doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Profesionální praxe

 • 1990-1995: FN Ostrava (Krajská nemocnice Ostrava -Zábřeh) sekundární lékař
 • 1996-2000: FN Ostrava - staniční lékař neurologické kliniky
 • 2001-2006: Zástupce přednosty neurologické kliniky pro LP
 • 2006-dosud: Přednosta neurologické kliniky FN v Ostravě

Vzdělání

 • 1979-1983 Gymnasium Opava
 • 1984-1989 Lékařská fakulta University Palackého
 • 1992: Atestace prvního stupně v oboru neurologie
 • 1995: Atestace druhého stupně v oboru neurologie
 • 2005: Absolvent doktorandského studia v oboru neurologie, LF UP Olomouc
 • 2012: Obhajoba habilitační práce, jmenování docentem LF MU, Brno 

Postgraduální stáže

 • Absolvent postgraduálního kursu European Stroke Organisation - 3rd European stroke summer school (prof. Charles Warlow –Edinburg-1999, SEP.)
 • Absolvent postgraduálního kurzu v epileptologii -Expert Workshop (MAR,2006 prof. C.E. Engel Vienna )
 • Absolvent Salzburg Weil Cornell Medical Collegue Seminar in Neurology (Mar 2010)

Funkce a účast v odborných společnostech a grémiích

 • Člen výboru České neurologické společnosti –ČNS ČLS JEP
 • Člen výboru cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP.
 • Místopředseda Neurosonologické komise ČNS ČLS JEP.
 • Fellow Member of European Stroke Organization, FESO
 • Člen odborného panelu Neuroimaging - European Federation of Neurological Societes
 • Člen The Neurosonology Research Group of The World Federation of Neurology
 • Člen Vědecké rady Lékařské Fakulty Ostravské University
 • Člen Akademického Senátu Lékařské Fakulty Ostravské University

Pedagogická praxe

 • 2003: Lékařská fakulta UP Olomouc, praktická cvičení pro studenty oboru všeobecného lékařství, předmět neurologie
 • 2006-2009: Fakulta zdravotnických studií , Ostravské University , odborný asistent neurologie pro bakalářské studium v oboru fyzioterapie a ergoterapie
 • 2004-současnost: Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (PVZ) - školitel, Základní kurs ultrazvukového vyšetřování magistrálních mozkových artérií
 • 2009 až současnost: Lékařská Fakulta Ostravské University,odborný asistent neurologie pro magisterské studium fyzioterapie a ergoterapie a bakalářské studium v oboru zdravotnický záchranář
 • 2009 až současnost: Lékařská Fakulta Masarykovy university v Brně , odborný asistent v oboru neurologie pro studenty magisterské studium oboru všeobecného lékařství

Publikační činnost

Autor nebo spoluautor 40 publikací , souhrnný IF : 37.48
Počet citací (bez autocitací) ve databázi WOS, SCOPUS a GOOGLE SCHOLAR : 71

 

Relevantní publikace:

 • Bar M, Mikulík R, Krajina A, Roubec M et al Diagnosis of Recanalization of Intracranial Artery Has Poor Inter-Rater Variability. AJNR Am J Neuroradiol originally published online on January 12, 2012, 10.3174/ajnr.A2896. (IF 2011=3.464)
 • KRAUSS, G.L. - BAR, Michal - BITON, V., et al. Tolerability and safety of perampanel: two randomized dose-escalation studies. Acta Neurologica Scandinavica. 2011 Aug 29. doi: 10.1111/j.1600-0404.2011.01588.x. [Epub ahead of print] ISSN 0001-6314. (IF 2010 2.153)
 • BAR, Michal - MIKULÍK, Robert - ŠKOLOUDÍK, David, et al. Decompressive surgery for malignant supratentorial infarction remains underutilized after guideline publication. Journal of Neurology. 2011, vol. 258, no. 9 , p. 1689-1694. ISSN 0340-5354. (IF 2010 3.853) ŠKOLOUDÍK, David - HERZIG, Roman - FADRNÁ, Táňa,- BAR,Michal et al. Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral haemorrhage. British journal of ophthalmology. 2011, vol. 95, no. 2 , p. 217-221. ISSN 0007-1161. (IF 2010 2.934)
 • BAR, Michal - SANDERCOCK, P. - ŠKOLOUDÍK, David, et al. Should mechanical embolectomy devices be used in routine clinical practice?. Journal of neural transmission. 2011, vol. 118, no. 8 , p. 1131-1138. ISSN 0300-9564. (IF 2010 2.597)
 • ŠKOLOUDÍK, David - FADRNÁ, Táňa - ROUBEC, Martin, ,- BAR,Michal et al. Changes in hemocoagulation in acute stroke patients after one-hour sono-thrombolysis using a diagnostic probe. Ultrasound in Medicine & Biology. 2010, vol. 36, no. 7 , p. 1052-59. ISSN 0301-5629. (IF 2.493)
 • BAR, Michal - ŠKOLOUDÍK, David - ROUBEC, Martin, et al. Transcranial duplex sonography and CT angiography in acute stroke patients. Journal of Neuroimaging. 2010, vol. 20, no. 3 , p. 240-245. ISSN 1051-2284. (IF 1.287)
 • BAR, Michal - MIKULÍK, Robert - ŠKOLOUDÍK, David, et al. Nationwide study of decompressive surgery for malignant supratentorial infarction in the Czech Republic: utilization and outcome predictors. Journal of Neurosurgery. 2010, vol. 113, no. 4 , p. 897-900. ISSN 0022-3085. (IF 2.739)
 • ŠKOLOUDÍK, David - BAR, Michal - ŠAŇÁK, D., et al. D-dimers increase in acute ischemic stroke patients with the large artery occlusion, but do not depend on the time of artery recanalization. Journal of thrombosis and thrombolysis. 2010, vol. 29, no. 4 , p. 477-482. ISSN 0929-5305. (IF 1.539)
 • HRADÍLEK, Pavel - ŠTOURAČ, Pavel - BAR, Michal, et al. Colour Doppler imaging evaluation of blood flow parameters in the ophthalmic artery in acute and chronic phases of optic neuritis in multiple sclerosis. Acta Ophthalmologica. 2009, vol. 87, no. 1 , p. 65-70. ISSN 1755-375X. (IF 2.441)

