Sponzoři a partneři

 

Vážení sponzoři a dárci,

Fakultní nemocnice Ostrava děkuje všem sponzorům a dárcům za finanční a materiálové dary, které v minulých letech obdržela. S velkým potěšením můžeme konstatovat, že i nadále přetrvává zájem organizací, společností, nadací i jednotlivců přispět ke zvyšování úrovně léčebné a ošetřovatelské péče.

Prostřednictvím našich webových stránek Vás chceme požádat o poskytnutí darů naší nemocnici.

Finanční dar pro Kliniku hematoonkologie lze poslat na bankovní účet:

číslo účtu: 66631761/0710,   variabilní symbol 198


Na podporu nemocným s mnohočetným myelomem a pro podporu vědy a výzkumu mnohočetného myelomu již více než 10 let aktivně pracuje Česká myelomová skupina, nadační fond. Odkaz pro sponzory a dárce naleznete zde. Další informace naleznete na www.myeloma.cz


Přízně všech sponzorů a dárců si velice vážíme.

Děkujeme za Vaši pomoc.

 

Sponzorské dary

×
PředchozíDalší
Načítání