Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Aktuality

30.6. 2020 -  První doktorand obhájil svou vědeckou práci  na Klinice hematoonkologie FN Ostrava

MUDr. Tomáš Jelínek úspěšně obhájil svou disertační práci! Dr. Jelínek pracuje na pracovišti Kliniky hematoonkologie FN Ostrava déle než 6 let a v roce 2019 získal atestaci z Hematologie a transfuzního lékařství.  Velkou část své výzkumné práce realizoval v průběhu stáže ve Španělsku na prestižním hematologickém pracovišti v Pamploně, respektive na Centro de Investigacion Medica Aplicada, Universidad de Navarra, Pamplona, Španělsko.  O jeho mimořádném nasazení svědčí i publikační aktivity. Za poslední tři roky publikoval celkem 35 prací, z toho 13 jako první autor, s kumulativním IF 150 (12 prací s IF nad 5).  Jeden z oponentů se v diskusi komise vyjádřil k odvedené obhajobě tak, že třebaže se jedná o doktorské studium, tato práce svou kvalitou přesahuje průměr habilitačních řízení na jeho lékařské fakultě.

BLAHOPŘEJEME!

 

11.6. 2020 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma "Výsledky léčby pacientů s myeloproliferativními onemocněními na KHO v roce 2019 ", který se bude konat ve čtvrtek 11.6.2020 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

 

11.3. 2020 - Dne 11.3.2020 bylo Státním ústavem pro kontrolu léčiv rozšířeno Klinice hematoonkologie rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového zařízení ve smyslu provádět i alogenní transplantace.

 

7. 2. 2020 proběhl hodnotící Vědecký den Kliniky hematoonkologie - Evaluation day 2020

 

14. 2. 2020 – se koná Multiple Myeloma Onco Summit, program zde.

 

1/2020 Průběžné výsledky Projektu telemedicíny naší kliniky byly přijaty jako posterové sdělení na největší světové hematologické konferenci 61st ASH Meeting and Exposition konané v prosinci v Orlandu na Floridě, USA.

IMG_2615

 

Od 15.1.2020 až do odvolání platí na JIP a lůžkovém oddělení Kliniky hematoonkologie zákaz návštěv z důvodu zvýšeného výskytu chřipkových onemocnění.

 

15.10.2019 
Děkujeme firmě LIBERTY OSTRAVA a.s.
15.10.2019 převzali zástupci Kliniky hematoonkologie jako dar pořízený z grantu firmy LIBERTY OSTRAVA a.s. 3 ks antidekubitních matrací  v ceně 16 197 Kč. Velmi si vážíme započaté spolupráce a věříme v pokračování naší spolupráce pro zpříjemnění pobytu našich pacientů na Klinice hematoonkologie FN Ostrava.

 

 

1/2019 Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. se stává členem předsednictva European Myeloma Network (https://www.myeloma-europe.org/).

 

Blahopřejeme panu doc. Tomáši Büchlerovi ke knize „Obecná onkologie“, na které jsme se autorsky rovněž podíleli.

obecna_onkologie_kniha

 

24.10. 2019 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma "Projekt Telemedicíny", který se bude konat ve čtvrtek 24.10.2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Pozvánka

 

9.-11.9. 2019 se uskutečnil 6.ročník workshopu pro mladé zahraniční hematology “Understanding of Modern Haematology:  Focus on Monoclonal Gammopathies”

 

 

27.6. 2019 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma "Léčba ITP", který se bude konat ve čtvrtek 27.6.2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Pozvánka

 

6.6. 2019 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma "Výsledky léčby pacientů s myeloproliferativními onemocněními na KHO FNO", který se bude konat ve čtvrtek 6.6.2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava. Pozvánka přiložena.

Pozvánka

 

30.5. 2019 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma "Výsledky léčby pacientů s lymfomy na KHO FNO", který se bude konat ve čtvrtek 30.5.2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Pozvánka

 

23.5. 2019 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma "Výsledky léčby CLL a MM pacientů na KHO FNO", který se bude konat ve čtvrtek 23.5.2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Těšíme na setkání s Vámi.

Pozvánka

 

16.5. 2019 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma "Výsledky léčby pacientů s MDS na KHO FNO", který se bude konat ve čtvrtek 16.5.2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Pozvánka

 

25.4. 2019 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář  na téma "Imunoterapie a management nežádoucích účinků", který se bude konat ve čtvrtek 25.4.2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava. Seminář bude ohodnocen 2 kredity dle ČLK. Vzhledem ke kapacitě místnosti prosím o potvrzení případného zájmu o účast telefonicky nebo e-mailem.

Pozvánka

 

31.1.2019 Naše klinika se v roce 2018 stala součástí charitativního projektu. Rozhodli jsme se splnit přání paní Herty z Domova seniorů z Frýdku-Místku. Zaměstnanci kliniky mezi sebou vybrali 41 000 Kč a pořídili paní Hertě speciální polohovací vozík. Koncem prosince proběhlo předání dárku v Domově pro seniory.

 

 

 

ARCHIV


Zpět
Objednání k vyšetření 597 372 754

Přednosta

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Tel: 597 372 091
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Jaromír Gumulec

Tel: 597 372 296
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Kateřina Hašová

Tel: 597 372 214
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript