Projekt Biobanka HIT

 

Biobanka vzorků pacientů s možnou nebo prokázanou heparinem indukovanou trombocytopenií

Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) je závažný nežádoucí účinek léčby hepariny navozený aktivací destiček, monocytů a endotelu protilátkami proti komplexu heparinu nebo jiného glykosaminoglykanu s destičkovým faktorem 4. Pacienti s HIT jsou ohroženi rozvojem žilní a/nebo tepenné trombózy. Včasná diagnóza a náležitá léčba alternativním antikoagulans může zabránit vzniku dalších komplikací. Nespolehlivá diagnostika sebou nese řadu úskalí. Pokračování v antikoagulaci heparinem na základě falešně negativního diagnostického výsledku představuje riziko progrese tohoto život ohrožujícího syndromu a zbytečná léčba alternativním antikoagulans při falešně pozitivním výsledku diagnostiky vede k neadekvátnímu nárůstu rizika hemoragických komplikací.

Současná klinická praxe diagnostiky HIT v České republice má řadu rezerv v dostupnosti validovaných diagnostických postupů, nemáme proto žádné informace o epidemiologické situaci u nás ani o efektivitě léčby. Vzhledem k raritnímu výskytu tohoto syndromu u nás prakticky neexistují aktivity v oblasti vědy a výzkumu.

Projekt Biobanky HIT má za cíl vytvoření banky vzorků séra, plazmy a izolované deoxyribonukleové kyseliny pacientů s možnou nebo prokázanou akutní heparinem indukovanou trombocytopenií z kooperujících pracovišť České republiky a podobných vzorků dárců destiček pro funkční testování. Sbírané vzorky budou využívány pro:

 1. Stanovení sensitivity a specificity všech diagnostických testů dostupných v současnosti v České republice resp. jejich logických kombinací vytvářejících v naší klinické praxi použitelné diagnostické algoritmy
 2. Externí kontrolu kvality laboratorní diagnostiky HIT
 3. Výzkumné účely

Kromě toho bude mít aktivita v této oblasti podle našeho názoru edukační význam. 

 

Pečujete-li o pacienty s projevy HIT, budeme velmi rádi s vámi v této oblasti spolupracovat.

Kontakty:

HIT@fno.cz  

Základní informace, cíl odesílání informací o pacientech...

+420 597 37 2097 

Domluva podmínek sběru a transportu vzorků, přidělení kódu centra resp. pacienta...

+420 597 37 2095 

Alternativa pro odesílání vyplněných průvodek k odesílanému materiálu...

 

Klinická hematologie

 • MUDr. Jaromír Gumulec
  Vedoucí projektu
  Klinika hematoonkologie FNO
  +420 597 372 296  
  jaromir.gumulec@fno.cz
 • MUDr. Michal Kaščák
  Lékař
  Klinika hematoonkologie FNO
  +420 597 372 093  
  michal.kascak.med@gmail.com

 

Biobanka

 • Mgr. Hana Hanusová
  Biobanka – Klinika hematoonkologie FNO
  +420 597 372 097  
  hana.svechova@fno.cz

 

Hemokoagulační laboratoř

 • Mgr. Karin Lichá
  Oddělení klinické hematologie – Ústav laboratorní diagnostiky FNO
  +420 597 374 476  
  karin.licha@fno.cz
 • Bc. Veronika Hanzelková
  Oddělení klinické hematologie – Ústav laboratorní diagnostiky FNO
  +420 597 374 476
  veronika.hanzelkova@fno.cz


SPADIA LAB a.s.

 

Klinická farmacie

Informace o projektu Postup při odběru, zpracování a odeslání vzorků do Biobanky HIT Průvodka k zasílaným vzorkům
Informované souhlasy

Alternativní antikoagulancia - indikace, dostupnostNové

Spolupracující centra a jejich číselné kódyNové
Publikační aktivity skupiny Databáze léků vedoucích k imunitně podmíněné trombocytopenii www.ouhsc.edu/platelets Souběžné projekty
HIT snadno a rychleNové

Kalendář aktivitNové

Konzultanti

 

 


×
PředchozíDalší
Načítání