Aktuality

 12.07.2024 - Český rozhlas Ostr. – Nebezpečné krevní sraženiny vznikají nejčastěji v nohách. Trombózám se dá ale předcházet

O tom, co mohou trombózy způsobit, jak jsou nebezpečné a jak jim předcházet, hovořil v pořadu Lékárna Českého rozhlasu Ostrava primář Kliniky hematoonkologie FNO https://ostrava.rozhlas.cz/nebezpecne-krevni-srazeniny-vznikaji-nejcasteji-v-nohach-trombozam-se-da-ale-9273146.


 


03.07.2024 - Některé měsíce jsou na úspěchy bohatší 

V červnu 2024 dosáhla Klinika hematoonkologie několika úspěchu, které stojí za to sdílet.

Na největším onkologickém kongresu ASCO 2024 v Chicagu zazněly dvě přednášky o výsledcích dvou zásadních klinických studií fáze III u mnohočetného myelomu (studie IMROZ a studie DREAMM7),  kterých jsme spoluautory. Současně byly obě studie s naším spoluautorstvím publikované v červnovém číslu prestižního  časopisu N Engl J Med. 2024 (IF 96).

Ve stejném měsíci byly na největší hematologické akci prezentované předběžné výsledky akademické studie České myelomové skupiny, ve které jsme hlavními řešiteli (dr. Popková byla prvním autorem). V červnu jsme publikovali další tři články, z nichž byl článek doc. Jelínka prezentující naše vlastní výzkumné výsledky u extramedulárního myelomu ve spolupráci s několika pracovištěmi naší FN publikovaný v prestižním časopisu Leukemia.

A nakonec přišla v červnu zpráva, že jsme konečně získali po několika letech příprav významnou akreditaci JACIE společnosti EBMT pokrývající celé spektrum transplantací a buněčné terapie pomocí CAR-T.

Děkujeme všem, co nám pomáhali a na práci se podíleli.

 


20.06.2024 - Klinika hematoonkologie FN Ostrava získala prestižní mezinárodní akreditaci JACIE
 

Klinika hematoonkologie po několika letech příprav obdržela od Společné akreditační komise ISCT-Europe & EBMT (JACIE The Joint Accreditation Committee ISCT-Europe&EBMT) prestižní mezinárodní akreditaci pro transplantace krvetvorby a buněčnou terapii. Společná akreditační komise ISCT-Europe & EBMT (JACIE) je jediným oficiálním akreditačním orgánem v Evropě pro oblast transplantací hematopoetických kmenových buněk a buněčné terapie. Podporuje vysoce kvalitní péči o pacienty a lékařskou a laboratorní praxi prostřednictvím profesionální dobrovolné akreditace.

Transplantační program byl na Klinice hematoonkologie zahájen v roce 2013. Z počátku se jednalo o autologní transplantace krvetvorby. V roce 2020 se program rozšířil o alogenní transplantace krvetvorby a buněčnou terapii (léčba pomocí CAR-T buněk). Ročně je na klinice provedeno okolo 80 transplantací a je podáno 20 produktů moderní buněčné terapie. Celkem bylo na klinice provedeno více než 700 transplantací.

Dne 12.6.2024 klinika oficiálně obdržela akreditaci JACIE a zařadila se tak k dalším 5 transplantačním centrům v ČR s touto akreditací.

 

 


28.05.2024

Velmi děkujeme společnosti MPM-QUALITY v.o.s. za podporu naší kliniky!

 

09.04.2024

Oslavte s námi 6. výročí Kavárny Života ve FNO!

 


16.02.2024

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás srdečně pozvali na edukační semináře pořádané Klinikou hematoonkologie FN Ostrava:

 

čtvrtek 22. 2. 2024 „Novinky ASH 2023 a revize léčebných postupů KHO FNO pro rok 2024: AML, MDS, CML a myeloproliferace"

čtvrtek 29. 2. 2024 „Novinky ASH 2023 a revize léčebných postupů KHO FNO pro rok 2024: Waldenströmova makroglobulinémie"

 

Pozvánky s časem a místem konání přiloženy. Prosíme o potvrzení účasti na e-mail veronika.vavreckova@fno.cz.

Těšíme na setkání s Vámi.

 


29.01.2024

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás srdečně pozvali na edukační semináře pořádané Klinikou hematoonkologie FN Ostrava:

 

čtvrtek 1. 2. 2024 „Novinky ASH 2023 a revize léčebných postupů KHO FNO pro rok 2024: mnohočetný myelom"

čtvrtek 8. 2. 2024 „Novinky ASH 2023 a revize léčebných postupů KHO FNO pro rok 2024: lymfomy, CLL"

 

Svůj zájem o účast prosím vyjádřete zprávou na mail veronika.vavreckova@fno.cz. Těšíme na setkání s Vámi.


 

Poděkování lékařům a medikům za práci na registrech

 

21.11.2023 proběhlo v Praze diskuzní setkání zástupců pacientského spektra a předních evropských odborníků na léčbu mnohočetného myelomu EU's Beating Cancer Plan: Closing the Treatment Gaps in the CEE and Baltics. Kliniku hematoonkologie reprezentoval jako jeden z hostů prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Diskuzní panel se zaměřil na potřeby pacientů a dostupnost terapií a nových forem léčby v rámci střední Evropy.


 

Práce s registry na Klinice hematoonkologie

 

 

5. - 6. října 2023 v Ostravě proběhl XVIII. Myeloma and VI. Cell therapy Workshop

Tisková zpráva v PDF

Významní světoví vědci, výzkumníci a lékaři působící v Německu, Polsku, Itálii, Španělsku, Velké Británii, Slovinsku, Irsku, Izraeli, USA a České republice se ve dnech 5.-6.10.2023 sešli v Ostravě v rámci hybridního setkání XVIII. Myeloma and VI. Cell Therapy Workshop. Za organizací této akce stála vědecko-výzkumná skupina Blood Cancer Research Group, která je součástí Kliniky hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity, pod záštitou Prof. MUDr. Romana Hájka, CSc.

Setkání poskytlo prostor pro jedinečnou mezinárodní výměnu poznatků, která přispěla k prohloubení znalostí v oblasti výzkumu a terapie mnohočetného myelomu, nových přístupů léčby vybraných monoklonálních gamapatií, imunoterapie a buněčné terapie, které jsou aktuálně jedním z nejmodernějších přístupů v onkologické léčbě.

Dvoudenní workshop nabídl posluchačům celkem 19 přednášek s diskuzí (od 13 zahraničních a 6 českých autorů) a také mezinárodní diskuzi odborníků ohledně zlepšení predikce odpovědi pacienta na imunoterapii. Řečníci se věnovali pestré škále témat, která zahrnovala širokou problematiku myelomu – od základního výzkumu, přes využití bioinformatických nástrojů pro lepší porozumění vzniku, rozvoji a rezistenci mnohočetného myelomu, až po možnosti a úskalí současné terapie.

Na úvod konference byla představena nejaktuálnější témata z oblasti mnohočetného myelomu. Své zkušenosti odprezentovali Doc. Tomáš Jelínek (Blood Cancer Research Group, Ostrava, Česká republika), Dr. Nico Gagelmann (University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Německo) a Dr. Mattia D’Agostino (University of Turin, Turín, Itálie).

Další sekce byla věnována bioinformatice, kdy své výzkumy představili MSc. Camila Guerrero (Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, Španělsko), Dr. Leo Rasche (University Hospital of Würzburg, Würzburg, Německo), Dr. Tereza Ševčíková (Blood Cancer Research Group, Ostrava, Česká republika) a Dr. Francesco Maura (University of Miami, Miami, Florida, USA).

Poznatky z oblasti imunoterapie přednesli Dr. Piotr Celichowski (Blood Cancer Research Group, Ostrava, Česká republika), Dr. Wlodzimierz Mendrek (Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology, Gliwice, Polsko), Dr. Reuben Benjamin (Kings College London, Londýn, Velká Británie) a Dr. Michal Šmída (CEITEC, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika).

Nové přístupy z hlediska buněčné terapie představili Dr. Moshe Gatt (The Hebrew University of Jerusalem, Jeruzalém, Izrael), Prof. Michael Hudeček (University Hospital of Würzburg, Würzburg, Německo), Dr. Graeme Sullivan (Trinity College, Dublin, Irsko) a Dr. Shayna Sarosiek (Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA). Své zkušenosti s využitím léčebných CAR-T buněk odprezentovali Dr. Petr Lesný (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, Česká republika), Prof. Matjaž Sever (University Medical Centre, Ljubljana, Slovinsko), Mgr. Ivana Ťapuchová a Doc. Irena Koutná (Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika) a Dr. Wlodzimierz Mendrek (Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology, Gliwice, Polsko).

Součástí workshopů byla dvoudenní posterová sekce, na které mladí vědci prezentovali vlastní výzkumy. První cenu vyhrála Mgr. Lucie Janstová (Ústav hematologie a krevní transfuze a Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita, Praha, Česká republika) s posterem o modelování komplexního mikroprostředí leukémie in vitro pro pokročilé preklinické testování cytotoxicity imunoterapie založené na NK buňkách. Druhé místo obsadila MSc. Anjana Anilkumar Sithara (Blood Cancer Research Group, Ostrava, Česká republika) a na třetí pozici se umístila Dr. Jana Szabová (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, Česká republika).

Organizátoři se těší na příští ročník tohoto setkání, které se uskuteční 10.-11.10.2024, a věří, že konference přiláká ještě větší počet posluchačů a přednášejících.

 

 

 Foto 1. Sekce IV - Diskuze účastníků k přednášce Dr. Wlodzimierz Mendrek (Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology, Gliwice, Polsko). The Role of Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation in Multiple Myeloma.

 

 Foto 2. Sekce V - Úvodní řeč Prof. MUDr. Romana Hájka, CSc. (Blood Cancer Research Group, Ostrava, Česká republika).

 

 Foto 3. Sekce V – Dr. Petr Lesný (Institute of Haematology and Blood Transfusion, Praha, Česká republika). Academic Approach to CAR-T Therapy - UHKT/IHBT Prague Czech Republic.

 

Foto 4. Výherci posterové sekce. Zleva Dr. Szabová (3. místo), MSc. Anilkumar Sithara (2. místo), Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. (předseda organizačního výboru), Mgr. Janstová (1. místo), Mgr. Šnaurová (organizační výbor).

 

24.10.2023 - Bispecifické protilátky v léčbě non-Hodgkinových lymfomů

Rádi bychom Vás srdečně pozvali na edukační seminář „Bispecifické protilátky v léčbě non-Hodgkinových lymfomů", který se bude konat ve čtvrtek 26.10.2023 od 15 hodin ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Pozvánka (PDF)

 

25.8.2023 - XVIII. Myeloma and VI. Cell therapy Workshop

Je nám ctí Vás jménem organizačního týmu pozvat na XVIII. Myeloma and VI. Cell therapy Workshop, každoroční akci pořádanou výzkumnou skupinou Blood Cancer Research Group (spadající pod Ostravskou univerzitu a Fakultní nemocnici Ostrava) a Českou myelomovou skupinou, která se bude konat 5. - 6. října 2023 v Ostravě. Pro více informací o workshopu, včetně předběžného programu, navštivte webové stránky MCTW.

Pozvánka (PDF)

 


 

4.8.2023 - Workshop: flow & mnohočetný myelom

Jménem doc. MUDr. Tomáše Jelínka, Ph.D. Vás srdečně zveme na Workshop: flow & mnohočetný myelom, který proběhne v prostorách FN Ostrava v termínu 9. října 2023.
Kapacita workshopu je omezena na 10 účastníků. 
Web pro registrace + informace k workshopu: www.minimalnirezidualninemoc.cz


 

20.6.2023 - Oslava 10 let Kliniky hematoonkologie

Před deseti lety vznikla Klinika hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity - přední hematoonkologické centrum, které se zabývá léčbou pacientů s onemocněním krve a krvetvorných orgánů. Jubileum oslaví 20.6.2023 v ostravské Galerii Plato, kde proběhne rovněž výstava, která se následně přesune do areálu fakultní nemocnice a k nahlédnutí je rovněž zde.

Postery ke stažení:

Výročí 10 let Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a LF OU - Úvod

 

Výročí 10 let Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a LF OU - Lékaři

 

Výročí 10 let Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a LF OU - Biobanka

 

Výročí 10 let Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a LF OU - Laboratoř krvetvorných buněk

 

Výročí 10 let Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a LF OU - Sestry a sanitáři

 

Výročí 10 let Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a LF OU - Blood Cancer Research Group

 

Výročí 10 let Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a LF OU - Výsledky programu transplantací krvetvorby a buněčné léčby za deset let KHO

 

Výročí 10 let Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a LF OU - Jednotka klinického výzkumu

 

Výročí 10 let Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a LF OU - KHO v rámci Lékařské fakulty Ostravské univerzity

 

Výročí 10 let Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a LF OU - Kongresové aktivity KHO 

 

Nadační fond Pavla Novotného

 

Nadační fond Petra Zoubka

  

 

19.6.2023

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář MUDr. Stejskala "Výsledky léčby pacientů s CML, ET, PV a myelofibrózou na KHO za rok 2022", který proběhne ve čtvrtek 22. června od 15 hodin v posluchárně Kliniky onkologie.

Těšíme na setkání s Vámi.

Pozvánka v PDF

 

 

5.5.2023

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma „Výsledky léčby pacientů s MDS a ML na KHO FNO v roce 2022", který se bude konat ve čtvrtek 11.5.2023 ve Fakultní nemocnici Ostrava. Vzhledem ke kapacitě přednáškového sálu prosím o potvrzení Vašeho zájmu o účast telefonicky nebo e-mailem.

Těšíme na setkání s Vámi.

Pozvánka v PDF

 

 

15.-17.3. 2023 - XXIX. PAŘÍZKOVY DNY A IV. OSTRAVSKÁ KONFERENCE PALIATIVNÍ PÉČE

 

 

Listopad 2022

Blahopřejeme naší kolegyni Mgr. Sandře Charvátové, která v rámci Akademického dne Ostravské univerzity převzala cenu rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost v kategorii studentů OU, kterou uděluje rektor pouze jednomu studentovi z celé univerzity za daný rok.  
 
   

 

 

24.11.2022 - Publikace v Journal of Clinical Oncology!

Mnohočetný myelom je druhým nejčastějším krevním nádorem charakterizovaný akumulací klonálních plazmatických buněk v kostní dřeni. Týmu Kliniky hematoonkologie FNO se podařilo dokončit práci, ve které poukazují na význam stanovení tzv. cirkulujících nádorových plazmatických buněk v periferní krvi pomocí průtokové cytometrie jako jeden z nových zásadních prognostických faktorů. MUDr. Tomáš Jelínek se svými kolegy z BCRG pod vedením Prof. Romana Hájka ve spolupráci s kolegy z Brna zpracovali data od téměř 600 českých pacientů a publikovali výsledky svého výzkumu v jednom z nejprestižnějších světových časopisů – Journal of Clinical Oncology (Impact factor: 50.7). Jedná se tedy vskutku o výjimečný úspěch na poli české hematoonkologie.

Odkaz na práci:  https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.22.01226?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed

 

 

Ocenění našich pracovníků na slavnostním zasedáním Vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Dne 5. října 2022 proběhlo v Domě kultury Poklad slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU. Ta mimo jiné ocenila autory nejlepších publikací za rok 2020 a 2021 a nás velmi těší, že mezi nimi bylo několik našich pracovníků, kterým gratulujeme.

 

Kategorie – akademický nebo vědecký pracovník v lékařských oborech:
1. místo MUDr. Kateřina Benková a kolektiv – Selinexor, selective inhibitor of nuclear export: Unselective bullet for blood cancers

Kategorie – akademický pracovník nebo vědecký pracovník v nelékařských oborech:
2. místo doc. RNDr. Michal Šimíček, Ph.D. – spoluautor – Transcriptional profiling of circulating tumor cells in multiple myeloma: a new model to understand disease dissemination

Kategorie – student postgraduálního doktorského studia:
1. místo Mgr. Benjamin Motais a kolektiv – A Bird’s-Eye View of Cell Sources for Cell-Based Therapies in Blood Cancers
2. místo Mgr. Hana Šahinbegovič a kolektov – Intercellular Mitochondrial Transfer in the Tumor Microenvironment

 
 
 
3.11.2022 
 
Ve dnech 13. - 14. 10. 2022 proběhl v Ostravě XVII. Myeloma and Cell therapy workshop
 
 
 
 
17.10.2022 
 
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma „Novinky v léčbě NHL", který se bude konat ve čtvrtek 20.10.2022 ve Fakultní nemocnici Ostrava.
 
 
 
13.-14.10.2022
 
 
 
 
6.10.2022
 
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma „Akutní myeloidní leukémie a myelodysplastický syndrom: Zásadní změny v léčbě a klasifikaci !?", který se bude konat ve čtvrtek 6.10.2022 ve Fakultní nemocnici Ostrava. Těšíme na setkání s Vámi.
 
 
 
Ve dnech 25.-27.8.2022 se konal v Los Angeles 19th International Myeloma Society Annual Meeting. Naše klinika měla na této významné akci rovněž aktivní účast.
Z řady přijatých abstraktů a posterů byl abstrakt Mgr. Zuzany Chyry, Ph.D. "RNA-sequencing reveals transcriptomic similarity of AL amyloidosis and MGUS aberrant plasma cells along with several potential ALA target candidate genes" vybrán na ocenění IMS Young Investigator Award for Exemplary Abstract. Gratulujeme!!
 
 
 
23.6.2022
 
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma „Výsledky léčby pacientů na KHO za rok 2021 – CML, ET, PV a myelofibróza", který se bude konat ve čtvrtek 23.6.2022 ve Fakultní nemocnici Ostrava. 
 
 
 
 
14.6.2022
 
Klinika hematoonkologie má druhého docenta během 2 let!

Blahopřejeme našemu kolegovi doc. MUDr. Tomáši Jelínkovi, Ph.D. k habilitaci, kterou dne 7. 6. 2022 úspěšně obhájil na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Téma habilitační práce bylo: "Nové léčebné postupy vedoucí k vyléčení mnohočetného myelomu".
 
Doktor Jelínek byl jmenován docentem pro obor Vnitřní lékařství.

K dosažení tohoto významného úspěchu gratulujeme a přejeme mu mnoho nadšení a chuti do další vědecké a pedagogické práce a k tomu hodně osobní spokojenosti.

tým KHO FNO
 
 
 

16.6.2022

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma „Výsledky léčby pacientů na KHO za rok 2021 – MM, CLL", který se bude konat ve čtvrtek 16.6.2022 ve Fakultní nemocnici Ostrava. Těšíme na setkání s Vámi.

Pozvánka - Program

 

26.5.2022

Klinika hematoonkologie FNO a LF OU přijme lékaře (více informací)

 

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma „Výsledky léčby pacientů na KHO za rok 2021 – MDS, lymfomy", který se bude konat ve čtvrtek 12.5.2022 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

 

17.3.2022 

Blahopřejeme MUDr. Ondřeji Šušolovi! Správní rada Nadace pro transplantace kostní dřeně jednomyslně rozhodla o udělení Stipendia Vladimíra Kozy na rok 2022 našemu kolegovi MUDr. Ondřeji Šušolovi. Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

 

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi Vás jménem organizačního výboru co nejsrdečněji pozvat na XXVIII. ročník tradiční konference Pařízkovy dny, na tuto konferenci bude navazovat III. Ostravská konference paliativní péče. Tyto konference budou probíhat prezenční formou 17. a 18.3.2022 v Ostravě v hotelu Clarion.

V rámci sesterské sekce Pařízkových dní proběhne Slavnostní přednáška Márie Dobešové a dále budou navazovat prezentace přednášek a  komentování posterů. Nedílnou součástí konference je workshop s renomovaným klinickým psychologem profesorem PhDr. Radkem Ptáčkem, Ph.D. Nosným tématem workshopu jsou „Radosti života“.

III. Ostravská konference paliativní péče bude probíhat 18.3.2022 taktéž v Ostravě v hotelu Clarion pod záštitou náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Ostrava PhDr. Andrey Polanské, MBA. Součástí konference budou přednášky vyzvaných autorů z oblasti paliativní péče v ČR.

Registrace probíhá na www.hanzo.cz.

Těšíme se na setkání.

Kateřina Hašová


 

Ocenění města Ostravy „Talent roku“ pro Mgr. Sandru Charvátovou – BLAHOPŘEJEME !
https://alive.osu.cz/30-let-spolu-vyzkumnice-sandra-charvatova-zkouma-bunky-lecici-rakovinu/

 

THIRD DOSE OF COVID-19 VACCINE RESTORES IMMUNE RESPONSE IN PATIENTS WITH HAEMATOLOGICAL MALIGNANCIES AFTER LOSS OF PROTECTIVE ANTIBODY TITERS v časopise British Journal of Haematology

Pandemie COVID-19 si vyžádala již mnoho lidských životů. Mezi nejohroženější patří zejména hematologičtí onkologicky nemocní pacienti, jejichž ochranu před nákazou či těžkým průběhem onemocnění lze zvýšit 3. dávkou mRNA vakcíny. Nebylo však jasné, zda třetí vakcína může mít význam i u nemocných bez protilátkové odpovědi na první dvě vakcíny. Dle předběžných výsledků, který tým Kliniky hematoonkologie FN Ostrava pod vedením prof. Hájka publikoval v prestižním zahraničním periodiku British Journal of Haematology, se ukazuje, že 3. dávka očkování má potenciál nejen obnovit ochranné protilátky u pacientů, u kterých vlivem léčby či základní choroby hladina protilátek vymizela, ale dokonce protilátky vytvořit u části z těch, u kterých základní očkování dvěma dávkami selhalo. "Naše výsledky podtrhují smysluplnost přeočkování, které zvyšuje šance našich pacientů při nákaze koronavirem," komentoval výsledky MUDr. Šušol, autor práce.

Odkaz na článek: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/bjh.18073

 

 

20. – 21. ledna 2022 proběhly 22. Pražské hematologické dny - Hematologie 2022. Za Kliniku hematoonkologie FNO a LF OU vystoupil prof. Hájek s vyzvanou HEŘMANSKÉHO PŘEDNÁŠKOU – „MULTIPLE MYELOMA: A QUICK REFLECTION ON THE FAST PROGRESS“. Celkem naše klinika přispěla 6 sděleními, které na konferenci zazněly. Dva příspěvky našich kolegů byly mezi Oceněnými sděleními mladých hematologů:

 • Click to enlarge america-society-000.jpg
 • Click to enlarge america-society-001.jpg
 • Click to enlarge america-society-002.jpg
 • Click to enlarge america-society-003.jpg

 

16.-18. 3. 2022 - XXVIII. PAŘÍZKOVY DNY & III. OSTRAVSKÁ KONFERENCE PALIATIVNÍ PÉČE

Dovolte nám vás jménem organizačního výboru co nejsrdečněji pozvat na 28. ročník tradiční konference Pařízkovy dny. Více informací o konferenci najdete na adrese https://hanzo.cz/pd

parizkovy dny

 

18.1. 2022

Blahopřejeme našemu kolegovi doc. RNDr. Michalovi Šimíčkovi, Ph.D. k habilitaci, kterou úspěšně obhájil na Univerzitě Palackého v Olomouci. Doc. Šimíček byl jmenován docentem pro obor Molekulární a buněčná biologie.

Gratulujeme k dosažení tohoto významného úspěchu, který je výsledkem jeho mimořádné vědecké píle a přejeme mu mnoho dalších úspěchů v jeho další akademické kariéře a k tomu hodně osobní spokojenosti.

 

11. – 14. prosince 2021 proběhl 63. ročník kongresu American Society of Hematology.

Na nejvýznamnějším světovém hematologickém kongresu, který se letos konal v Atlantě, měla Klinika hematoonkologie FNO a LF OU vedle řady aktivit jako jediná z České republiky přednášku. MUDr. Tomáš Jelínek, Ph.D. přednášel na téma “Circulating Plasma Cells Are the Most Powerful Prognostic Marker in Transplant Ineligible Multiple Myeloma with 2% As a New Cut-Off for Primary Plasma Cell Leukemia”. Celkem se klinika podílela na 19 příspěvcích. Z řady přijatých abstraktů a posterů, byl abstrakt Mgr.Zuzany Chyry, Ph.D. “Dysfunctional HDAC8 Impacts Genomic Integrity and Is a Novel Therapeutic Target in Multiple Myeloma” vybrán na ocenění ASH Achivement Award.

 • Click to enlarge america-society-000.jpg
 • Click to enlarge america-society-001.jpg
 • Click to enlarge america-society-002.jpg
 • Click to enlarge america-society-003.jpg

 

26.10.2021 - Ostrava hostila XVI. ročník mezinárodního workshopu Myeloma and Cell Therapy

Významní světoví vědci, výzkumníci a lékaři působící v Belgii, Finsku, Irsku, Itálii, Německu, Nizozemsku, Španělsku, USA a České republice se ve dnech 14.-15.10.2021 sešli v Ostravě v rámci hybridního setkání – XVI. Myeloma and Cell therapy workshop. Za organizací této akce stála vědecko-výzkumná skupina Blood Cancer Research Group, která je součástí Kliniky hematoonkologie FN Ostrava. Setkání poskytlo prostor pro jedinečnou mezinárodní výměnu poznatků, která opět přispěla k prohloubení znalostí v oblasti patofyziologie, diagnostiky a léčby mnohočetného myelomu, druhého nejčastějšího krevního nádorového onemocnění.

 Více zde.

 • Click to enlarge ho-workshop-000.jpg
 • Click to enlarge ho-workshop-001.jpg
 • Click to enlarge ho-workshop-002.jpg
 • Click to enlarge ho-workshop-003.jpg
 • Click to enlarge ho-workshop-004.jpg
 • Click to enlarge ho-workshop-005.jpg
 • Click to enlarge ho-workshop-006.jpg
 • Click to enlarge ho-workshop-007.jpg
 • Click to enlarge ho-workshop-008.jpg

 

1.9.2021 - Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity vznikly nové kliniky. Více informací zde.

 

Přejmenování Oddělení transplantačního buněčné terapie a rozšíření lůžkové části Kliniky hematoonkologie o Lůžkovou stanici B

1.7.2021 se přejmenovalo stávající standardní oddělení Kliniky hematoonkologie  na Oddělení transplantační a buněčné terapie (HELA). Kapacita oddělení je 18 lůžek. V rámci prostor Oddělení transplantačního a buněčné terapie jsou umístěna 4 lůžka Jednotky intenzivní péče Kliniky hematoonkologie. Oddělení se nachází v  1.p. budovy nukleární medicíny.

1.9.2021 vznikla nová Lůžková stanice B (HELB), která se nachází  ve 2.p. budovy onkologie společně se stanicí A3 Onkologické kliniky. Kapacita Lůžkové stanice B je 10 lůžek.

 

6.8. 2021 Lékařská fakulta Ostravské univerzity získala akreditaci doktorského studijního programu Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii! Přijímací řízení je spuštěno.

Bližší informace zde: Naše studijní programy a obory / Lékařská fakulta OU (osu.cz)

 

14. – 15. 10. 2021 Dovolte nám, vás jménem organizačního výboru co nejsrdečněji pozvat na Myeloma & Cell Therapy Workshop, který se bude konat ve dnech 14. – 15. 10. 2021.

https://www.bcrg.cz/index.php?pg=mctw

 

17.6.2021 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma "Výsledky léčby pacientů s MDS, MPN a CML na KHO v roce 2020", který se bude konat ve čtvrtek 17.6.2021 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Těšíme na setkání s Vámi.

Vzhledem ke kapacitě místnosti prosím o potvrzení případného zájmu o účast telefonicky nebo e-mailem. Seminář bude přenášen i on-line na linku: Microsoft Teams

Program

 

27.5.2021 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma "Výsledky léčby pacientů s lymfomy na KHO v roce 2020", který se bude konat ve čtvrtek 27.5.2021 ve Fakultní nemocnici Ostrava. 

Program  - Online přenos

Těšíme na setkání s Vámi.

 

Květen 2021 Ve finále soutěže Nej sestřička je i sestra z Kliniky hematoonkologie. Gratulujeme a držíme pěsti ve finále!  Moravskoslezský deník

 

Květen 2021 Lékařská fakulta Ostravské univerzity získala akreditaci, ještě letos přijme nové mediky https://lf.osu.cz/26016/lekarska-fakulta-ostravske-univerzity-ziskala-akreditaci-jeste-letos-prijme-nove-mediky/

 

20.5.2021 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma  „Výsledky léčby pacientů s MM a CLL na KHO v roce 2020", který se bude konat ve čtvrtek 20.5.2021 ve Fakultní nemocnici Ostrava. Pozvánka viz příloha. Těšíme na setkání s Vámi. Seminář bude přenášen i on-line na linku: Microsoft Teams - Pozvánka

 

15.-18. 3. 2021 Dovolte nám vás jménem organizačního výboru co nejsrdečněji pozvat na 27. ročník tradiční konference Pařízkovy dny. Více informací o konferenci najdete na adrese https://hanzo.cz/pd

parizkovy dny

 

14.1.2021

Zástupci vedení Kliniky hematoonkologie FN Ostrava předali dvěma organizacím, které pracují s hendikepovanými lidmi, výtěžek sbírky, do které se zapojili všichni zaměstnanci kliniky.

IMG_6510

 

21.12.2020

Rádi bych touto cestou poděkovali paní Blance Mozdřeňové za velkorysý dar Klinice hematoonkologie ve výši 100.000,- Kč, který budeme moct využít pro zlepšení vybavenosti kliniky a zpříjemnění pobytu našim pacientům. Vážíme si tohoto daru o to víc, že nám byl poskytnut v této nelehké době a velmi za něj děkujeme.

IMG_6510

 

10.11.2020

Dovolte, abychom Vás informovali, že pravidelný hematologický seminář, který vždy probíhá v podzimním termínu, musíme přesunout do on-line prostředí. Rádi bychom Vás tedy pozvali ke sledování

Moravsko-slezského hematologického semináře,

 

který proběhne 13.11.2020 od 13.30hodin a bude možné jeho sledování přes YouTube po otevření odkazu https://youtu.be/sp76yUREfsM. K semináři je možné se připojit kdykoliv v jeho průběhu. 

 

Řečníkům můžete zasílat otázky přes stránky sli.do. Zde je nutné pro přihlášení zadat event code: ostrava

 

Těšíme se na virtuální setkání s Vámi!

Program

 

10.11.2020

Od sponzora Mlýny Kojetín jsme dostali 100 000 Kč. Za tento dar jsme pořídili strecher pro transport pacientů JIP KHO. Děkujeme!!

 • Click to enlarge mlyny-000.jpg
 • Click to enlarge mlyny-001.jpg

 

10.11.2020

Vedení Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava převzalo od zástupců Nadačního fondu Petra Zoubka 3 kusů infuzních pump a 2 lineárních dávkovačů, které slouží k přesnému dávkování léků a infuzních prostředků. Pomůcky nakoupil fond z výtěžku benefičního utkání, které se konalo poslední srpnový víkend na hřišti TJ Ludgeřovice, ale také z peněz, které věnovala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a řada dalších dárců. Nadační fond nese jméno studenta práv a všestranného sportovce Petra Zoubka, který zemřel na vzácné nádorové onemocnění na začátku roku 2019.

 • Click to enlarge nfpz-000.jpg
 • Click to enlarge nfpz-001.jpg
 • Click to enlarge nfpz-002.jpg

 

10.11.2020

Pravidelný Multiple myeloma & Cell therapy workshop, který vždy probíhá v podzimním termínu, musíme v letošním roce přesunout do on-line prostředí. Rádi bychom Vás tedy pozvali ke sledování

XV. Multiple myeloma & III. Cell therapy workshopu, 

který proběhne 12.11.2020 od 09.30 hodin a bude možné jeho sledování přes YouTube po otevření odkazu https://youtu.be/8WyM-UD0e4g. K semináři je možné se připojit kdykoliv v jeho průběhu. 

Řečníkům můžete zasílat otázky přes stránky sli.do. Zde je nutné pro přihlášení zadat event code: myeloma

Těšíme se na virtuální setkání s Vámi!

 

Dear all,

The regular Multiple Myeloma & Cell Therapy Workshop, which always takes place in the autumn term, had to move to the on-line environment. We would like to invite you to follow the 15th Multiple Myeloma & 3rd Cell Therapy Workshop,

which is taking place on 12 November 2020 from 9:30 AM and will be available on YouTube after clicking on this link: https://youtu.be/8WyM-UD0e4g.

You can join the seminar at any moment. 

You can ask questions via the sli.do page. To ask a question, you need to enter the event code to register: myeloma

We are looking forward to a virtual meeting with you!

 

MM and CT workshop 2020 program

 

29.9. 2020

Dobrý den přeji . Pane doktore Navrátile , jelikož jste uveden , jako vedoucí lékař JIP hematoonkologie F.N.O. Píši Vám . Zhruba před 5 týdny , jsem dostal propouštěcí zprávu z vašeho oddělení a cítím se velmi dobře i když to se mnou vypadalo celkem dost zle . Nevím , jestli se na mě ještě pamatujete , máte tam určitě spoustu pacientů . Zaváděl jste mi centrálu pro dialýzu někam pod klíční kost a jmenuji se Radim Sýkora . Jsem pod kontrolou pana primáře Gumulce a zatím to vypadá , že je to na dobré cestě a to díky vám všem . Pokud to půjde , rád bych poděkoval vašimi ústy , všem sestrám , které se mnou musely mít zlaté nervy . Těm mladým i dříve narozeným a také těm , které mi vařily mátové čajíčky , kdykoliv jsem je o to požádal . Víte , nešlo jen o bezvadný profesionální přístup těchto děvčat , ale i o ten lidský a to se už dnes jen tak nevidí . Jelikož jsem také muzikant a mám rád Rock a Metal ( i když mi je 59 let ) , dovolil jsem si pro personál JIP nahrát ( jako poděkování ) krátkou skladbičku . Nechtěl jsem nic moc brutálního , to by se nelíbilo ani mladým , ani dříve narozeným a tak jsem zkusil něco neutrálního . To snad nikoho z vás neurazí . Pochopte , není to z mé strany žádné GESTO , pouze poděkování a doufám , že to vašim prostřednictvím uslyší . Třeba jim udělá radost , že si na ně vzpomněl starý bručoun . Vlastně ani nevím , jestli mohu posílat Email tohoto typu na F.N.O. CZ . Ještě jednou děkuji za skvělé zdravotní služby a přeji vám všem hodně úspěchů v tomhle vašem nezáviděnihodném " Řemesle " . S pozdravem Radim Sýkora .

hemayoutube

 

30.6. 2020 -  První doktorand obhájil svou vědeckou práci  na Klinice hematoonkologie FN Ostrava

MUDr. Tomáš Jelínek úspěšně obhájil svou disertační práci! Dr. Jelínek pracuje na pracovišti Kliniky hematoonkologie FN Ostrava déle než 6 let a v roce 2019 získal atestaci z Hematologie a transfuzního lékařství.  Velkou část své výzkumné práce realizoval v průběhu stáže ve Španělsku na prestižním hematologickém pracovišti v Pamploně, respektive na Centro de Investigacion Medica Aplicada, Universidad de Navarra, Pamplona, Španělsko.  O jeho mimořádném nasazení svědčí i publikační aktivity. Za poslední tři roky publikoval celkem 35 prací, z toho 13 jako první autor, s kumulativním IF 150 (12 prací s IF nad 5).  Jeden z oponentů se v diskusi komise vyjádřil k odvedené obhajobě tak, že třebaže se jedná o doktorské studium, tato práce svou kvalitou přesahuje průměr habilitačních řízení na jeho lékařské fakultě.

BLAHOPŘEJEME!

 

11.6. 2020 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma "Výsledky léčby pacientů s myeloproliferativními onemocněními na KHO v roce 2019 ", který se bude konat ve čtvrtek 11.6.2020 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

 

11.3. 2020 - Dne 11.3.2020 bylo Státním ústavem pro kontrolu léčiv rozšířeno Klinice hematoonkologie rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového zařízení ve smyslu provádět i alogenní transplantace.

 

7. 2. 2020 proběhl hodnotící Vědecký den Kliniky hematoonkologie - Evaluation day 2020

 

14. 2. 2020 – se koná Multiple Myeloma Onco Summit, program zde.

 

1/2020 Průběžné výsledky Projektu telemedicíny naší kliniky byly přijaty jako posterové sdělení na největší světové hematologické konferenci 61st ASH Meeting and Exposition konané v prosinci v Orlandu na Floridě, USA.

IMG_2615

 

Od 15.1.2020 až do odvolání platí na JIP a lůžkovém oddělení Kliniky hematoonkologie zákaz návštěv z důvodu zvýšeného výskytu chřipkových onemocnění.

 

15.10.2019 
Děkujeme firmě LIBERTY OSTRAVA a.s.
15.10.2019 převzali zástupci Kliniky hematoonkologie jako dar pořízený z grantu firmy LIBERTY OSTRAVA a.s. 3 ks antidekubitních matrací  v ceně 16 197 Kč. Velmi si vážíme započaté spolupráce a věříme v pokračování naší spolupráce pro zpříjemnění pobytu našich pacientů na Klinice hematoonkologie FN Ostrava.

 

 

1/2019 Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. se stává členem předsednictva European Myeloma Network (https://www.myeloma-europe.org/).

 

Blahopřejeme panu doc. Tomáši Büchlerovi ke knize „Obecná onkologie“, na které jsme se autorsky rovněž podíleli.

obecna_onkologie_kniha

 

24.10. 2019 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma "Projekt Telemedicíny", který se bude konat ve čtvrtek 24.10.2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Pozvánka

 

9.-11.9. 2019 se uskutečnil 6.ročník workshopu pro mladé zahraniční hematology “Understanding of Modern Haematology:  Focus on Monoclonal Gammopathies”

 

 • Click to enlarge IMG_20190910_094627.jpg
 • Click to enlarge IMG_20190910_094648.jpg
 • Click to enlarge IMG_20190911_084149.jpg
 • Click to enlarge IMG_20190911_092216.jpg
 • Click to enlarge IMG_20190911_092233.jpg

 

27.6. 2019 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma "Léčba ITP", který se bude konat ve čtvrtek 27.6.2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Pozvánka

 

6.6. 2019 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma "Výsledky léčby pacientů s myeloproliferativními onemocněními na KHO FNO", který se bude konat ve čtvrtek 6.6.2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava. Pozvánka přiložena.

Pozvánka

 

30.5. 2019 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma "Výsledky léčby pacientů s lymfomy na KHO FNO", který se bude konat ve čtvrtek 30.5.2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Pozvánka

 

23.5. 2019 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma "Výsledky léčby CLL a MM pacientů na KHO FNO", který se bude konat ve čtvrtek 23.5.2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Těšíme na setkání s Vámi.

Pozvánka

 

16.5. 2019 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář na téma "Výsledky léčby pacientů s MDS na KHO FNO", který se bude konat ve čtvrtek 16.5.2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Pozvánka

 

25.4. 2019 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář  na téma "Imunoterapie a management nežádoucích účinků", který se bude konat ve čtvrtek 25.4.2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava. Seminář bude ohodnocen 2 kredity dle ČLK. Vzhledem ke kapacitě místnosti prosím o potvrzení případného zájmu o účast telefonicky nebo e-mailem.

Pozvánka

 

31.1.2019 Naše klinika se v roce 2018 stala součástí charitativního projektu. Rozhodli jsme se splnit přání paní Herty z Domova seniorů z Frýdku-Místku. Zaměstnanci kliniky mezi sebou vybrali 41 000 Kč a pořídili paní Hertě speciální polohovací vozík. Koncem prosince proběhlo předání dárku v Domově pro seniory.

 

 

 • Click to enlarge 1.jpg
 • Click to enlarge 2.jpg
 • Click to enlarge 3.jpg
 • Click to enlarge 4.jpg

 

ARCHIV


 
×
PředchozíDalší
Načítání