Archiv 2013

Prosinec 2013

9. 12. 2013 bude prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. předsedat sekci Myeloma: Therapy, excluding Transplantation: Treatment Options for Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients na nejvýznamnějším hematologickém kongresu ASH 2013, New Orleans.

7. 12. 2013 převezme prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. grant, který získal od International Myeloma Foundation ve výši $80,000 na výzkum mnohočetného myelomu. Slavnostní předání grantu proběhne na recepci IMF během nejvýznamnějšího hematologického kongresu ASH 2013, New Orleans.

3. 12. 2013 proběhl seminář „Cílená léčba v praxi: zaměření na myeloproliferace".

 

Listopad 2013

Klinika hematoonkologie FN Ostrava se zapojila do mezinárodního klinického výzkumu v oblasti raritního lymfomu - Waldenströmovy makroglobulinémie - v rámci evropského konsorcia ECWM (European Consortium for Waldenström's Macroglobulinemia). Zástupcem pro Českou republiku je prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. za Českou myelomovou skupinu. Zahájení klinických studií je plánováno na jaro 2014. Více na webových stránkách konsorcia https://www.ecwm.eu/.

29. 11. 2013 Mikulášský seminář CMG, hotel Santon, Brněnská přehrada. Tématem Mikulášských seminářů je farmakoekonomika a racionální využívání účinných léků u mnohočetného myelomu. Přihláška zde. Podrobný program je k dispozici na www.hanzo.cz/ms/program.

26. 11. 2013 zveme Vás na seminář "Výsledky léčby mnohočetného myelomu na KHO FNO do roku 2013" .

7. 11. 2013 proběhne přednáška prof. MUDr. Romana Hájka, CSc. na konferenci "Multiple Myeloma and Related Malignancies, 2nd Edition", Bari, Itálie, 7. – 9. 11., 2013.

 

Říjen 2013


24. 10. 2013 zveme Vás na seminář „Chronická myeloidní leukémie – otevření programu“ .

16. – 17. 10. 2013 Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity si Vás dovoluje pozvat na 8. MYELOMOVÝ WORKSHOP. Program setkání je zaměřen na sekvenování nové generace u mnohočetného myelomu a na výzkumné pokroky u monoklonálních gamapatií. Svou účast, prosím, potvrďte e-mailem na JavaScript@@cG90YWNvdmFAbWVkLm11bmkuY3o%3D .

15. 10 2013 zveme Vás na seminář „Zahájení programu autologních transplantací krvetvorby ve FN Ostrava “.

5. 10. 2013 proběhne přednáška prof. MUDr. Romana Hájka, CSc. na konferenci ESH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIPLE MYELOMA Dublin, Irsko, říjen 4-6, 2013.

 

Září 2013

Od září 2013 zahajujeme transplantační program Hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava.

Zveme Vás na konferenci s mezinárodní účastí XIX. Pařízkovy dny, které se konají 19. – 20. 9. 2013, Radisson Hotel Ostrava. Více informací a přihlášku najdete zde.

Vyšla kniha „Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci“ autorů J. Malý, P. Kessler, J. Gumulec et al., ISBN 978-80-204-2878-3, Mladá fronta a.s., Praha 2013.

 

Červen 2013

25. 6. 2013 proběhl praktický workshop „Amyloidóza – diagnostický odběr podkožního tuku", který je součástí projektu „Amyloidóza" a následný seminář „Non Hodgkinovy lymfomy (část 1)".

Na semináři zazněly následující příspěvky:

 • Primární CNS lymfomy – možnosti léčby, J. Ďuraš, Ostrava
 • Problematika CNS profylaxe u maligních lymfomů, J. Ďuraš, Ostrava
 • Péče o pacienty s difuzním velkobuněčným B-lymfomem ve FNO(SOP), J. Ďuraš, Ostrava
 • Přehled klinických studií u maligních lymfomů ve FNO v r. 2013, M. Janušková, Ostrava
 • MorbusWaldenström – vybrané nové poznatky, R. Hájek, Ostrava

Fotografie ze semináře zde.

20. 6. 2013 proběhlo slavnostní otevření „Výzkumné laboratoře s biobankou FNO a LF OU" s následným seminářem. Na semináři zazněly následující příspěvky:

 • Příklady využití biobanky v praxi, Ondřej Slabý, Brno
 • Zkušenosti z Laboratoře experimentální hemat. a bun. imunoterapie FN Brno, Martina Almáši, Brno
 • Možnosti Výzkumné laboratoře s biobankou FNO a LF OU, Petra Vrublová, Ostrava
 • Využití biobanky v rámci národních (amyloidóza) i mezinárodních projektů, Roman Hájek, Ostrava

Fotografie z otevření zde.

6. 6. 2013 proběhl seminář Imunitní trombocytopenie

Na semináři zazněly následující příspěvky:

 • Léčba chronické imunitní trombocytopenie, J. Gumulec, Ostrava
 • Doporučený postup terapie ITP na Klinice hematoonkologie FNO, J. Gumulec, J. Ďuraš, Ostrava

Fotografie ze semináře zde.


V případě Vašeho zájmu o účast na workshopu je nutné se registrovat na e-mailu: JavaScript@@YW5kcmVhLmphbm90b3ZhQGZuby5jeg%3D%3D


Květen 2013

28. 5. 2013 Zveme Vás na seminář Indikace a metody radioterapie u krevních nádorových onemocnění

 

Duben 2013

Klinika hematoonkologie hledá studenty doktorského studia pro akademický rok 2013/2014 pro studijní program/obor Ochrana veřejného zdraví. Více informací najdete zde.

Vyšla kniha Multiple Myeloma - A Quick Reflection on the Fast Progress, ISBN 978-953-51-1083-5, editovaná prof. MUDr. Romanem Hájkem, CSc., nakladatelství: InTech. Odkaz na knihu zde.

 

30. 4. 2013 Zveme Vás na seminář  „Diagnostika a léčba Hodgkinova lymfomu"

Na semináři zazněly následující příspěvky:

 • Hodgkinův lymfom – přehled patofyziologie, diagnostiky a terapie, L. Šmardová, Brno
 • Adcetris: Brentuximabvedotin – novinka v léčbě HL a ALCL, R. Hájek, Ostrava
 • Organizace péče o pacienty s Hodgkinovým lymfomem ve FNO, J. Ďuraš, Ostrava
 • Opatření nezbytná k zachování možnosti početí na KHO FNO, L. Martinková, Ostrava
 • Onkofertilita – ochrana reprodukce u pacientů s onkologickou diagnózou, T. Jaroš, Ostrava
 • Kooperace v rámci MS kraje, R. Hájek, Ostrava

26. – 27. 4. 2013 Zveme Vás na XI. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání CMG v Mikulově. Více informací najdete zde.

23. 4. 2013 Zveme Vás na seminář  „Infekční problematika na Klinice hematoonkologie FN Ostrava"

Na semináři zazněly následující příspěvky:

 • Současné přístupy v léčbě invazivních mykóz, J. Haber, Praha
 • Prevence infekcí u imunosuprimovaných nemocných, J. Radocha, Hradec Králové
 • Vnitřní standardy managementu infekčních komplikací na KHO FNO, A. Ligová, Ostrava
 • Kooperace v rámci MS kraje, R. Hájek, Ostrava

Fotografie ze semináře zde.

Březen 2013

21. 3. 2013 proběhl „Seminář pro praktické lékaře regionu Ostravy“

19. 3. 2013 proběhl seminář „Diagnostika a léčba amyloidóz", který byl připraven v souvislosti se vznikem kliniky a otevřením Centra pro léčbu amyloidóz. Na semináři zazněly následující příspěvky:

Aktuálně řešené klinické studie

 • Amyloidóza - diagnostické možnosti a diagnostický algoritmus, T. Pika, Olomouc
 • Amyloidóza – diagnostická kazuistika, D. Adamová, Opava
 • Amyloidóza – detekce amyloidu v podkožním tuku, P. Vrublová, Ostrava    
 • Amyloidóza – detekce poškození srdce, T. Pika, Olomouc
 • Amyloidóza – kdy léčit a kdy čekat?, R. Hájek, Ostrava
 • Kooperace v rámci MS kraje, R. Hájek, Ostrava

Fotogalerie ze semináře zde.
Tiskové zprávy zde.

 

1. 3. 2013 došlo ke vzniku Kliniky hematoonkologie (transformace z Ústavu klinické hematologie).

1. 3. 2013 proběhl edukační seminář „Otevření MDS projektu ÚKH FNO“. Na semináři zazněly následující příspěvky:

 • Transplantační problematika u MDS; výsledky alogenních transplantací u MDS - zkušenosti ÚHKT, J. Čermák, Praha
 • MDS Registr – výsledky, subanalýzy, doporučení, A. Jonášová, Praha
 • Kazuistika, L. Červinek, Brno
 • Morfologie & MDS, J. Zuchnická, Ostrava
 • MDS program ve FN Ostrava, L. Adámková, Ostrava
 • Kooperace v rámci MS kraje, R. Hájek, Ostrava

Fotogalerie ze semináře zde.

 

Únor 2013

26. 2. 2013 proběhl edukační seminář „Chronická lymfatická leukemie v roce 2013 – praktické aspekty diagnostiky a léčby“. Na semináři zazněly následující příspěvky:

 • Diagnostika a léčba CLL se zaměřením na roli alogenní transplantace, L. Smolej, Hradec Králové
 • Euroflow protokol pro diagnostiku CLL a praktické aspekty stanovení zbytkového nádorového onemocnění u CLL pomocí flowcytometrie, V. Řezáčová, Hradec Králové
 • Program CLL ve FN Ostrava, J. Zuchnická, Ostrava
 • Kooperace v rámci MS kraje – nové léčebné možnosti, klinické studie a banka biologického materiálu, R. Hájek, Ostrava

 

Leden 2013

22. 1. 2013 proběhlo za účasti médií slavnostní otevření lůžkové části ÚKH FNO.
Fotogalerie zde.
Příspěvek Česká televize zde.
Tiskové zprávy zde.
Nemocniční listy zde.

×
PředchozíDalší
Načítání