, Divéky T, Grambal A, Látalová K, Šilhán P, Ticháčková A. EEG nálezy pacientů s panickou poruchou. Ceska a Slovenska Psychiatrie 2015; 111(1): 37-43.
 17. Češková E. Bipolární porucha – minimum pro farmaceuty. Praktické lékárenství, roč. 11, vol. 2, 2015, s. 61-63. ISSN 1801-2434.
 18. Češková E. Kombinace antidepresiv v léčbě deprese: Doporučení a klinická praxe. Česká a slovenská psychiatrie, 2015, 111, 1, od s. 33-36, 4 str. ISSN 1212-0383.
 19. Češková E. Komentář ke studii PROSIPAL. Farmakoterapie, 2015, 3, od s. 368-368, 1 str. ISSN 1801-1209
 20. Češková E. Komentář ke studii. Farmakoterapie, 2015, 6 s. 766-767.
 21. Češková E. Současné a perspektivní možnosti farmakoterapie bipolární poruchy. Česká a slovenská psychiatrie, 2015, 111, č. 4, od s. 185-188, 4 strany. ISSN 1212-0383.
 22. Češková E. Společné rozhodování o léčbě. Psychiatrie pro praxi, 16. 2. 2015, od s. 49-50, 2 str. ISSN 1213-0508.
 23. Prasko J, Kamaradova D, Cakirpaloglu S, Talova, B, Diveky T, Grambal A et al. Predicting the therapeutic response to intensive psychotherapeutic programs in patients with neurotic spectrum disorders. Predicting the therapeutic response to intensive psychotherapeutic programs in patients with neurotic spectrum disorders. Activitas Nervosa Superior Rediviva 2015; 57 (1-2): 30-39.
 24. Kamaradova D, Prasko J, Diveky T, Grambal A, Latalova K, Silhan P, Tichackova A. Electroencephalography and panic disorder. Act Nerv Super Rediviva 2014; 56(1–2): 101–132.
 25. Hýža M, Čechová M. Abúzus tianeptinu. Psychiatr. praxi, 2014; 15(2): 75-76.
 26. Češková E.: Schizofrenie. Postgraduální medicína, 2014, 16, č. 6, od s. 613-621. ISSN 1212-4184
 27. Češková E.: The need to improve current psychopharmacotherapy before developing new drugs. Expert Opinion Pharmacotherapy, 2014, 15, č. 14, s. 1969 - 73. ISSN 1744-7666.
 28. Češková E.: Zpráva o 16. Kongresu o bipolární afektivní poruše v Soulu (18. – 22-3. 2014). Čes. a slov. Psychiatrie, 2014, 110, 3, 174-179, ISSN 1212-0383
 29. Češková E.: Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum Vancouver, 22. – 26. 6. 2014. Čes. a slov Psychiatrie, 2014, 110, 5, 279-282, ISSN 1212-0383.
 30. Češková E.: Léčba deprese trazodonem v klinické praxi. Farmakoterapie v praxi, 2014, 4, s. 9 -10. ISSN 1801-1209
 31. Češková E.: Aktuální pohled na léčbu schizofrenie. Corpus et Psyché, 2014, 1, s. 11-14. ISSN 1804-4921.
 32. Češková E., Hosák L.: Individualizace farmakologické léčby v psychiatrii - zaostřeno na schizofrenii. Acta medicinae, 2014, 11, 62-64.
 33. Hosák, L., Šilhán, P., Hosáková, J.: Genetika úzkostných poruch. Psychiatrie pro praxi, 2013, vol. 14, no. 1, s. 7-9. ISSN 1213 – 0508.
 34. Kamarádová D, Praško J, Grambal A, Divéky T, Černá M, Šilhán P, Látalová K. Prediktory terapeutické odpovědi pacientů s panickou poruchou identifikované pomocí demografických a klinických dat. Čes a slov Psychiat 2013; 109(4): 163–170.
 35. Hosák, L., Šilhán, P., Hosáková, J.: Interakce genů a prostředí v psychiatrii. Česká a Slovenská psychiatrie, 2013, vol. 109, no. 6, 304-309.
 36. Hosák, L., Pokorný, J., Mourek, J., Šerý, O.: Epigenetika a nekódující RNA ve vztahu k psychofarmakoterapii. Psychiatrie, 2013, vol. 17, no. 2, s. 93 – 99.
 37. Hosák, L., Šilhán, P., Hosáková, J.: Využití endofenotypů v genetickém výzkumu schizofrenie. Psychiatrie, 2012, vol. 16, no. 3, s. 157 – 165. ISSN 1211 – 7579.
 38. Hosák, L., Šilhán, P., Hosáková, J.: Genome-wide association studies in schizohrenia, and potential etiological and functional implications of their results. Acta Medica, 2012, vol. 55, no. 1, s. 3 – 11. ISSN 1211 – 4286.
 39. Juřica, J., Hosák, L.: Farmakogenetika v psychiatrii. Postgraduální medicína, 2012, vol. 14, no. 1, s. 10 – 16. ISSN 1212 – 4184.
 40. Grundmann, M., Uřinovská, R., Šilhán, P., Kacířová, I.: Intoxikace venlafaxinem – využití TDM, fenotypizace a genotypizace. Klinická farmakologie a farmacie, 2012, vol. 26, no. 2, s. 90 - 92.
 41. Praško, J., Diveky, T., Grambal, A., Kamarádová, D., Sigmundová, Z., Šilhán, P.: Agorafobie a její léčba. Med praxi, 2012, vol. 9, no. 3, s. 113 - 117.
 42. Češková, L., Hosák, L., Jirák, R., Kašpárek, T., Maršálek, M., Přikryl, R.: Nové trendy rozvoje biologické psychiatrie. Psychiatrie pro praxi, 2012, vol. 13, no. 3, s. 108 – 110. ISSN 1213 – 0508.
 43. Šilhán, P., Perničková, D., Hosák, L.: Depresivní syndrom po cévní mozkové příhodě. Česká a Slovenská psychiatrie, 2012, vol. 108, no. 6, s. 291 – 297. ISSN 1212 – 0383.
 44. Šilhán, P., Praško, J., Kamarádová, D., Grambal, A., Diveky, T.: Panická porucha. Med praxi, 2012, vol. 9, no. 5, s. 238 – 241.
 45. Praško, J., Grambal, A., Jelenová, D., Kamarádová, D., Šilhán, P.: Agorafobie. Postgraduální medicína, 2012, vol. 14, no. 4, s. 390 - 401.
 46. Praško, J., Mainerová, B., Diveky, T., Kamarádová, D., Jelenová, D., Grambal, A., Látalová, K., Sigmundová, Z., Šilhán, P.: Panic disorder and stigmatization. Act Nerv Super Rediviva, 2011, vol. 53, no. 4, p. 194 - 201.
 47. Praško, J., Doubek, P., Diveky, T., Grambal, A., Grambalová, Z., Herman, E., Hovorka, J., Kamarádová, D., Kovaczová, A., Látalová, K., Šilhán, P.: Úzkostné poruchy v neurologii. Neurol pro praxi, 2010, vol. 11, no. 4, s. 265 – 270.
 48. Svobodová, J.: Detoxifikace dětí a mladistvých závislých na nealkoholových drogách. Psychiatrie pro praxi, 2009, vol. 10, no. 2, s. 8 – 11. ISSN 1213 – 0508.
 49. Svobodová, J., Václavík, M.: Detoxifikace u závislosti na metamfetaminu. Psychiatrie pro praxi, 2006, vol. 7, no. 6, s. 282 – 284. ISSN 1213 – 0508.
 50. Szilvásiová, M., Koziarová, P., Potribná, J.: Závislost na kombinovaných preparátech? Stále aktuální. Psychiatrie pro praxi, 2001, vol. 2, no. 1, s. 40 – 41. ISSN 1213 – 0508.
 51. Potribná, J., Dragomirecká, E.: Quality of life of HIV/AIDS patients in comparison with a control group. Homeostasis in Health and Disease, 2001, vol. 41, no. 5, s. 176 – 181. ISSN 0960 – 7560.
 52. Szilvásiová, M., Potribná, J.: Léčba pacientky se somatoformní bolestivou poruchou v oblasti pharyngu risperidonem. Psychiatrie pro praxi, 2001, vol. 2, no. 3, s. 138. ISSN 1213 – 0508.
 53. Potribná, J., Kačmářová, K.: Experience with tianeptine in outpatient therapy. Homeostasis in Health and Disease, 1999, vol. 39, no. 6, s. 236 – 238. ISSN 0960 – 7560.
 54. Kačmářová, K.: Comparison of side effects of classic and atypical antipsychotics in routine clinical practice. Homeostasis in Health and Disease, 1999, vol. 39, no. 3-4, s. 95 – 98. ISSN 0960 – 7560.

 

 1. Šilhán P, Uřinovská R, Hýža M, Kacířová I. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací antidepresiv. Psychiatrie, 2017, roč. 21, Suppl. 1, s 22
 2. Šilhán P, Hýža M, Valečková J, Hosák L, Školoudík D. Echogenita rafeální zóny mozkového kmene jako diagnostický marker úzkostných a depresivních poruch? Psychiatre, 2017, roč. 21, Suppl. 2, s 16
 3. Hýža M, Šilhán P, Dostálek P, Uřinovská R. První zkušenosti s terapeutickým monitorováním hladin donepezilu v léčbě demence. Psychiatrie, 2017, roč. 21, Suppl. 2, s 18
 4. Šilhán P, Hýža M. Nežádoucí účinky psychofarmak: někdy skryté a přece významné. Psychiatrie pro praxi, XIV. konference ambulantních psychiatrů, sborník abstrakt, s. 15. Olomouc 23.-24.11.2017
 5. Hýža M. Interakce psychofarmak a jak vážně je brát. Psychiatrie pro praxi, XIV. konference ambulantních psychiatrů, sborník abstrakt, s. 16. Olomouc 23.-24.11.2017
 6. Šilhán P, Hýža M., Kacířová I. Doporučené postupy TDM psychofarmak. Psychiatrie pro praxi, XIV. konference ambulantních psychiatrů, sborník abstrakt, s. 16-17. Olomouc 23.-24.11.2017
 7. Šilhán P, Kacířová I, Uřinovská R, Češková E. Zkušenosti s TDM při posuzování adherence a účinnosti léčby. Psychiatrie 2016; 20, Suppl. 1, s. 16.
 8. Češková E.: Význam nežádoucích účinků v běžné klinické praxi. Psychiatrie, 2016, 20, suppl. 1., s. 14. ISSN 1211-7579
 9. Češková E.: TDM (terapeutické monitorování) – úvod do problematiky. Psychiatrie, 2016, 20, suppl. 1., s. 15. ISSN 1211-7579.
 10. Češková E. Léčba prvních epizod schizofrenie. Psychiatrie, 2016, 20, suppl. 1., s. 17. ISSN 1211-7579.
 11. Češková E.: Využití biomarkerů v psychiatrické farmakoterapii. Psychiatrie, 2016, 20, suppl. 1., s. 32. ISSN 1211-7579.
 12. Ustohal L., Mayerová M., Svěrák T., Albrechtová L., Hojgrová M., Štrocholcová P., Cešková E., Kašpárek T.: Kortikální mozková inhibice ve vztahu ke klozapinu. In: Anders M. et al.: Sborník příspěvků XI. Sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP „Duševní zdraví – věc veřejná“, od s. 80-83, 9.-12.6.2016 Špindlerův mlýn. ISBN 978-80-263-10471.
 13. Hýža M, Šilhán P, Kacířová I, Uřinovská R. TDM u dlouhodobě působících injekčních antipsychotik v ambulantní klinické praxi. Psychiatrie 2016; 20, Suppl. 1, s. 44.
 14. Michalec J, Kališová L, Bezdíček O, Nikolai T, Šilhán P, Hýža M, Harsa M. HODNOCENÍ MÍRY KOGNITIVNÍHO DEFICITU U NEMOCNÝCH SCHIZOFRENIÍ, baterie Matrics. Sborník příspěvků - XI. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Tribun EU, Brno 2016.
 15. Češková E, Přikryl R: Praktické aspekty genderových rozdílů ve farmakoterapii závazných psychických poruch. Psychiatrie, 19, suppl. 1, 2015, s. 14, 57.česko-slov.psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 7. – 11. 1. 2015. ISSN 1211-7579
 16. Češková E, Přikryl R. Praktické aspekty gendrových rozdílů ve farmakoterapii závažných psychických poruch. In: Psychiatrie. - Praha : Tigis. - ISSN 1211-7579. - Roč. 19, č. Suppl.1 (2015), s. 14
 17. Češková E, Mayerová M. Jak lze zlepšit efekt farmakoterapie před příchodem nových psychofarmak? Psychiatrie, 19, suppl. 1, 2015, s. 19, 57.česko-slov.psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 7. – 11. 1. 2015. ISSN 1211-7579
 18. Češková E. Minulost, současnost a budoucnost neuropsychiatrie. Psychiatrie, 19, suppl. 1, 2015, s. 27, 57.česko-slov.psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 7. – 11. 1. 2015. ISSN 1211-7579.
 19. Ustohal L, Přikryl R, Mayerová M, Stehnová I, Hublová V, Češková E, Kašpárek T. Epigenetika, kortikální inhibice a antipsychotika. Psychiatrie, 19, suppl. 1, 2015, s. 29, 57.česko-slov.psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 7. – 11. 1. 2015. ISSN 1211-7579.
 20. Mayerová M, Ustohal L, Pivnička J, Jarkovský J, Kašpárek T, Češková E. Klinické výstupy monitorování plazmatických hladin klozapinu a olanzapinu. Psychiatrie, 19, suppl. 1, 2015, s. 33, 57.česko-slov.psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 7. – 11. 1. 2015. ISSN 1211-7579.
 21. Češková E, Mayerová M. Jak lze zlepšit efekt farmakoterapie před příchodem nových psychofarmak? Psychiatria pre prex, suppl. 1, 2015, 16, s. 36. ISSN 1337-446X.
 22. Mayerová M, Jarkovský J, Pivnička J, Ustohal L, Češková E, Kašpárek T, Přikryl R: Klinické zkušenosti s monitorováním terapeutických hladin olanzapinu a klozapinu. Psychiatria pre prax, suppl. 1, 2015, 16, s. 36-37. ISSN 1337-446X.
 23. Češková E, Havelka D, Přikrylová-Kučerová H. Vztah kognice a kortizolémie u prvních epizod schizofrenie. Abstrakta z 16. Sjezdu Čs. Psychiatrie, 21.-24.10.2015, Brno. In: Čes. A slov. Psychiatrie, 2015, 111, 5. s. 259, ISSN 1212-0383.
 24. Ježová D, Mayerová M, Hlaváčová N, Češková E, Ustohal L. Aldosterón a schizofrénia. Abstrakta z 16. Sjezdu Čs. Psychiatrie, 21.-24.10.2015, Brno. In: Čes. A slov. Psychiatrie, 2015, 111, 5. s. 259, ISSN 1212-0383.
 25. Ustohal L, Mayerová M, Svěrák T, Hublová V, Češková E, Kašpárek T. rTMS v léčbě schizofrenie. Abstrakta z 16. Sjezdu Čs. Psychiatrie, 21.-24.10.2015, Brno. In: Čes. A slov. Psychiatrie, 2015, 111, 5. s. 262, ISSN 1212-0383.
 26. Češková E. Současný pohled na léčbu a průběh prvních epizod schizofrenie. Psychiatria pre prax, suppl. 2, 2015, s. 16-17. ISSN 1337-446X. In.: XIV. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou, 25. – 28. 11. 2015, Smolenica
 27. Šilhán P, Kacířová I. Spolupráce psychiatra a klinického farmakologa při terapeutickém monitorování hladin léčiv, Psychiatrie 2015, roč. 19, Suppl. 1, s. 20.
 28. Hyza M, Silhan P, Michalec J. Functional level, quality of life and cognitive deficits in outpatients with schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 2015, Suppl. 1, s. 176.
 29. Šilhán P, Jelínková M, Praško J. Transkraniální sonografické nálezy u panické poruchy, Psychiatrie 2015, roč. 19, Suppl. 2, s. 41.
 30. Ressner P, Šilhán P, Školoudík D, Bártová P. Transkraniální sonografie u neurologických nemocnění, Psychiatrie 2015, roč. 19, Suppl. 2, s. 51-52.
 31. Šilhán P. Neurosonologické nálezy u duševních onemocnění, Psychiatrie 2015, roč. 19, Suppl. 2, s. 52-53.
 32. Hýža M, Šilhán P, Školoudík D, Valečková J, Hosák L. Neuroticismus, sonografický obraz rafeální zóny mozku a 5-HTTLPR polymorfismus, Psychiatrie 2015, roč. 19, Suppl. 2, s. 54-55.
