Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Laboratoře

Neurosonologická laboratoř

Kontakt:
597 375 613


Umístění:
Budova L
Lůžkový monoblok, 6. patro

 

Provozní doba:
po - pá: 7,30 - 15,00

Neurosonologie je moderní, neinvazivní diagnostickou metodou zaměřenou na diagnostiku cévních onemocnění mozku. K vyšetření je využíváno ultrazvukového vlnění. Výhodou ultrazvukového vyšetření je jeho neinvazivnost, možnost dynamického sledování. Díky svým dalším výhodám - opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a možnosti provedení u lůžka pacienta - se stává jednou ze základních vyšetřovacích metod také v neurologii. Jedná se o bezbolestné vyšetření. Délka vyšetření se pohybuje mezi 5 a 45 minutami.

 

EMG a EP laboratoř

Kontakt:
EMG3 597 375 606

 

Umístění: Budova L
Lůžkový monoblok, 4. patro

 

Provozní doba:
po: 8,00 - 15,00

MUDr. Ivana Woznicová

út: 8,00 - 15,00

MUDr. Ivana Woznicová

st: 8,00 - 15,00

MUDr. Jana Junkerová

čt: 8,00 - 15,00

MUDr. Eva Kovalová

pá: 8,00 - 15,00

MUDr. Ivana Woznicová

 

Kontakt:

EMG1 597 374 197

EMG2 597 373 086

 

Umístění: Budova A
Poliklinika, 4. patro

Specializovaná nervosvalová ambulance a EMG laboratoř se věnuje diagnostice a následné terapii onemocnění z okruhu postižení periferního nervového systému.

Neurofysiologická pracoviště a laboratoře využívající EP se zabývají diagnostikou časných poruch centrálních sensorických drah.

Při vyšetření EMG se jedná o diagnostiku a léčbu následujících onemocnění:

 • periferní neurogenní poruchy (polyneuropatie, mononeuropatie, úžinové syndromy dysimunní neuropatie, plexopatie, radikulopatie, úrazy periferních nervů)
 • myopatie - svalové dystrofie, polymyositidy, myotonie,
 • poruchy nervosvalového přenosu, myastenia gravis, Lambert-Eatonův myastenický syndrom
 • onemocnění motorického neuronu - amyotrofická laterální sklerosa, spinální svalové atrofie
 • EP evokované potenciály pro vyšetření subklinického postižení jednotlivých sensorických systémů:
  • VEP - vyšetření zrakové dráhy
  • SEP poruchy citlivosti od periferního úseku, až po centrální sensitivní dráhy
  • MEP vyšetření centrálních ale i periferních úseků poruch hybnosti.
  • EP se využívají v diagnostice následujících onemocnění:
 • demyelinisační onemocnění (především roztroušené sklerosy mozkomíšní),
 • vertebrogenní onemocnění a postižení periferních nervů (kompresivní myelopatie, kořenové postižení)
 • neurodegenerativní a extrapyramidová onemocnění (Friedreichova ataxie, Parkinsonova nemoc, torsní dystonie)
 • expansivní a kompresivní procesy míchy i mozku (nádory, úrazy, záněty) infekční a metabolická onemocnění (polyradikuloneuritidy, neuroboreliosa, diabetes mellitus, intoxikace)

 

Elektroencefalografická laboratoř (EEG) 

Kontakt:
597 372 747


Umístění:
Budova L

Lůžkový monoblok, 6. patro
 

Ordinační doba

po - pá: 7,00 - 15,00

EEG laboratoř slouží k vyšetření elektrických potenciálů mozku neinvazívním snímáním pomocí elektrod umístěných ve vlasové části hlavy speciální čepicí. K vyšetření jsou indikováni pacienti s poruchami vědomí, záchvatovými stavy,bolestmi hlavy, závratěmi a dalšími příznaky s možným původem v abnormní činnosti mozku. Vyšetření provádíme v celkové době 45 minut, vlastní záznam trvá 20 minut. Během vyšetření jsou používány aktivační metody- hyperventilace ( zvýšené úsilí dýchání nosem 2 minuty a otevřenými ústy 2 minuty) a fotostimulace ( intenzívní přerušované světlo vycházející ze speciální lampy). Požadujeme před vyšetřením nepoužívat tužidla a laky na vlasy. Data jsou zpracována počítačovou technologií, výsledky jsou zasílány do ambulancí lékařů indikujících vyšetření.

 

Centrum pro poruchy spánku a bdění

Kontakt:

597 374 496 - sestra

 

Umístění: Budova L
Lůžková část, 6. patro

 

Ordinační doba:

 

st: 8,00 - 12,30

čt:  8,00 - 12,30
MUDr. Jana Slonková,Ph.D.

MUDr. Ariunjargal Togtokhjargal

pá: 13:00 - 15,00
MUDr. Jana Slonková,Ph.D.

Centrum se specializuje na dětské i dospělé pacienty s poruchami spánku a bdění. V současnosti má centrum k dispozici 2 polysomnografické přístroje, 2 lůžka, z nichž jedno je vybaveno video monitorovacím systémem pro možnost synchronního zaznamenání polysomnografického a video záznamu. V rámci činnosti centra je využívána i metoda limitované polygrafie s možností vyšetření pacienta na jeho domovském oddělení. Centrum je multioborové, kromě specialistů - neurologů, se na činnosti podílí i lékař kliniky TRN, lékař ORL, úzce spolupracujeme s psychiatrem. Na laboratoř navazuje činnost ambulantního specialisty, který dle výsledků vyšetření stanoví další léčebný postup.

Hlavními indikacemi pro vyšetření v Centru pro poruchu spánku a bdění je nespavost, nadměrná spavost, poruchy dýchání ve spánku, motorický neklid dolních končetin ve spánku, abnormní jednání ve spánku a další patologické stavy spojené se spánkem.

Centrum zajišťuje pacientům se zjištěnou ventilační poruchou ve spánku při splnění všech indikačních kritérií daných zdravotní pojišťovnou léčbu přetlakovou ventilační metodou (CPAP, BiPAP), s následnými kontrolami v Centru pro optimalizaci funkce uvedených přístrojů.×
PředchozíDalší
Načítání