Nelékaři

  • Vzdělávání

 

Nelékařský zdravotnický personál

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě - spolupráce

Nelékařský personál KARIM se podílí na výuce studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Vzdělávací činnost se dotýká teoretické i praktické výuky studentů oboru navazujícího magisterského oboru Intenzivní péče a oboru Zdravotnický záchranář v rámci  spolupráce s Katedrou intenzivní medicíny a forenzních oborů  LF OU.   je aplikace nových poznatků do klinické praxe  v rámci využití vědecko-výzkumné činnosti studentů.

Specializační vzdělávání  sester v oboru Intezivní péče: Informace o SV

Certifikační kurzy akreditované MZČR:

                                Léčba bolesti

                                Zajištění vstupu do krevního oběhu

                                Hojení ran

                                Domácí umělá plicní ventilace, oxygenoterapie

                                Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii

 

Úvod

Cíle

Personální složení

Odkazy

Odborné prezentace

Balíčky opatření pro prevenci sepse na pracovištích IP

 

  • Kongresy, přednášková činnost

Colours of Sespis

Nutriční seminář

Sympozium intenzivní péče

                                                           

  • Ke stažení

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
EmailJavaScript@@cGF2ZWwuc2V2Y2lrQGZuby5jeg%3D%3D
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
EmailJavaScript@@cmVuYXRhLnpvdWJrb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@cGV0ZXIuc2tsaWVua2FAZm5vLmN6
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@amFuLmRpdmFrQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@amFuLm1hY2FAZm5vLmN6
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
EmailJavaScript@@YWxlbmEubWF0bG92YUBmbm8uY3o%3D
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@bWFydGluLmt1dGVqQGZuby5jeg%3D%3D
Sekretariát (referentka)
Soňa Olšovská
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@c29uYS5vbHNvdnNrYUBmbm8uY3o%3D
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@aXZhbmEuaGxhZGthQGZuby5jeg%3D%3D
×
PředchozíDalší
Načítání