Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703 168 468 / 800 720 210

XXVII. Pařízkovy dny (virtual)
Dovolte nám, vás jménem organizačního výboru co nejsrdečněji pozvat na 27. ročník tradiční konference Pařízkovy dny.
Více informací o konferenci najdete na adrese https://hanzo.cz/pd
Dar potřebným
Zástupci vedení Kliniky hematoonkologie FN Ostrava předali dvěma organizacím, které pracují s hendikepovanými lidmi, výtěžek sbírky, do které se zapojili všichni zaměstnanci kliniky. Vybraných 22 tisíc korun dárci rozdělili mezi opavský Sírius a Centrum pro rodinu a sociální péči z Ostravy. Obě organizace ví přesně, na co peníze použijí.
Poděkování paní Mozdřeňové
Rádi bych touto cestou poděkovali paní Blance Mozdřeňové za velkorysý dar Klinice hematoonkologie ve výši 100.000,- Kč, který budeme moct využít pro zlepšení vybavenosti kliniky a zpříjemnění pobytu našim pacientům. Vážíme si tohoto daru o to víc, že nám byl poskytnut v této nelehké době a velmi za něj děkujeme.
Moravsko-slezský hematologický seminář
Moravsko-slezský hematologický seminář, který proběhl 13.11.2020 od 13.30 hodin bylo možné sledovat přes YouTube po otevření odkazu https://youtu.be/sp76yUREfsM. K semináři bylo možné se připojit kdykoliv v jeho průběhu.
NADAČNÍ FOND PETRA ZOUBKA PŘEDAL DAR
Vedení Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava převzalo od zástupců Nadačního fondu Petra Zoubka 3 kusů infuzních pump a 2 lineárních dávkovačů, které slouží k přesnému dávkování léků a infuzních prostředků. Pomůcky nakoupil fond z výtěžku benefičního utkání, které se konalo poslední srpnový víkend na hřišti TJ Ludgeřovice, ale také z peněz, které věnovala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a řada dalších dárců. Nadační fond nese jméno studenta práv a všestranného sportovce Petra Zoubka, který zemřel na vzácné nádorové onemocnění na začátku roku 2019.
 

Projekt screeningu Gaucherovy choroby v MS kraji

Gaucherova choroba je vzácná dědičná metabolická porucha, při které vede nedostatečná funkce enzymu k abnormálnímu hromadění glukocerebrosidu v buňkách retikuloendoteliálního systému. U nemocných dochází, ve více než 85% případů, ke zvětšení jater a sleziny se symptomy hypersplenismu (anémie, leukopenie a trombocytopenie). U pacientů nacházíme také poruchy kosterního systému - z důvodu infiltrace velkých makrofágů (Gaucherových buněk) v kostní dřeni a zřídka také v plicích a CNS. Onemocnění má progresivní charakter a se manifestuje (2/3 případů) až v dospělosti. Po zahájení enzymatické substituční léčby dochází obvykle ke zmírnění a postupnému vymizení příznaků nemoci.

 

Cíle projektu:

  1. Upozornění na diagnózu Gaucherovy choroby jako možnou jednotku v rámci diferenciální diagnostiky hepatosplenomegalie a ve všech neujasněných případech cytopenie.

  2. Aktivní vyhledávání pacientů s příznaky Gaucherovy nemoci v Moravskoslezském kraji především z řad pacientů hematologických ambulancí a zahájení odpovídající léčby.

Popis projektu:

Pacienti splňující níže uvedená vstupní kriteria budou při nepřítomnosti vylučujících kriterií zařazení ke screeningovému vyšetření Gaucherovy nemoci testem - odběrem suché krevní kapky. Při pozitivním výsledku bude pacient pozván k provedení konfirmačního vyšetření a zahájení enzymatické substituční léčby ve spolupráci s Národním centrem pro léčbu Gaucherovy choroby v České republice při 1.LF UK a VFN v Praze.

Vstupní kriteria:

  1. Splenomegalie (hmatná slezina nebo prokázaná UZ vyšetřením nad 12cm)

  2. Trombocytopenie pod 130 x 10/9/l - v případě trombocytopenie je nutno splnit alespoň 1 další podmínku: současná anemie, MGUS či polyklonální gamapatie, anamnéza bolesti kosti, nebo prodělaná splenektomie

  3. Obě předchozí

Vylučovací kritéria:

  1. Známé nádorové krevní onemocnění
  2. Prokázaná jaterní cirhóza nebo hemolytická anemie vč. hemoglobinopatie.


1. krok - screeningové vyšetření:

Po poučení a sepsání informovaného souhlasu je proveden odběr suché krevní kapky, nemocný je zaregistrován do elektronické databáze a vzorek transportován do centrální laboratoře v Německu, která zajistí jeho další zpracování.

Nemocný i nadále zůstává zcela v péči svého hematologa, kterému bude sdělen výsledek screeningového vyšetření do 3-4 týdnů.

2. krok - konfirmační vyšetření:

Při pozitivním výsledku screeningového testu je nemocný pozván do hematologické ambulance Kliniky hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava k provedení konfirmačního vyšetření s odběry do biobanky a následně zahájení odpovídající léčby.

 

Kontaktní osoby:

Řešitel projektu

  • MUDr. Lukáš Stejskal, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 597 372 754

Datamanažerky

  • Mgr. Jana Bizoňová, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 597 372 087
  • Mgr. Martina Janušková, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 597 372 086

Objednání ke screeningovému odběru na tel. 597 372 754

Přednosta

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Tel: 597 372 091
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Jaromír Gumulec

Tel: 597 372 296
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Kateřina Hašová, MBA

Tel: 597 372 214
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript