Archiv 2018

4.12.2018 Grantová agentura ČR zveřejnila na konci listopadu seznam podpořených projektů v juniorské soutěži. Velmi nás těší, že mezi těmito projekty je rovněž projekt "Deubiquitináza OTUD1 v regulaci stability proteinů, tvorby metastáz a lékové rezistence u mnohočetného myelomu" RNDr. Michala Šimíčka, Ph.D. Gratulujeme!

9.11.2018  Společná práce výzkumné skupiny KHO FNO (BCRG) a týmu prof. Bruno Paiva (University of Navara, Španělsko) s názvem: Transcriptomic Profiling of Circulating Tumor Cells (CTCs) in Multiple Myeloma (MM): A New Model to Understand Disease Dissemination, byla vybrána jako nejlepší abstrakt v rámci výroční konference American Society of Hematology, ASH 2018!

Výsledky práce budou zároveň prezentovány v rámci plenární přednášky. Jedná se o velmi prestižní ocenění udělované vysoce kvalitním vědeckým studiím napříč všemi hematologickými obory a tedy velký úspěch týmu BCRG!

12.-14.11.2018  se uskuteční workshop pro mladé zahraniční hematology “Understanding of Modern Haematology:  Focus on Monoclonal Gammopathies”.

3.11. 2018 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář  na téma "Akutní leukemie", který se bude konat ve čtvrtek 8.11.2018 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

25.10. 2018 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář "Vlastní zkušenosti s Anti CD20", který se bude konat ve čtvrtek 25.10.2018 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

27.9. 2018 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář "Inhibitory Brutonovy kinázy", který se bude konat ve čtvrtek 27.9.2018 ve Fakultní nemocnici.

Srpen 2018Výzkumná skupina Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava (KHO FNO) a Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU), Blood Cancer Research Group (BCRG), se bude podílet na řešení dvou velkých výzkumných projektů, které byly podpořeny z fondů EU.

28.6. 2018 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář "Výsledky léčby pacientů s myeloproliferativními onemocněními na KHO FNO v roce 2017", který se bude konat ve čtvrtek 28.6.2018 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

19.6.2018 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář "Diagnostika a léčba amyloidózy ", který se bude konat v úterý 19.6.2018 ve Fakultní nemocnici Ostrava.

 

Výroční zpráva o činnosti Tkáňového zařízení KHO FNO - 2017

Výroční zpráva o činnosti Tkáňového zařízení KHO FNO - 2016

Přijímací řízení

Balet pro život 2017 - ostravští fotografové L.Maceczková a M.Glatzner stojí za projektem "Balet pro život", kterým spolu s umělci Moravskoslezského národního divadla podporují naši kliniku. Děkujeme !! Více na stránkách www.baletprozivot.cz.

"Naše klinika je zapojena do řešení mezinárodního projektu v rámci prestižního programu Horizon 2020. Projekt s názvem "EURopean Endeavour for Chimeric Antigen Receptor Therapies" byl připraven konsorciem 9 institucí z různých evropských zemí."

Plán transplantačních komisí na rok 2016

Přehled edukačních seminářů pro rok 2016

Výroční zpráva o činnosti Tkáňového zařízení KHO FNO - 2015

7.2.2018 od 13,30 pořádáme seminář "Cell therapies in the treatment of hematological malignancies" v zasedací místnosti budovy 4Medi v areálu FN Ostrava. Pro účast je nutná registrace na mailu JavaScript@@bGVua2EubXJzdGFrb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D . Počet míst je kapacitně omezen.

V rámci projektu EURE-CART proběhne dne 7.2.2018 v areálu Fakultní Nemocnice Ostrava, v prostorách budovy 4MEDi vzdělávací seminář s názvem: Buněčné terapie v léčbě hematoonkologických onemocnění. Primární fokus tohoto semináře bude možnost využití geneticky modifikovaných tzv. chimeric antigen receptor (CAR) T-lymfocytů a NK buněk v léčbě hematoonkologických onemocnění. Semináře se zúčastní špičkoví vědecko-výzkumní pracovníci z celé ČR a ze zahraniční, včetně zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské Univerzity. - Program

×
PředchozíDalší
Načítání