 33. Češková E., Přikryl L., Ustohal L.: Efektivita léčby schizofrenie z pohledu pohlavních rozdílů. In. Holý M., Doubek P., Páv M.: Sborník příspěvků X. sjezdu PS ČLS JEP. Špindlerův Mlýn, 12. – 15. 6. 2014, od s. 237-239. ISBN 978-80-263-0702-0.
 34. Češková E.: Současnost a budoucnost neuropsychiatrie. Lekárský obzor, 2014, 63, suppl. 1, s. 14. ISSN 0457-4214.
 35. Češková E, Přikryl R, Ustohal L. Efektivita léčby schizofrenie z pohledu pohlavních rozdílů. In: X. sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP. Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech. 12.-15. června 2014. - Špindlerův Mlýn, 2014. - S. 237-239
 36. Češková E.: Současné a perspektivní možnosti farmakoterapie bipolární poruchy. In: Sborník abstrakt XVI. Symposizum klinické farmacie René Macha, 21.-22. 11. 2014, Mikulov
 37. Šilhán P: Možnosti transkraniální sonografie v psychiatrii. In: Hollý M, Doubek P, Páv M: Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech. Brno: Tribun EU 2014: s. 229-232.
 38. Hosák, L.: Farmakogenetika demence u Alzheimerovy choroby. Psychiatrie, 2013, vol. 17, Suppl. 1, s. 33 – 34. ISSN 1211 – 7579.
 39. Šilhán P., Uřínovska R., Hýža M.: Monitoring serovych hladin antidepresiv v klinicke praxi – pro a proti. Psychiatrie, 2013, roč. 17, Suppl. 1, s 35.
 40. Šilhán P., Jelinková M., Perničková D., Praško J.: Ultrasonografický obraz rafealnich jader u pacientu s panickou poruchou – pilotni studie. Psychiatrie, 2013, roč. 17, Suppl. 1, s. 42.
 41. Diveky T., Praško J., Kamaradova D., Latalova K., Grambal A., Šilhan P.: Comparison of heart rata variability in patients with panic disorder during cognitive behavioral therapy program. Psychiatrie, 2013, roč. 17, Suppl. 1, s. 59-60.
 42. Kacirova I., Grundmann M., Urinovska R., Silhan P.: Importance of TDM, phenotyping and genotyping during intoxication with venlafaxine. Clinical Therapeutics, Volume 35, Issue 8, Supplement, August 2013, p. 100.
 43. Šilhán P.: Úzkostné poruchy z pohledu psychiatra. Neurol. pro praxi 2013; 14(Suppl. E), E12-13.
 44. Hon P., Šilhán P.: Neklidný neurologický pacient a jeho léčba. Neurol. pro praxi 2013; 14(Suppl. E), E17.
 45. Hosák L. Farmakogenetika demence u Alzheimerovy choroby, Psychiatrie, 2013, roč. 17, Suppl. 1, s. 33-34.
 46. Praško, J., Kamarádová, D., Diveky, T., Grambal, A., Jelenová, D., Látalová, K., Sigmundová, Z., Vrbová, K., Šilhán, P.: Predicting the therapeutic response to intensive psychotherapeutic programs in patients with anxiety disorder. Psychiatrie, 2012, vol. 16, Suppl. 1, s. 42. ISSN 1211 – 7579.
 47. Šilhán, P., Uřinovská, R., Grundmann, M., Perničková, D., Hosák, L.: První zkušenosti s vyšetřováním sérových hladin antidepresiv na lůžkovém psychiatrickém oddělení FN Ostrava. Psychiatrie, 2012, vol. 16, Suppl. 1, s. 41. ISSN 1211 – 7579.
 48. Diveky, T., Praško, J., Látalová, K., Grambal, A., Kamarádová, D., Šilhán, P.: Heart rate variability spectral analysis in patients with panic disorder compared with healthy controls. Psychiatrie, 2012, vol. 16, Suppl. 1, s. 40 - 41. ISSN 1211 – 7579.
 49. Hosák, L.: Genetika ve vztahu k úzkostným poruchám. In: IX. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Sborník příspěvků. 1. vydání. Brno: Tribun EU, 2012. s. 70 – 73. ISBN 978-80-263-0243-8.
 50. Šilhán, P., Svobodová, Z.: Možnosti psychodynamického přístupu během akutní psychiatrické hospitalizace. Psychiatrie pro praxi, 2011, vol. 12, Suppl. A, s. A10.
 51. Šilhán, P., Svobodová, J., Perničková, D., Pavlíková K., Olej, J., Szilvásiová, M.: Srovnání účinnosti buprenorfinu a kombinace buprenorfinu s naloxonem v léčbě odvykacího stavu při závislosti na heroinu u hospitalizovaných pacientů. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. Duševní poruchy a kvalita péče. Brno: Tribun EU, 2010, s.284 - 286.
 52. Perničková, D., Šilhán, P., Szilvásiová, M., Fojtíková, H., Svobodová, J.: Komorbidita smíšené úzkostně-depresivní poruchy a poruch osobnosti. Psychiatrie, 2010, vol. 14, Suppl. 1, s. 49. ISSN 1211 – 7579.
 53. Praško, J., Látalová, K., Kamarádová, D., Grambal, A., Šilhán, P.: Místo benzodiazepinů v léčbě úzkostných poruch. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. Duševní poruchy a kvalita péče. Brno: Tribun EU, 2010, s. 240 - 242.
 54. Šilhán, P., Szilvásiová, M., Novák, V., Svobodová, J., Bridzik, R.: Melatonin v léčbě komorbidních poruch spánku – první zkušenosti. Psychiatrie, 2009, vol. 13, Suppl. 1, s. 48. ISSN 1211 – 7579.
 55. Šilhán P., Szilvásiová M., Svobodová J., Kubínová B., Woznicová I.: Creutzfeldt-Jacobova choroba – několik zkušeností z klinické praxe. Abstrakt in: Psychiatrie, Supplementum 1, 2008, s. 50. ISSN 1211-7579.
 56. Svobodová J., Šilhán P., Václavík M., Perničková D., Olej J., Szilvásiová M., Fojtíková H.: Klesá zájem o detoxifikaci dětí a mladistvých v souvislosti se zastavením rostoucího trendu v užívání drog? In: Raboch J., Zrzavecká I., Doubek P., Nawka A, Uhlíková P. Quo vadis psychiatria? Sborník přednášek a abstrakt VII. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí. Galén, Praha, 2008, s. 195-196. ISBN 978-80-7262-567-3.
 57. Šilhán, P.: Depresivní syndrom u pacientů po CMP. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2008, vol. 71/104, suplementum, s. S40.
 58. Szilvásiová M., Šilhán P., Svobodová J.: Praktické zkušenosti s léčbou psychofarmaky během gravidity v ambulantní psychiatrické péči. Abstrakt in: Psychiatrie, Supplementum 1, 2007, s. 48. ISSN 1211-7579.
 59. Šuleřová, M., Vaníková, G., Šuláková, T., Slaný, J., Adámková, M., Tymonová, J., Neiser, J., Hladík, M., Vengřínová, J.: Touha žít: Příběh o sedmiletém chlapci popáleném na 80 % povrchu těla s posttraumatickou stresovou poruchou. V. Festival kasuistik. Pediatrická konference – sborník abstrakt. S. 53. Luhačovice, 27. – 29. září 2007.
 60. Potribná J., Perničková D., Šilhán P., Václavík M.: Výsledky detoxifikace závislosti na metamfetaminu při krátkodobé hospitalizaci. In: Raboch J., Zrzavecká I. eds. Nemocná duše – nemocný mozek: Klinická zkušenost a fakta. Sborník přednášek a abstrakt VI. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí ve Špindlerově Mlýně. Praha: Galén 2006, s. 175–177. ISBN 80-7262-420-2.
 61. Perničková D., Potribná J.: Gravidita a závislost na opiátech. Abstrakt in: Psychiatrie, Supplementum 1, 2006, s. 66. ISSN 1211-7579.
 62. Šilhán P., Bar M., Václavík M. Psychotická porucha při léčbě epilepsie topiramátem. Abstrakt in: Psychiatrie, Supplementum 1, 2006, s. 71-72. ISSN 1211-7579.
 63. Perničková D., Potribná J.: Mění se potřeba ústavní detoxifikace? Srovnání programu ve FNsP Ostrava v r. 2000 a 2004. 12. celostátní konference biologické psychiatrie, Luhačovice, 15. -18. 6. 2005. Psychiatrie, 9, 2005, Suppl. 2, s. 90-91. ISSN 1211-7579.
 64. Václavík, M., Šilhán, P., Szilvásiová, M.: Panická versus konverzní porucha: motorické příznaky, jejich diagnostika a léčba. Psychiatrie, 2005, vol. 9, Suppl. 1, s. 53. ISSN 1211 – 7579.
 65. Potribná J.: Výsledky léčby mentální anorexie. VIII. Ostravský internistický den, Lázně Klimkovice, 25. 11. 2005. Sborník abstract, s. 20.
 66. Vaníková, G., Vengřínová, J.: Suicidalita v dětství a adolescenci. VI. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. Ostrava, 8. – 11. září 2004.
 67. Potribná J.: Může se stát internet pomocníkem v sexuologii? In: Raboch J, Zrzavecká I, eds. Česká psychiatrie a svět. Sborník přednášek a abstrakt V. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí ve Špindlerově Mlýně. Praha: Galén 2004, s. 181-182.
 68. Šilhán P., Václavík M., Potribná J., Novák V.: Konverzní porucha a její komunikační význam – první zkušenosti s komplexním přístupem. In: Raboch J., Zrzavecká I., eds. Česká psychiatrie a svět. Sborník přednášek a abstrakt V. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí ve Špindlerově Mlýně. Praha: Galén 2004, s. 263-265.
 69. Szilvásiová, M., Šilhán, P., Urbánková, M.: Pod maskou deprese Huntingtonova chorea. Psychiatrie, 2004, vol. 8, Suppl. 1, s. 46. ISSN 1211 – 7579.
 70. Kačmářová K., Potribná J.: Poruchy chování u demencí. XVIII. České a slovenské dny mladých neurologů, Hradec nad Moravicí, 8. -10. 5. 2003. Abstract in: Neurologie pro praxi, Suppl. 2, ročník 4, 2003, s. 21.
 71. Kačmářová, K., Szilvásiová, M., Potribná, J.: Zkušenosti s léčbou psychotických stavů při hyperthyreoze. 45. Česko – slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 4. – 8. ledna 2003. Psychiatrie, 7, 2003, Suppl. 1, s. 24. ISSN 1211-7579.
 72. Orságová I., Rožnovský L., Potribná J., Kůrková J.: Psychické změny pacientů s chronickou hepatitidou léčenou interferonem. VIII. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. Hotel Horizont, Pec pod Sněžkou, 23. -26. 9. 2003. Sborník abstract, s. 25.
 73. Potribná J., Dragomirecká E: Quality of life after sexual surgical reasignments. 10th Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research. Prague, Czech Republic, November 12-15, 2003. Abstract in: Quality of Life Research, Vol. 12, Number 7, 2003, p. 783, No. 1683. Kluver Academic Publishers.
 74. Potribná, J., Kačmářová, K., Orságová, I., Rožnovský, L.: Antidepresiva v léčbě duševních poruch indukovaných alfa interferonem. 45. Česko – slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 4. – 8. ledna 2003. Psychiatrie, 7, 2003, Suppl. 1, s. 37.
 75. Potribná J., Mocek M.: Když duši tělo nepadne. Léčba poruch sexuální identity ve FNsP Ostrava. 11. celostátní konference biologické psychiatrie, 11. - 14. 6. 2003, Luhačovice. Psychiatrie, Suppl. 2, ročník 7, 2003, s. 105-106. ISSN 1211-7579.
 76. Potribná, J., Kačmářová, K. Szilvásiová, M.: Konsiliární – Liaison psychiatrická péče u popálených. IV. Sjezd České psychiatrické společnosti ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 13. – 16. června 2002. Psychiatrie v medicíně a medicína v Psychiatrii. Sborník přednášek a abstrakt. Praha: Galén 2002, s. 187-188.
 77. Potribná, J.: Psychofarmakoterapie duševních poruch spojených s HIV/AIDS. 44. Česko – slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 5. – 9. ledna 2002. Psychiatrie, 6, 2002, Suppl. 1, s. 33.
 78. Kačmářová, K., Potribná, J.: Jaké máme šance uspět v léčbě somatoformních poruch v psychiatrické ambulanci? 44. Česko – slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 5. – 9. ledna 2002. Psychiatrie, 6, 2002, Suppl. 1, s. 22.
 79. Potribná, J.: Současná drogová scéna – možnosti a limity lékařské péče o závislé. X. Moravskoslezské pediatrické dny, Ostrava, 16. – 17. listopadu 2001, Sborník abstrakt, s. 13.
 80. Kačmářová, K., Potribná, J.: První zkušenosti s léčbou milnacipranem u dysthymie. 43. Česko – slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 6. – 10. ledna 2001, Sborník abstract, s. 18.
 81. Potribná, J.: Nakolik jsou uživatelé drog v ČR ohroženi HIV/AIDS? Psychiatrie, 5, 2001, Suppl. 2, s. 108-109.
 82. Szilvásiová, M., Koziarová, P., Šobáň, T., Potribná, J.: Úskalí detoxifikace příslušníků etnických minorit. III. sjezd České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 15. – 18. června 2000, Sborník abstract, s. 110.
 83. Szilvásiová, M., Potribná, J.: Léčba odvykacího stavu při závislosti na tramadolu buprenorfinem. 42. Česko – slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 4. – 8. ledna 2000, Sborník abstract, s. 110.
 84. Potribná, J., Kolčáková, E.: Secondary Brain Damage with HIV/AIDS. 10. kongres Asociace evropských psychiatrů, Praha, 28. října – 1. listopadu 2000. European Psychiatry, 15, 2000, Suppl. 2, p. 444s.
 85. Potribná, J., Dragomirecká, E.: Changes of Quality of Life of HIV/AIDS patients in comparison with a control group. 10. kongres Asociace evropských psychiatrů, Praha, 28. října – 1. listopadu 2000. European Psychiatry, 15, 2000, Suppl. 2, p. 348s.
 86. Potribná, J., Dragomirecká, E. a kol.: Jak zjišťovat kvalitu života nemocných HIV/AIDS? III. sjezd České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 15. – 18. června 2000, Sborník abstract, s. 85.
 87. Potribná, J., Kačmářová, K.: Zkušenosti s použitím tianeptinu v ambulantní léčbě. 41. Česko – slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 5. – 9. ledna 1999, Sborník abstrakt, s. 95.
 88. Potribná, J., Szilvásiová, M., Šobáň, T.: Programy Harm reduction jako prevence šíření HIV/AIDS. 4. Česko – slovenský kongres o infekčních nemocech, Soláň, 28. září – 1. října 1999, Sborník abstrakt.
 89. Potribná, J.: Ovlivňuje psychický stav průběh onemocnění HIV/AIDS? II. sjezd České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 11. – 14. června 1998, Sborník abstrakt, s. 59.

 

 1. Šilhán P, Svobodová Z, Michalec J, Humpl L, Hýža M: Psychoterapie duševních poruch. In: Hosák L, Hrdlička M, Libiger J a kolektiv: Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Nakladatelství Karolinum 2015: 490-516. ISBN 978-80-246-2998-8.
 2. Hýža M: Urgentní stavy a první pomoc v psychiatrii. In: Hosák L, Hrdlička M, Libiger J a kolektiv: Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Nakladatelství Karolinum 2015: 526-537. ISBN 978-80-246-2998-8.
 3. Šilhán, P., Svobodová, Z.: Psychosomatické aspekty refluxní choroby jícnu. In: Zeleník, K., Čáp, P., Chlumský, J., Vítek P. a kol. Mimojícnové projevy refluxní choroby. Vydání 1. Havlíčkův Brod: nakladatelství Tobiáš, 2013: 240-247.
 4. Svobodová, J.: Psychiatrie. 1. vydání. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. 78 s. ISBN 978-80-7368-235-4.

 

 


Primář
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Telefon+420 597 373 802
Emailpetr.silhan@fno.cz
Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 806
Emailpetr.dostalek@fno.cz
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 805
Emailmartin.hyza@fno.cz
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 804
Emaileva.ceskova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Radim Němec
Telefon+420 597 373 801
Emailradim.nemec@fno.cz
Vedoucí psycholog
Mgr. Martina Vaštylová
Telefon+420 597 373 837
Emailmartina.vastylova@fno.cz
Sekretariát
Kamila Slezáková
Telefon+420 597 373 802
Emailkamila.slezakova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání