Projekt Amyloidóza

 

„Amyloidóza – národní kooperační a mezinárodní integrační akční plán pro Českou republiku“ je projekt, který se začal v ČR rozbíhat již v roce 2012. Nyní jsou práce na projektu v plném proudu.  Hlavním řešitelem projektu je přednosta Kliniky hematoonkologie FNO prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. a supervizorem světový odborník na amyloidózu prof. Giampollo Melini, MD z Itálie. Na projektu se podílí i další odborníci z celé České republiky.

Řešitelé projektu Amyloidóza si nekladou malé cíle. Hlavním záměrem projektu je zvýšit informovanost o onemocnění amyloidózou jak mezi odbornou tak i laickou veřejností. Tím to ale nekončí. Vytvořit léčebné a diagnostické standardy, získat léčebná a epidemiologická data, která by se mohla využít ve farmakoekonomických analýzách jsou jedny z dalších (ne méně důležitých) úkolů. Samozřejmostí je také spolupráce se zahraničními centry a účast na klinických studiích.

Projekt Amyloidóza je podporován grantem Ministerstva zdravotnictví ČR, edukačním grantem společnosti Jannsen-Cilag a Českou myelomovou skupinou.

Tým lékařů FNO spolupracujících na projektu:
prof. MUDr. Hájek, CSc. – hematolog – hlavní řešitel
MUDr. Ivo Valkovský – nefrolog
MUDr. Tomáš Veiser – kardiolog
MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. – patolog
MUDr. Beáta Ostárková – patolog
MUDr. Tomáš Jelínek

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Mgr. Andreu Janotovou na telefonním čísle 597372096 nebo e-mailem na JavaScript@@YW5kcmVhLmphbm90b3ZhQGZuby5jeg%3D%3D .

×
PředchozíDalší
Načítání