Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Laboratoře

Neurosonologická laboratoř

Kontakt:
597 375 613


Umístění:
Budova L
Lůžkový monoblok, 6. patro

 

Provozní doba:
po - pá: 7,30 - 15,00

Neurosonologie je moderní, neinvazivní diagnostickou metodou zaměřenou na diagnostiku cévních onemocnění mozku. K vyšetření je využíváno ultrazvukového vlnění. Výhodou ultrazvukového vyšetření je jeho neinvazivnost, možnost dynamického sledování. Díky svým dalším výhodám - opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a možnosti provedení u lůžka pacienta - se stává jednou ze základních vyšetřovacích metod také v neurologii. Jedná se o bezbolestné vyšetření. Délka vyšetření se pohybuje mezi 5 a 45 minutami.

 

EMG a EP laboratoř

Kontakt:
597 375 606

 

Umístění: Budova L
Lůžkový monoblok, 4. patro

 

Provozní doba:
po: 8,00 - 15,00

MUDr. Ivana Woznicová

út: 8,00 - 15,00

MUDr. Ivana Woznicová

st: 8,00 - 15,00

MUDr. Jana Junkerová

čt: 8,00 - 15,00

MUDr. Katarína Reguliová

pá: 8,00 - 15,00

MUDr. Ivana Woznicová

 

Kontakt:

EMG1 597 374 197

EMG2 597 373 086

 

Umístění: Budova A
Poliklinika, 4. patro

Specialisovaná nervosvalová ambulance a EMG laboratoř se věnuje diagnostice a následné terapii onemocnění z okruhu postižení periferního nervového systému.

Neurofysiologická pracoviště a laboratoře využívající EP se zabývají diagnostikou časných poruch centrálních sensorických drah.

Při vyšetření EMG se jedná o diagnostiku a léčbu následujících onemocnění:

 • periferní neurogenní poruchy (polyneuropatie, mononeuropatie, úžinové syndromy dysimunní neuropatie, plexopatie, radikulopatie, úrazy periferních nervů)
 • myopatie - svalové dystrofie, polymyositidy, myotonie,
 • poruchy nervosvalového přenosu, myastenia gravis, Lambert-Eatonův myastenický syndrom
 • onemocnění motorického neuronu - amyotrofická laterální sklerosa, spinální svalové atrofie
 • EP evokované potenciály pro vyšetření subklinického postižení jednotlivých sensorických systémů:
  • VEP - vyšetření zrakové dráhy
  • SEP poruchy citlivosti od periferního úseku, až po centrální sensitivní dráhy
  • MEP vyšetření centrálních ale i periferních úseků poruch hybnosti.
  • EP se využívají v diagnostice následujících onemocnění:
 • demyelinisační onemocnění (především roztroušené sklerosy mozkomíšní),
 • vertebrogenní onemocnění a postižení periferních nervů (kompresivní myelopatie, kořenové postižení)
 • neurodegenerativní a extrapyramidová onemocnění (Friedreichova ataxie, Parkinsonova nemoc, torsní dystonie)
 • expansivní a kompresivní procesy míchy i mozku (nádory, úrazy, záněty) infekční a metabolická onemocnění (polyradikuloneuritidy, neuroboreliosa, diabetes mellitus, intoxikace)

 

Elektroencefalografická laboratoř (EEG) 

Kontakt:
597 372 747


Umístění:
Budova L

Lůžkový monoblok, 6. patro
 

Ordinační doba

po - pá: 7,00 - 15,00

MUDr. Jana Slonková, Ph.D.

MUDR. Monika Mrázková

MUDr. Ariunjargal Togtokhjargal

MUDr. Václav Marcián

EEG laboratoř slouží k vyšetření elektrických potenciálů mozku neinvazívním snímáním pomocí elektrod umístěných ve vlasové části hlavy speciální čepicí. K vyšetření jsou indikováni pacienti s poruchami vědomí, záchvatovými stavy,bolestmi hlavy, závratěmi a dalšími příznaky s možným původem v abnormní činnosti mozku. Vyšetření provádíme v celkové době 45 minut, vlastní záznam trvá 20 minut. Během vyšetření jsou používány aktivační metody- hyperventilace ( zvýšené úsilí dýchání nosem 2 minuty a otevřenými ústy 2 minuty) a fotostimulace ( intenzívní přerušované světlo vycházející ze speciální lampy). Požadujeme před vyšetřením nepoužívat tužidla a laky na vlasy. Data jsou zpracována počítačovou technologií, výsledky jsou zasílány do ambulancí lékařů indikujících vyšetření.

Zpět
Objednání k vyšetření 597 373 097 OBJEDNÁNÍ KE KONTROLE OBJEDNÁNÍ LÉKŮ

Přednosta

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Tel: 597 375 601
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Martina Prusenovská

Tel: 597 375 622
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: 597 375 602

Tel: 597 375 603