Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity patří mezi největší, nejvýznamnější a nejpestřejší pracoviště oboru anesteziologie a intenzivní medicína v České republice. Poskytuje péči anesteziologickou, resuscitační a intenzivní, a péči ambulantní.

Anestezii neboli znecitlivění k výkonům operační i neoperační povahy poskytujeme jak celkovou, tzn. uspáním, tak regionální, tzn. znecitlivěním určité části těla v níž se nachází operovaná oblast. Aplikujeme ji ve všech věkových a váhových kategoriích, od nedonošenců s nízkou porodní hmotností až po osoby stoleté či po osoby s extrémně vysokou hmotností. Anestezii podáváme pacientům s nejrůznějším doprovodnými chorobami od lehkých až po velmi vážné či kriticky ohrožující zdraví dotyčné osoby. Poskytujeme ji u tisíců plánovaných, akutních i naprosto neodkladných výkonů.

Anestezie je součástí perioperační péče, tzn. péče o pacienta před operací a anestezií (anesteziologická ambulance, nutriční ambulance), v průběhu operace (= vlastní anestezie), a v časném pooperačním období (dospávací pokoj, léčba pooperační bolesti v rámci tzv. Acute Pain Service, intenzivní péče o pacienty po závažných operačních výkonech).

Na lůžkové části kliniky poskytujeme resuscitační a intenzivní péči nejširšímu spektru dospělých pacientů z oblasti operační, neoperační i úrazové medicíny v celé šíři možných či existujících orgánových selhávání, a to jak u diagnóz neinfekčních, tak sdělných, tedy infekčních.

Ambulantní péče je poskytována pacientům s bolestí chronickou i akutní (Centrum pro léčbu bolesti), pacientům vyžadující podpůrnou péči (Paliativní ambulance), péči o stav výživy (Nutriční ambulance) a nemocným, kteří překonali kritická onemocnění, pro něž byli hospitalizováni na lůžkové části naší kliniky.

Klinika se v rámci Lékařské fakulty OU věnuje rozsáhlé výuce pregraduální v magisterském oboru všeobecné lékařství i v magisterských a bakalářských oborech nelékařských. Máme rovněž značný záběr výuky postgraduální, zejména lékařů v přípravě k atestaci v základním oboru Anesteziologie a intenzivní medicína a v nástavbových oborech Intenzivní medicína a Algeziologie, ale i v kmenové přípravě lékařů celého spektra klinických medicínských oborů.

KARIM je významně publikačně aktivní, a to jak v segmentu odborných monografií, tak v oblasti odborných článků v impaktovaných i recenzovaných časopisech.


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
EmailJavaScript@@cGF2ZWwuc2V2Y2lrQGZuby5jeg%3D%3D
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
EmailJavaScript@@cmVuYXRhLnpvdWJrb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@cGV0ZXIuc2tsaWVua2FAZm5vLmN6
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@amFuLmRpdmFrQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@amFuLm1hY2FAZm5vLmN6
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
EmailJavaScript@@YWxlbmEubWF0bG92YUBmbm8uY3o%3D
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@bWFydGluLmt1dGVqQGZuby5jeg%3D%3D
Sekretariát (referentka)
Soňa Olšovská
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@c29uYS5vbHNvdnNrYUBmbm8uY3o%3D
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@aXZhbmEuaGxhZGthQGZuby5jeg%3D%3D
×
PředchozíDalší
Načítání