 

Výzkumná činnost

Granty :

 • 2003-2004: Grant ZSF Ostravské University. IMT jako ukazatel časných vaskulárních změn u dětí s diabetem typu 1.(Spoluřešitel , hlavní řešitel MUDr. Šuláková Teresie)
 • 2005: Grant města Ostravy – Bar M, Školoudík D, Šimíčková K. Zdravotnická. osvěta občanů města Ostravy zaměřená na prevenci cévních mozkových příhod. (Hl. řešitel: MUDr. Michal Bar, Ph.D.)
 • Grant GAČR - Farana V, Bar M, Školoudík D, et al. Vývoj zařízení na 3D ultrazvukové zobrazení a měření aterosklerotického plátu v oblasti karotické artérie. GA101/06/0491, 2006 – 2008. (Spoluřešitel; hl. řešitel: Prof. Ing. Radim Farana, VŠB-TU Ostrava)
 • 2007-2009: Grant IGA MZ ČR - Školoudík D, Bar et al. Aktivace fibrinolytického systému pomocí kontinuálního ultrazvukového monitoring u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a dobrovolníků. NR/9487-3/2007. (Spoluřešitel, Hl. řešitel Doc.MUDr.D.Školoudík)
 • Grant IGA MZ ČR NS/10106-4/2008– Studie na optimalizaci tPA dávky v závislosti na stavu tepeného řečiště u pacientů s akutním mozkovým infarktem. (Spoluřešitel,hlavní řešitel Doc.MUDr.R.Mikulík PhD)
 • 2010-2015: Grant IGA Ministerstvo zdravotnictví ČR NT11152 – 6/2010 Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby.(Spoluřešitel, hlavní řešitel prof.MUDr.V.Janout CSc)

Ostatní studie:

 • Hlavní řešitel mezinárodních multicentrických studií – SPARCL, LAM 3007, GKE 841 , MATCH, GAL INT17,22 ,NAIS, SAINT, CHANT,CHARISMA , CRESCENDO, ECASS III, SP 755. Spoluřešitel multicentrické národní studie The Thrombotripsy Study

Ocenění :

 • Laureát Výroční ceny Českého literárního fondu (Literární cena Josefa Hlávky) za nejlepší odbornou publikaci v České republice za rok 2003 za monografii Neurosonologie: Školoudík D, Škoda O, Bar M, Václavík D, Brozman M. Neurosonologie. Praha : Galén 2003: 1-389. ISBN 80-7262-245-5.
 • Laureát Haškovcovy ceny Nadačního fondu Paula Janssena za nejlepší publikaci v oboru neurologie za rok 2003 za monografii Neurosonologie: Školoudík D, Škoda O, Bar M, Václavík D, Brozman M. Neurosonologie.Praha : Galén 2003: 1-389. ISBN 80-7262-245-5.
 • Laureát Hennerovy ceny za nejlepší odbornou práci v oboru neurologie za rok 2010 za původní práci : Bar M,Mikulik R,SkoloudikD et al. Nationwide study of decompressive surgery for malignant supratentorial infarction in the Czech Republic: utilization and outcome predictors. Journal of Neurosurgery. 2010, vol. 113, no. 4 , p. 897-900. ISSN 0022-3085. (IF 2010 2.739)
 • Lauerát ceny The best poster presentation za práci Bartová P, Skoloudik D, Bar M, Kraft B Transcranial Sonography and 1231FP-CIT SPECT in Movement Disorders. 5th World Congress on Controversies in Neurology ,Bejing 13-16.10.2011.

Přednosta
prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
Telefon+420 597 375 601
Telefon+420 597 375 602
Emailmichal.bar@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Martina Prusenovská
Telefon+420 597 375 622
Emailmartina.prusenovska@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání